Загальна інформація

Словацька мова є однією зі слов'янських мов, а слов'янські мови багаті на словозміни (одне слово може мати кілька форм, які відрізняються закінченнями).

У словацькій мові виділяється десять частин мови:

Змінювані

  1. іменник
  2. прикметник
  3. займенник
  4. числівник
  5. дієслово

Незмінні

  1. прислівник
  2. прийменник
  3. сполучник
  4. частка
  5. вигук

Іменники, прикметники, займенники і числівники відмінюємо, дієслова дієвідмінюємо. Деяким прикметникам та прислівникам притаманне утворення ступенів порівняння (хоча прислівники належать до незмінних частин мови).