Займенники

Zámená zastupujú substantíva, adjektíva, číslovky alebo príslovky. Predmety priamo nepomenúvajú, iba na ne odkazujú.

 • Žiak píše úlohu. - On píše úlohu.
 • Rád čítam zaujímavé knihy. - Rád čítam také knihy.

Zámená delíme na:

 1. Особові:
  • а) особові: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
  • б) присвійні: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
 2. Зворотні:
  • а) особові: seba/sa (в Д. sebe/si)
  • б) присвійні: svoj
 3. Вказівні: ten, tá, to, tí, tie, tento, táto, toto, títo, tieto, onen, oné...
 4. Питальні: kto? čo? aký? ktorý? kde? kedy? prečo? ako? koľký?
 5. Vzťažné (v podraďovacích súvetiach): kto, čo, aký, ktorý, kde, kedy, prečo, ako, koľký...
 6. Неозначені: niečo, dakto, bárskoľko, všeličo, ktosi, kdekoľvek...
 7. Означальні: ten istý, taký istý, iný, každý, všetci, nikto, nijaký, sám, samý...

Відмінювання займенників

Відмінювання особових займенників

Pri zámenách ja, ty, on a ono rozlišujeme dlhý (mňa, teba, jeho...) a krátky tvar (ma, ťa, ho...). Krátky tvar nikdy nestojí na začiatku vety.

 • Vidím ťa. Ťa vidím.
 • Vidím teba. Teba vidím.

а) особові

Однина Множина
N ja ty on ona ono my vy oni ony
G mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
-ňho/-ň
jej/nej jeho/neho/
nás vás ich/nich ich/nich
D mne/mi tebe/ti jemu/nemu/
mu
jej/nej jemu/nemu/
mu
nám vám im/nim im/nim
A mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
ho/-ňho/
ju/ňu jeho/ho/
nás vás ich/nich ich/ne
L (o) mne (o) tebe (o) ňom (o) nej (o) ňom (o) nás (o) vás (o) nich (o) nich
I mnou tebou ním ňou ním nami vami nimi nimi

Pozn.: Tvary neho, nemu, nej, ňu, nim, ne atď. používame len v spojení s predložkami.

 • Čakám na neho.
 • Idem k nemu.
 • Bez nich je smutný.

б) присвійні

Однина
Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід
N môj moj-a moj-e
G môj-ho moj-ej môj-ho
D môj-mu moj-ej môj-mu
A
 • môj-ho ?
 • môj ?
moj-u moj-e
L moj-om moj-ej moj-om
I moj-ím moj-ou moj-ím
Множина
Чоловічий рід (назви істот) Інші
N moj-i moj-e
G moj-ich moj-ich
D moj-im moj-im
A moj-ich moj-e
L moj-ich moj-ich
I moj-imi moj-imi

Pozn.: Rovnako skloňujeme aj zámená tvoj, náš, váš a svoj.

Na privlastňovacie zámená sa pýtame opytovacími zámenami čí, čia, čie; podľa toho, akého gramatického rodu je príslušné substantívum.

 • Čí je to pes? To je môj pes.
 • Čia je to kniha? To je tvoja kniha.
 • Čie je to auto? To je naše auto.
 • Čí sú to rodičia? To sú moji rodičia.
 • Čie sú to knihy? To sú moje knihy.
 • Čie sú to autá? To sú moje autá.
Однина Множина
čí čia čie čí (mužské životné) čie (інші)
JA môj dom moja mama moje dieťa moji rodičia moje deti
TY tvoj dom tvoja mama tvoje dieťa tvoji rodičia tvoje deti
MY náš dom naša mama naše dieťa naši rodičia naše deti
VY váš dom vaša mama vaše dieťa vaši rodičia vaše deti
ON, ONO jeho dom mama dieťa rodičia deti
ONA jej dom mama dieťa rodičia deti
ich dom mama dieťa rodičia deti

Privlastňovacie zámená pre prvú (ja – môj; my - náš) a druhú osobu (ty – tvoj; vy - váš) sa skloňujú podľa príslušného substantíva.

 • tvoja malá sestra
 • tvoju malú sestru
 • o tvojej malej sestre
 • ...

Privlastňovacie zámená pre tretiu osobu (on – jeho; ona – jej; ono – jeho; oni – ich; ony - ich) sú nesklonné! Vo všetkých rodoch, číslach a pádoch zostávajú rovnaké.

 • jeho dom, jeho domu, jeho domy...
 • jej mačka, jej mačky, jej mačke...
 • ich auto, ich auta, ich autá...

Skloňovanie zvratných zámen

а) особові

 • N -
 • G - seba
 • D - sebe/si
 • A - seba/sa
 • L - (o) sebe
 • I - sebou

Zvratné zámeno sa sa môže vyskytovať aj pri tých slovesách, u ktorých sa vo vašom jazyku nevyskytuje, a naopak:

volať sa volám sa

При дієвідмінюванні зворотній займенник не змінюється!

 • Ako sa voláš?
 • Volám sa Kristína.
 • Oni sa volajú Karl a Tom.

б) присвійні

Однина
Чоловічий рід Жіночий рід Середній рід
N svoj svoj-a svoj-e
G svoj-ho svoj-ej svoj-ho
D svoj-mu svoj-ej svoj-mu
A
 • svoj-ho ?
 • svoj ?
svoj-u svoj-e
L svoj-om svoj-ej svoj-om
I svoj-ím svoj-ou svoj-ím
Множина
Чоловічий рід (назви істот) Інші
N svoj-i svoj-e
G svoj-ich svoj-ich
D svoj-im svoj-im
A svoj-ich svoj-e
L svoj-ich svoj-ich
I svoj-imi svoj-imi

Kedy používame privlastňovacie zámeno svoj?

Jano mi požičal knihu. Čiu knihu? Svoju knihu. -> Jano mi požičal svoju knihu.
Jano mi požičal knihu. Čiu knihu? Svoju knihu. - Jano mi požičal svoju knihu.

Pozor: Nemôžeme povedať: Svoja kniha je zaujímavá. - veta nedáva zmysel.

On mi požičal svoju knihu.
Peter mi požičal (Petrovu) knihu.
On mi požičal svoju knihu.
Jano mi požičal (Janovu) knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Peter mi požičal Janovu knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Jano mi požičal Petrovu knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Martina mi požičala (Martininu) knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Lucia mi požičala (Luciinu) knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Martina mi požičala Luciinu knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Lucia mi požičala Martininu knihu.

Ďalšie príklady:

 • Rodičia dali svoje deti do materskej školy.
 • Trénujte svoju pamäť!
 • Svoj mozog musíme cvičiť.
 • Deti ľúbia svojich rodičov.

Skloňovanie ukazovacích zámen

Однина Множина
N ten to tie
G toho tej toho tých tých
D tomu tej tomu tým tým
A toho / ten ? to tých tie
L (o) tom tej tom tých tých
I tým tou tým tými tými

Skloňovanie opytovacích zámen

Однина Множина
N aký? aká? aké? akí? aké?
G akého? akej? akého? akých? akých?
D akému? akej? akému? akým? akým?
A akého? / aký? ? akú? aké? akých? aké?
L (o) akom? akej? akom? akých? akých?
I akým? akou? akým? akými? akými?
Однина Множина
N čí? čia? čie? čí? čie?
G čieho? čej? čieho? čích? čích?
D čiemu? čej? čiemu? čím? čím?
A čieho? / čí? ? čiu? čie? čích? čie?
L (o) čom? čej? čom? čích? čích?
I čím? čou? čím? čími? čími?

Skloňovanie opytovacích zámen kto, čo (pádové otázky)

N kto? čo?
G koho? čoho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I kým? čím?

Різниця між aký (який) - ktorý (котрий)

 • Do akého obchodu? pýtame sa na vlastnosti predmetu. Napríklad:
  Do malého obchodu, do veľkého obchodu, do nového obchodu...
 • Do ktorého obchodu? pýtame sa na konkrétny predmet. Napríklad:
  Do tohto obchodu, do toho nového obchodu na Dlhej ulici...
 • Aké tričko sa ti páči? biele, červené, dlhé, krátke, moderné....
 • Ktoré tričko sa ti páči? tamto, toto biele, to červené...

Різниця між radi - rady

Chcete ísť s nami?

Veľmi radi! muži alebo muži + ženy, deti mužský rod, životné
Veľmi rady! len ženy, príp. deti všetky ostatné rody
Oni sú radi. muži alebo muži + ženy, deti mužský rod, životné
Ony sú rady. len ženy, príp. deti všetky ostatné rody

Keď je v skupine čo len jeden muž, chlapec (substantívum musí byť mužského rodu), musíme používať oni (radi).