Правило про ритмічне скорочення

Словацька мова відрізняється від інших слов'янських мов правилом ритмічного усічення: в словацькій мові два довгих склади не повинні слідувати один за одним відразу.

Довгі склади - це склади, які містять довгий голосний (á, é, í, ó, ú), довгий складоутворюючий приголосний (ŕ, ĺ) чи дифтонг (ia, ie, iu, ô). З цим правилом ми часто зустрічаємося у прикметниках.

 • pekná ruža (гарна троянда)
 • červená ruža (червона троянда)
 • krásna ruža (красива троянда)

Оскільки корінь слова krásn- вже є довгим, то закінчення -ý, -á, -é потрібно скоротити: krásny, krásna, krásne. Корені слів pekn- і červen- короткі, тому закінчення залишається звичайним, довгим: pekná, červená.

При скороченні довгі голосні змінюються на короткі; дифтонги змінюються таким чином:

 • ia – a
 • ie – e
 • iu – u
 • ô – o

Існує багато винятків із правила ритмічного скорочення.

Винятки з правила ритмічного скорочення:

В іменниках:

 • тип відмінювання vysvedčenie, напр.: lístie, prútie, skálie
 • іменники жіночого роду (родовий відмінок множини), напр.: básní, tlačiarní, piesní
 • типи відмінювання žena, ulica, mesto (родовий відмінок множини), напр.: výhier/výher, hospodárstiev
 • із закінченнями на -iar, -iareň, напр.: múčiar, bieliareň
 • з префікасми ná-, zá-, sú-, напр.: nátierka, zásielka, súčiastka

У прикметниках:

 • тип відмінювання páví, napr.: líščí, kohútí

У займенниках:

 • неозначені займенники, напр.: niekým, niečím, bárským, bohviečie, čertviečím, ktoviekým, neviemčiu

У дієсловах:

 • багатократні дієслова, напр.: chválievať, strážievať
 • тип rozumieť, напр.: zmúdrieť
 • дієприслівник, напр.: chváliac, súdiac
 • активний дієприкметник теперішнього часу, напр.: chváliaci, súdiaci
 • активний дієприкметник минулого часу (заст.), напр.: vyliavší, zakliavší

У різних складених словах, напр.:

 • prvýkrát, tisícnásobne, viacmiestny