Відмінки

У словацькій мові є 6 відмінків, які за традицією нумеруються:

 • 1-ий відмінок - називний (Н. в.)
 • 2-ий відмінок - родовий (Р. в.)
 • 3-ій відмінок - давальний (Д. в.)
 • 4-ий відмінок - знахідний (З. в.)
 • 6-ий відмінок - місцевий (М. в.)
 • 7-ий відмінок - орудний (Ор. в.)

П'ятий відмінок - кличний сьогодні майже не використовується. У формі звертання його замінив називний.

 • Ako sa máte, pán Kováč?
 • Kde bývaš, Zuzka?
 • Otec, kedy prídeš?

Збереглися та використовуються лише декілька форм кличного відмінку: pane, človeče, bože, majstre, šéfe, chlapče, otče, synu, bratku, priateľu, švagre, kmotre, chlape, Zuzi, babi, oci, mami.

Називний відмінок

Називний - перший відмінок у словацькій мові. Відмінюване слово у словниках завжди вказують у початковій формі називного відмінку. Він відповідає на питання: kto? čo?

Підмет у реченнях переважно виражається у називному відмінку.

 • žena je pekná.
 • Žiak píše úlohu.
 • Slovensko leží v strednej Európe.

Називний відмінок застосовуємо і при звертанні (Н.в. майже повністю замінив до того використовуваний 5-й відмінок - кличний).

Родовий відмінок

Родовий відмінок - це другий відмінок у словацькій мові. Він відповідає на питання: koho? čoho? Напр.:

Idem z domu.
Idem od domu.
Idem do domu.

Родовий відмінок вокристовується для позначення форм відношення:

 • Lenka má knihu. To je kniha Lenky.
 • Môj otec má auto. To je auto môjho otca.
 • Lenka -> To je dom Lenky.
 • Peter -> To je auto Petra.
 • žiak -> To je zošit žiaka.
 • priatelia -> To sú knihy priateľov.
 • môj priateľ -> To je pes môjho priateľa.

Подивіться також: Відмінювання особових займенників

Давальний відмінок

Давальний відмінок - це третій відмінок у словацькій мові. Він відповідає на питання: komu? čomu?

Daj bratovi knihu. Дай книгу брату.
Toto tričko sa mi páči. Мені подобається ця футболка.
Páčia sa vám tieto nohavice? Вам подобаються ці штани?
Zuzke sa tieto nohavice nepáčia. Зузці не подобаються ці штани.

Знахідний відмінок

Знахідний відмінок (четвертий) у словацькій мові - один з найчастіше користованих. Він позначає прямий об'єкт (тобто те, чого стосується дія). Поєднується, наприклад, із дієсловами vidieť, robiť, mať....

 • Peter, čo vidíš na tejto fotografii?
 • Je tam môj otec, moja mama a naše auto. (N)
 • Vidím môjho otca, moju mamu a naše auto. (A)
 • Sú tam jeho študenti, jej deti a ich knihy. (N)
 • Vidím jeho študentov, jej deti a ich knihy. (A)
 • Kde je moja kniha? (N)
 • Ja mám tvoju knihu. (A)
 • Čo robíš? Robím domácu úlohu. (A)

Знахідний відмінок

Місцевий відмінок - це шостий відмінок у словацькій мові. Він відповідає на питання: o kom? o čom?

Місцевий відмінок ЗАВЖДИ вживається з прийменником. Це прийменниковий відмінок.

 • Rozprávame sa o prázdninách.
 • Kde je Zuzka? Zuzka je v škole.
 • Na námestí sa koná koncert.
 • Kde bývaš? Bývam v Bratislave.

Він використовується і в часових конструкціях:

 • Ráno vstávam o siedmej.
 • O dvanástej obedujeme.
 • Prídem po piatej hodine.

Кличний відмінок

Орудний відмінок - це сьомий відмінок у словацькій мові. Цим відмінком виражаємо обставинне значення місця, часу, засобу чи причини. Відповідає на питання:

Орудний відмінок без прийменника (kým? čím?) виражає спосіб, напр. спосіб пересування, оплати та ін.

 • byť niečím/niekým
 • stať sa niečím/niekým
 • zaoberať sa niečím/niekým
 • živiť sa niečím
 • inšpirovať sa niečím/niekým
 • cestovať niečím
 • platiť niečím
 • prekvapiť niečím
 • zásobovať niečím
 • pokrývať niečím
 • dláždiť niečím
 • zabávať niečím
 • Čím cestuješ do školy?
 • Cestujem autobusom/vlakom/električkou.
 • Môžem platiť kreditnou kartou?
 • Po meste turisti cestujú taxíkmi.
 • Píšeme farebnými ceruzkami.
 • Nejedz rukami.
 • Deti sa utierajú uterákmi.
 • Nezaoberáme sa parciálnymi problémami.
 • Študenti prekvapili originálnymi nápadmi.
 • Inšpiruje sa bojovými umeniami.
 • Bufet zásobujeme minerálkami.

Орудний відмінок може вживатися з прийменниками: s (so), pod, nad, pred, za, medzi

 • S kým ideš do mesta?
 • Idem s bratom.
 • Karol sa stretol s priateľmi.
 • Rozprávam sa so spolužiakmi.
 • Dieťa sa hrá s hračkami.
 • Rozprávame sa s priateľmi a kamarátmi pri káve.
 • Parkujeme pred vašimi oknami.
 • Nové obchodné centrum stavajú za záhradami.
 • Pod nohami máme pevnú zem.
 • Vietor zúril nad lesmi a horami.
 • Medzi domami je krásny park.

Треба розрізняти:

 • S kým ideš do školy? S priateľmi. = Ja a priatelia ideme do školy.
 • Čím/ako ideš do školy? Autobusom. = Ja idem do školy autobusom. = автобусом

Прийменник s має також форму so перед словами, які починаються на s, š, z, ž (для легшої вимови). Прийменник so вимовляємо [zo], наприклад:

 • so svetrom [zo svetrom]
 • so školou [zo školou]
 • so záhradou [zo záhradou]
 • so žiakmi [zo žiakmi]

Прийменники pod, nad, pred, za, medzi виражають просторове значення. Вони поєднуються із орудним відмінком, якщо мова про визначення місця (де?). Прийменники pred та medzi виражають значення часу:

 • Prišla som skoro, ešte pred študentkami.
 • Medzi štvrtou a šiestou (hodinou) sme boli na večeri.