Займенники

Займенники заміняють іменники, прикметники, числівники або прислівники. Вони не називають об'єкти безпосередньо, вони тільки посилаються на них.

 • Žiak píše úlohu. - On píše úlohu.
 • Rád čítam zaujímavé knihy. - Rád čítam také knihy.

Займенники ми поділяємо на:

 1. Особові:
  • а) особові: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
  • б) присвійні: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
 2. Зворотні:
  • а) особові: seba/sa (в Д. sebe/si)
  • б) присвійні: svoj
 3. Вказівні: ten, tá, to, tí, tie, tento, táto, toto, títo, tieto, onen, oné...
 4. Питальні: kto? čo? aký? ktorý? kde? kedy? prečo? ako? koľký?
 5. Відносні (у підрядних реченнях): kto, čo, aký, ktorý, kde, kedy, prečo, ako, koľký...
 6. Неозначені: niečo, dakto, bárskoľko, všeličo, ktosi, kdekoľvek...
 7. Означальні: ten istý, taký istý, iný, každý, všetci, nikto, nijaký, sám, samý...

Відмінювання займенників

Відмінювання особових займенників

У займенниках ja, ty, on ми розрізняємо довгу (mňa, teba, jeho...) і коротку форму (ma, ťa, ho...). Коротка форма ніколи не стоїть на початку речення.

 • Vidím ťa. Ťa vidím.
 • Vidím teba. Teba vidím.

а) особові

Однина Множина
N ja ty on ona ono my vy oni ony
G mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
-ňho/-ň
jej/nej jeho/neho/
nás vás ich/nich ich/nich
D mne/mi tebe/ti jemu/nemu/
mu
jej/nej jemu/nemu/
mu
nám vám im/nim im/nim
A mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
ho/-ňho/
ju/ňu jeho/ho/
nás vás ich/nich ich/ne
L (o) mne (o) tebe (o) ňom (o) nej (o) ňom (o) nás (o) vás (o) nich (o) nich
I mnou tebou ním ňou ním nami vami nimi nimi

Примітка: речі neho, nemu, nej, ňu, nim, ne тощо. ми використовуємо лише в поєднанні з прийменниками.

 • Čakám na neho.
 • Idem k nemu.
 • Bez nich je smutný.

б) присвійні

Однина
Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід
N môj moj-a moj-e
G môj-ho moj-ej môj-ho
D môj-mu moj-ej môj-mu
A
 • môj-ho ?
 • môj ?
moj-u moj-e
L moj-om moj-ej moj-om
I moj-ím moj-ou moj-ím
Множина
Чоловічий рід (назви істот) Інші
N moj-i moj-e
G moj-ich moj-ich
D moj-im moj-im
A moj-ich moj-e
L moj-ich moj-ich
I moj-imi moj-imi

Примітка. Також відмінюємо займенники tvoj, náš, váš a svoj.

Про присвійні займенники запитуємо з питальними займенниками čí, čia, čie; за граматичним родом відповідного іменника.

 • Čí je to pes? To je môj pes.
 • Čia je to kniha? To je tvoja kniha.
 • Čie je to auto? To je naše auto.
 • Čí sú to rodičia? To sú moji rodičia.
 • Čie sú to knihy? To sú moje knihy.
 • Čie sú to autá? To sú moje autá.
Однина Множина
čí čia čie čí (чоловічий рід, живе) čie (інші)
JA môj dom moja mama moje dieťa moji rodičia moje deti
TY tvoj dom tvoja mama tvoje dieťa tvoji rodičia tvoje deti
MY náš dom naša mama naše dieťa naši rodičia naše deti
VY váš dom vaša mama vaše dieťa vaši rodičia vaše deti
ON, ONO jeho dom mama dieťa rodičia deti
ONA jej dom mama dieťa rodičia deti
ich dom mama dieťa rodičia deti

Присвійні займенники першої (ja – môj; my - náš) та другої особи (ty – tvoj; vy - váš) відмінюються за відповідним іменником.

 • tvoja malá sestra
 • tvoju malú sestru
 • o tvojej malej sestre
 • ...

Присвійні займенники третьої особи (on – jeho; ona – jej; ono – jeho; oni – ich; ony - ich) невідмінювані! Вони залишаються однаковими в усіх родах, числах і відмінках.

 • jeho dom, jeho domu, jeho domy...
 • jej mačka, jej mačky, jej mačke...
 • ich auto, ich auta, ich autá...

Відмінювання зворотних займенників

а) особові

 • N -
 • G - seba
 • D - sebe/si
 • A - seba/sa
 • L - (o) sebe
 • I - sebou

Зворотний займенник також може зустрічатися з тими дієсловами, для яких він не зустрічається у вашій мові, і навпаки:

volať sa мене звати

При дієвідмінюванні зворотній займенник не змінюється!

 • Ako sa voláš?
 • Volám sa Kristína.
 • Oni sa volajú Karl a Tom.

б) присвійні

Однина
Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід
N svoj svoj-a svoj-e
G svoj-ho svoj-ej svoj-ho
D svoj-mu svoj-ej svoj-mu
A
 • svoj-ho ?
 • svoj ?
svoj-u svoj-e
L svoj-om svoj-ej svoj-om
I svoj-ím svoj-ou svoj-ím
Множина
Чоловічий рід (назви істот) Інші
N svoj-i svoj-e
G svoj-ich svoj-ich
D svoj-im svoj-im
A svoj-ich svoj-e
L svoj-ich svoj-ich
I svoj-imi svoj-imi

Коли ми вживаємо присвійний займенник svoj?

Jano mi požičal knihu. Čiu knihu? Svoju knihu. -> Jano mi požičal svoju knihu.
Яно позичив мені книгу. Чию книгу? Свою книгу. - Яно позичив мені свою книгу.

Увага: ми не можемо сказати: Svoja kniha je zaujímavá. - речення не має сенсу.

On mi požičal svoju knihu.
Peter mi požičal (Petrovu) knihu.
On mi požičal svoju knihu.
Jano mi požičal (Janovu) knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Peter mi požičal Janovu knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Jano mi požičal Petrovu knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Martina mi požičala (Martininu) knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Lucia mi požičala (Luciinu) knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Martina mi požičala Luciinu knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Lucia mi požičala Martininu knihu.

Інші приклади:

 • Rodičia dali svoje deti do materskej školy.
 • Trénujte svoju pamäť!
 • Svoj mozog musíme cvičiť.
 • Deti ľúbia svojich rodičov.

Відмінювання вказівних займенників

Однина Множина
N ten to tie
G toho tej toho tých tých
D tomu tej tomu tým tým
A toho / ten ? to tých tie
L (o) tom tej tom tých tých
I tým tou tým tými tými

Відмінювання питальних займенників

Однина Множина
N aký? aká? aké? akí? aké?
G akého? akej? akého? akých? akých?
D akému? akej? akému? akým? akým?
A akého? / aký? ? akú? aké? akých? aké?
L (o) akom? akej? akom? akých? akých?
I akým? akou? akým? akými? akými?
Однина Множина
N čí? čia? čie? čí? čie?
G čieho? čej? čieho? čích? čích?
D čiemu? čej? čiemu? čím? čím?
A čieho? / čí? ? čiu? čie? čích? čie?
L (o) čom? čej? čom? čích? čích?
I čím? čou? čím? čími? čími?

Відмінювання питальних займенників хто, що (відмінкові питання)

N kto? čo?
G koho? čoho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I kým? čím?

Різниця між aký (який) - ktorý (котрий)

 • Do akého obchodu? запитуємо про властивості предмета. Наприклад:
  Do malého obchodu, do veľkého obchodu, do nového obchodu...
 • Do ktorého obchodu? запитуємо про конкретний предмет. Приклад:
  Do tohto obchodu, do toho nového obchodu na Dlhej ulici...
 • Aké tričko sa ti páči? biele, červené, dlhé, krátke, moderné....
 • Ktoré tričko sa ti páči? tamto, toto biele, to červené...

Різниця між radi - rady

Chcete ísť s nami?

Veľmi radi! чоловіки або чоловіки + жінки, діти чоловічий рід, живе
Veľmi rady! тільки жінки або діти всі інші роди
Oni sú radi. чоловіки або чоловіки + жінки, діти чоловічий рід, живе
Ony sú rady. тільки жінки або діти всі інші роди

Коли в групі тільки один чоловік, хлопчик (іменник має бути чоловічого роду), ми повинні вживати oni (radi).