Прислівники

Прислівники - це незмінні слова, які виражають різні обставини дії. Поділяємо їх на:

1. прислівники місця kde? kam? doma, vonku, blízko, ďaleko, hore, dolu, severne
2. прислівники часу kedy? ako často? dnes, včera, zajtra, ráno, minule, nedávno, často
3. прислівники способу ako? akým spôsobom? pekne, dobre, zle, rýchlo, pomaly
4. прислівники причини prečo? úmyselne, bezdôvodne