Іменники

Іменники означають назви істот, тварин, речей, властивостей та дій.

Поділяємо їх на:

Загальні назви Назви осіб, тварин, речей... того самого виду
Пишемо їх з маленької літери
človek, učiteľ, pes, dom, strom, kniha, škola, mesiac, leto, pondelok, január
Власні назви Імена людей та тварин, назви речей, географічні назви, назви свят...
Пишемо з ВЕЛИКОЇ літери. Назви днів тижня та місяців не вважаються власними назвами!
Zuzana, Dunčo, Vysoké Tatry, Bratislava, Slovensko, Vianoce, Veľká noc
Конкретні Імена осіб, тварин, назви речей
Матеріальні, сприймаються органами чуття
brat, Karol, mačka, pes, ryba, zajac, stôl, dom, kniha, škola
Абстрактні Назви властивостей, дій
Нематеріальні, не сприймаються органами чуття
zdravie, múdrosť, šťastie, láska, leto, prázdniny, matematika

Відмінювання іменників

Іменники в словацькій мові відмінюємо за багатьма типами. Кожен граматичний рід (чоловічий, жіночий, та середній) має свої власні типи. Потрібно не тільки вміти правильно визначати рід іменника, але й знати, до якого типу він належить. Це допоможе нам правильно його використовувати.

Напр. іменник mama (мама) відмінюємо за типом žena (жінка).

Однина Множина
žena
N žena ženy
G ženy žien
D žene ženám
A ženu ženy
L (o) žene ženách
I (so) ženou ženami
Однина Множина
mama
N mama mamy
G mamy mám
D mame mamám
A mamu mamy
L (o) mame mamách
I (so) mamou mamami

Також: babka, vnučka, dcéra, rodina, priateľka...

Іменник chlapec (хлопець) відмінюється за типом chlap.

Однина Множина
chlap
N chlap chlapi
G chlapa chlapov
D chlapovi chlapom
A chlapa chlapov
L (o) chlapovi chlapoch
I (so) chlapom chlapmi
Однина Множина
chlapec
N chlapec chlapci
G chlapca chlapcov
D chlapcovi chlapcom
A chlapca chlapcov
L (o) chlapcovi chlapcoch
I (so) chlapcom chlapcami ?

Також: vnuk, dedko, otec, syn, priateľ, študent, muž...

Типи відмінювання іменників:

Чоловічий рід

Назви істот Назви неістот Іменники іншомовного походження
chlap hrdina dub stroj kuli
Однина N chlap hrdin-a dub stroj kuli
G chlap-a hrdin-u dub-a stroj-a kuli-ho
D chlap-ovi hrdin-ovi dub-u stroj-u kuli-mu
A chlap-a hrdin-u dub stroj kuli-ho
L chlap-ovi hrdin-ovi dub-e stroj-i kuli-m
I chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-m
Множина N chlap-i hrdin-ovia dub-y stroj-e kuli-ovia
G chlap-ov hrdin-ov dub-ov stroj-ov kuli-ov
D chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om kuli-om
A chlap-ov hrdin-ov dub-y stroj-e kuli-ov
L chlap-och hrdin-och dub-och stroj-och kuli-och
I chlap-mi hrdin-ami dub-mi stroj-mi kuli-ami

Підказка:

Чоловічий рід
назви істот ? назви неістот ?
 • Закінчуюються на приголосний або на -о:
  chlap, chlapec, otec, brat, syn, učiteľ, spolužiak, priateľ, pes, lev, dedo, Jano, Martin
 • Закінчуюються на -а
  hrdina, hokejista, huslista, cyklista, vodca, sluha
 • Вони закінчуються на тверду або довгу приголосну
  dub, dom, strom, obraz, hrad, plot, stôl, vlak
 • Закінчуються на м'яку приголосну
  stroj, kôš, oheň, nôž, čaj, počítač

Тваринні іменники чоловічого роду відмінюються в однині за зразком chlap, у множині за зразком dub (якщо іменник закінчується на твердий або обидва приголосні) або за зразком stroj (якщо іменник закінчується на м'який приголосний).

Тип chlap

За типом chlap відмінюємо:

 • іменники назви істот чоловічого роду, які закінчуються на приголосний або голосний -о:
  chlapec, otec, syn, dedo, Jano, pes, vnuk, spolužiak
 • тільки в однині - назви тварин:
  pes, vlk, vták, lev, medveď, kôň

Прим.: Н. в. множини може також мати закінчення -ovia (synovia, otcovia, dedovia...) та -ia (učitelia, bratia...).

Тип hrdina

За типом hrdina відмінюємо:

 • іменники чоловічого роду (назви істот), які закінчуються на -а:
  sudca, sluha, hokejista, huslista

Прим.: Слова, які закінчуються на -ista, мають в Н. в. множини закінчення -i (huslisti, hokejisti...).

Тип dub

За типом dub відмінюємо:

 • іменники чоловічого роду (неживі), що закінчуються на твердий або довгий приголосні:
  potok, dom, strom, obraz, autobus, trolejbus, pondelok, utorok, štvrtok, piatok
 • тільки у множині - тваринні іменники, що закінчуються на твердий або довгі приголосні:
  slon, had, vlk, lev

Тип stroj

За типом stroj відмінюємо:

 • іменники чоловічого роду, які закінчуються на м'який приголосний:
  kôš, oheň, nôž, čaj, počítač, dážď, máj, kameň
 • тільки в множині - назви таврин, які закінчуються на м'яку приголосну:
  medveď, kôň, mravec

Тип kuli

За типом kuli відмінюємо:

 • запозичені іменники чоловічого роду, чоловічі імена та прізвища, які закінчуються на голосну i, y, í, e, é, ä, ű, ö, ő:
  pony, grizly, abbé, Škultéty, Goethe, Krčméry, Nietsche

Жіночий рід

Однина
žena ulica dlaň kosť gazdiná idea
N žen-a ulic-a dlaň kosť gazdin-á ide-a
G žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-ej ide-y
D žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
A žen-u ulic-u dlaň kosť gazdin-ú ide-u
L žen-e ulic-i dlan-i kost-i gazdin-ej ide-i
I žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou gazdin-ou ide-ou
Множина
N žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
G žien/-í ulíc/-í dlan-í kost-í gazdín ide-í
D žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam gazdin-ám ide-ám
A žen-y ulic-e dlan-e kost-i gazdin-é ide-y
L žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach gazdin-ách ide-ách
I žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami gazdin-ami ide-ami

Підказка:

Жіночий рід
Закінчуються на -а Закінчуються на приголосний
 • Перед -а — тверда або довга приголосні
  žena, voda, hlava, ruka, noha, chata, Bratislava, Nitra, rodina
 • Перед -а є м'який приголосний
  ulica, práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, nedeľa
 • в Н.в. множини мають закінчення -e
  dlaň, pieseň, loď, báseň
 • в Н.в. множини мають закінчення -і
  kosť, noc, krv, vlasť

Тип žena

За типом žena відмінюємо:

 • іменники жіночого роду із закінченням -а. Перед -а — твердий або довгий приголосні:
  mama, dcéra, vnučka, rodina, kniha, cesta, voda, ruka, noha, hlava, streda, sobota

Прим.: Якщо в Р. в. (G pl.) не додаємо жодне закічення, то подовжуємо корінь слова.

 • mama - mám
 • kniha - kníh
 • ruka - rúk
 • noha - nôh

Тип ulica

За типом ulica відмінюємо:

 • іменники жіночго роду, які закінчуються на -а. Перед -а є м'який приголосний.:
  práca, stanica, schôdza, tabuľa, ruža, cibuľa, vaňa, fľaša, nedeľa, chvíľa

Примітка. Коли в Називному мн. закінчення не додаємо, корінь слова подовжується.

 • stanica - staníc
 • tabuľa - tabúľ
 • fľaša - fliaš
 • chvíľa - chvíľ

Тип dlaň

За типом dlaň відмінюємо:

 • іменники жіночого роду, що закінчуються на приголосний. В Називному мн. вони закінчуються на -e (dlane):
  pieseň, loď, báseň, reportáž, posteľ, predpoveď

Тип kosť

Відмінюємо за зразком kosť:

 • іменники жіночого роду, що закінчуються на приголосний. В називному мн. закінчуються на -i (kosti):
  vec, noc, step, pomoc, zmes, radosť, krv

Тип gazdiná

Відмінюємо за зразком gazdiná:

 • іменник жіночого роду - лише кілька слів. Це завжди імена осіб, переважно феодального періоду:
  princezná, kráľovná, cisárovná, šľachtičná, stryná

Тип idea

Іноді відмінюємо окремо idea. Відмінюємо за зразком idea:

 • іменники з іноземних мов жіночого роду із закінченням на -ea, -oa, -ua:
  orchidea, Andrea, aloa, Nikaragua, Ikea

Слова mať (mať) і pani (pani). мають окремі відміни.

Однина Множина
mať
N mať mater-e
G mater-e mater-í
D mater-i mater-iam
A mať mater-e
L mater-i mater-iach
I mater-ou mater-ami
Однина Множина
pani
N pan-i pan-ie
G pan-ej pan-í
D pan-ej pan-iam
A pan-iu pan-ie
L pan-ej pan-iach
I paň-ou pan-iami

Примітка. Ми відмінюємо іменник pani, лише коли він стоїть окремо. У зв'язку з власним ім'ям, ми не відміняємо його.

 • to je pani Malá
 • ideme od pani Malej
 • ideme k pani Malej
 • vidím pani Malú

Середній рід

Однина
mest-o srdce vysvedčenie dievča
N mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
G mest-a srdc-a vysvedčen-ia dievč-aťa
D mest-u srdc-u vysvedčen-iu dievč-aťu
A mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a
L mest-e/-u srdc-i vysvedčen-í dievč-ati
I mest-om srdc-om vysvedčen-ím dievčať-om
Множина
N mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
G miest/-í sŕdc vysvedčen-í dievč-at/-eniec
D mest-ám srdc-iam vysvedčen-iam dievč-atám/-encom
A mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá/-ence
L mest-ách srdc-iach vysvedčen-iach dievč-atách/-encoch
I mest-ami srdc-ami vysvedčen-iami dievč-atami/-encami

Підказка:

Середній рід
 • Закінчуюються на -o, -on або -um
  mesto, auto, jablko, Slovensko, epiteton, múzeum
 • Закінчуюються на -е
  srdce, vajce, more, nástupište, pole
 • Закінчуюються на -іе
  vysvedčenie, lístie, stretnutie, námestie, umenie
 • Закінчуюються на -а або -ä
  dievča, dieťa, zviera, kura, žriebä

Тип mesto

За типом mesto відмінюємо:

 • іменники середнього роду із закінченням -о:
  auto, koleso, jablko, Slovensko, kakao, drevo, dielo, vedro, oko, ucho, brucho, mydlo
 • іншомовні слова, що закінчуються на -on або -um:
  epiteton, múzeum

Тип srdce

За типом srdce відмінюємо:

 • іменники середнього роду із закінченням -е:
  vajce, more, nástupište, pole

Тип vysvedčenie

Відмінюємо за зразком vysvedčenie:

 • substantíva stredného rodu zakončené na -ie:
  lístie, stretnutie, zahraničie, námestie, umenie

Примітка: суфікси завжди довгі, правило про ритмічне скорочення не дотримується.

Тип dievča

Відмінюємо за зразком dievča:

 • іменники середнього роду із закінченням -a або -ä:
  dieťa, zviera, páža, knieža, mláďa, kura, žriebä

Примітка: Слово dieťa має у мн. ці форми:
deti, detí, deťom, deti, o deťoch, s deťmi.

Іменники у множині

Деякі іменники мають лише форму множини, незважаючи на те, що називають один предмет:

 • tie nohavice, tie plavky, tie šaty, tie okuliare, tie nožnice, tie pľúca, tie Košice
 • Čo je to? To sú okuliare.
 • Aké sú okuliare? Okuliare sú nové.
 • Čie sú to okuliare? Okuliare sú mamine.
 • Tie okuliare nové a mamine.

Такі іменники не мають форми однини, а лише множини. Ми називаємо їх кратними. Ми відмінюємо їх лише у множині.

Iменник у множині:

jedny nohavice
dvoje nohavice

Розподілить:

Один предмет (множина іменника) Більше предметів
 • nohavice
 • plavky
 • nohavičky
 • slipy
 • rifle
 • šaty
 • rukavice (jedna rukavica, dve rukavice)
 • topánky (jedna topánka, dve topánky)
 • čižmy (jedna čižma, dve čižmy)
 • ponožky (jedna ponožka, dve ponožky)

У географічних назвах ми часто зустрічаємо іменники у множині.

 • mesto Košice
 • mesto Levice
 • mesto Trenčianske Teplice
 • pohorie Vysoké Tatry
 • pohorie Nízke Tatry
 • Alpy, Benátky, Atény, Piešťany, Donovaly, Kúty...

Назви професій жіночого роду

Назви професій у жіночому роді утворюються за допомогою суфікса -ка:

 • lekár - lekárka
 • predavač - predavačka
 • kuchár - kuchárka
 • učiteľ - učiteľka
 • podnikateľ - podnikateľka
 • kuchár - kuchárka
 • pekár - pekárka
 • manažér - manažérka
 • sekretár - sekretárka
 • policajt - policajtka
 • prekladateľ - prekladateľka
 • fotograf - fotografka

Якщо професія в чоловічому роді закінчується на -k, -k змінюється на -č і ми знову додаємо суфікс -ka:

 • právnik - právnička
 • pokladník - pokladníčka
 • čašník - čašníčka
 • tanečník - tanečníčka
 • lekárnik - lekárnička
 • informatik - informatička
 • chemik - chemička

Зменшувальні

У розмові з дітьми ми часто використовуємо зменшувальні і фамільярні звертання.

auto - autíčko машина - машинка
dom - domček будинок - будиночок
dieťa - dieťatko дитина - дитинка
mama - mamička мама - мамуся
 • Kde máš autíčka, Janko?
 • Páči sa ti tento domček pre bábiky?
 • Aké krásne dieťatko!
 • Kde máš mamičku?
 • і подібні
dom
domček
strom
stromček
auto
autíčko
posteľ
postieľka

Від одного слова іноді можна утворити кілька зменшувальних відмінків, наприклад:

 • Zuzana - Zuzka, Zuzička, Zuzanka...
 • ruka - rúčka, ručička...
 • mama - mamka, mamička, mamulienka...
 • otec - otecko
 • tato - tatko, tatíčko

Дієслівні іменники

Вони вказують на дію, як і дієслова, але мають форму іменника. Ми робимо їх дуже просто: видаляємо -ť з інфінітива для написання і додаємо суфікс -nie або -tie: написання. Усі мають середній рід і відмінюються відповідно до зразку vysvedčenie. Застосовується правило про ритмічне скорочення: zapnúť - zapnutie.

písať + A To je program na písanie + G
písať text To je program na písanie textu.
Це програма для написання тексту.
počúvať + A To je program na počúvanie + G
počúvať hudbu To je program na počúvanie hudby.
Це програма для прослуховування музики.

УВАГА
kresliť - kreslenie, vidieť - videnie, zapnúť - zapnutie, vypnúť - vypnutie