Складне речення

Складне речення - це поєднання двох або більше речень в одне.

Якщо поєднуються два рівноправні речення, таке речення називається складносурядне. Поєднання головного та підрядного речення (тобто речень, які не є рівноцінними) називають складнопідрядним реченням.

Складносурядне речення

Складносурядне речення — це поєднання двох або більше рівноправних за змістом речень.

головне речення + головне речення (+ головне речення + головне речення...)

Знаємо багато типів:

 • речення з єднальними сполучниками:
  Žiak sedí a píše úlohu.
 • речення з розділовими сполучниками:
  Buď sa hrajte s kočíkom, alebo kreslite obrázky.
 • речення із зіставними і протиставними сполучниками:
  Chceli sme ísť na výlet, ale pršalo.
 • речення з градаційними сполучниками:
  Deti poslúchali, ba aj hračky si upratali.

Складнопідрядне речення

Складносурядне речення - це поєднання двох або більше речень, які є рівноправними.

головне речення + підрядне речення

Підрядне речення завжди розвиває головне речення.

Slovensko je stredoeurópska krajina. / Slovensko je krajina v strednej Európe.

Це прості речення, а не складні речення. У них ми підкреслили другорядний член речення - означення (відповідає на питання: який?).

Slovensko je krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.

Ми утворили складнопідрядне речення. Означення із попереднього речення ми замінили на підрядне означальне речення.

Головним реченням ми запитуємо, підрядним - відповідаємо.

Aká krajina je Slovensko? Taká, ktorá sa nachádza v strednej Európe.

Так само ми можемо замінити додаток підрядним з'ясувальним реченням, підмет – підрядним підметовим реченням, обставину - підрядним обставинними реченням, обставину причини – підрядними реченням причини.

Dievčatá sa rozprávali o prázdninách.
додаток (про що?)
просте речення
Dievčatá sa rozprávali o tom, čo robili cez prázdniny.
підрядне з'ясувальне речення (про що?)
складнопідрядне речення
Neprišiel do školy pre chrípku.
обставина причини (чому?)
просте речення
Neprišiel do školy, lebo mal chrípku.
підрядне речення причини (чому?)
складнопідрядне речення

Підрядне з'ясувальне речення

 • Povedz, čo...
 • Myslím si, že...
 • Vieš, že...

Зараз ми навчимося утворювати складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним. До підрядного речення ставимо питання: o čom? (про що?), čo? (що?), na čo? (на що?) тощо. Напр.:

Povedz, čo robíš dnes večer. Čo povedz? - Čo robíš dnes večer. Скажи, що ти робиш сьогодні ввечері. Що скажи? - Що робиш сьогодні ввечері.
Myslím si, že Jano nepríde. Čo si myslím? - Že Jano nepríde. Я думаю, що Яно не прийде. Що я думаю? - Що Яно не прийде.
Vieš, že Bratislava je hlavné mesto Slovenska? Čo vieš? - Že Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Ти знаєш, що Братислава є столицею Словаччини? Що ти знаєш? - Що Братислава є столицею Словаччини.
Teším sa, že sa zasa uvidíme. Na čo sa teším? - Že sa zasa uvidíme. Тішуся на зустріч. Чому тішуся? - Що ми знову побачимося.

В такому складному реченні найчастіше використовуємо сполучник že (що).

 • Teším sa, že prídeš.
 • Povedal, že chodí na strednú školu.
 • Viem, že nič neviem.
 • Viete, že Peter teraz pracuje v Bratislave?

Порядок слів

Загалом порядок слів не змінюється (але напр. sa, si можуть змінювати позицію у реченні).

 • Jano nie je doma.
 • Povedal, že Jano nie je doma.
 • Zuzka bola cez prázdniny na esperantskom kongrese.
 • Vieš, že Zuzka bola cez prázdniny na esperantskom kongrese?
 • Stretneme sa zajtra.
 • Dohodli sme sa, že sa stretneme zajtra.

Підрядне речення причини

Prečo nemôže ísť Miško von? Чому Мішко не може вийти на вулицю?
Lebo je chorý. Тому що він хворий.
Miško nemôže ísť von, lebo je chorý. Мішко не може вийти на вулицю, бо захворів.

Musíš ísť domov, lebo je veľa hodín. Мусиш йти додому, бо вже пізно.
Prečo musíš ísť domov? Lebo je veľa hodín. Чому ти мусиш йти додому? Тому що вже пізно.
Prečo je Miško chorý? Lebo nebol teplo oblečený.
Miško je chorý, lebo nebol teplo oblečený.
Чому Мішко хворий? Тому що він не був тепло одягнений.
Мішко хворий, тому що не був тепло одягнений.
Prečo teraz leží v posteli? Lebo má horúčku.
Teraz leží v posteli, lebo má horúčku.
Чому він зараз лежить в ліжку? Тому що має гарячку.
Зараз він лежить у ліжку, бо у нього гарячка.
Prečo má horúčku? Lebo prechladol.
Má horúčku, lebo prechladol.
Чому у нього гарячка? Бо він застудився.
Він має гарячку, тому що він застудився.
Ja som neprechladla. Teplo som sa obliekla.
Ja som neprechladla, lebo som sa teplo obliekla.
Я не застудилася. Я одягнулася тепло.
Я не застудилася, тому що тепло вдягнулася.
Tom nemôže pracovať. Bolí ho chrbát.
Tom nemôže pracovať, lebo ho bolí chrbát.
Том не може працювати. У нього болить спина.
Том не може працювати, тому що у нього болить спина.

Порядок слів

Загалом порядок слів не змінюється (але напр. sa, si можуть змінювати позицію у реченні).

 • Musím ísť domov. Je neskoro.
 • Musím ísť domov, lebo je neskoro.
 • Dnes nejdem do školy. Som chorý.
 • Dnes nejdem do školy, lebo som chorý.
 • Nejdem von. Učím sa.
 • Nejdem von, lebo sa učím.

Підрядне речення часу

Keď bolo teplo, išli sme sa kúpať.
Kedy sme sa išli kúpať? Keď bolo teplo.
Коли було тепло, ми пішли купатися.
Коли ми ходили купатися? Коли було тепло.
Keď napadol sneh, deti sa išli sánkovať.
Kedy sa deti išli sánkovať? Keď napadol sneh.
Коли випав сніг, діти пішли кататися на санках.
Коли діти пішли кататисяна санках? Коли випав сніг.
Keď som mal desať rokov, otec mi kúpil nový bicykel.
Kedy mi otec kúpil nový bicykel? Keď som mal desať rokov.
Коли мені було десять років, батько купив мені новий велосипед.
Коли мені батько купив новий велосипед? Коли мені було десять років.

Ми створили складне речення з підряним часу. Ставимо до нього питання: kedy (коли)? ako často (як часто)? ako dlho (як довго)? У цьому складному реченні найчастіше використовується сполучник keď (коли).

Порядок слів

Звичайний порядок слів:

Keď mal Jano čas, často sa lyžoval.
сполучник якщо + присудок + підмет + інші члени речення

Порядок речень можна змінювати:

Otec mi kúpil nový bicykel, keď som mal desať rokov.

Підрядне означальне речення

Зараз навчимося утворювати речення з обставинним означальним. До підрядного речення ставимо питання: aký?(який?), ktorý? (котрий?). В цьому типі складних речень найчастіше з'єднуємо речення за допомогою відносного займенника: ktorý (котрий), ktorá (котра), v ktorom (в котрому)...

Slovensko je krásna krajina. просте речення
Slovensko je krajina, ktorá je krásna. складнопідрядне речення
Aká krajina? Krajina, ktorá je krásna.
Vybral som si lacnejšie tričko. просте речення
Vybral som si tričko, ktoré je lacnejšie. складнопідрядне речення
Aké tričko? Tričko, ktoré je lacnejšie.
Čítam veľmi zaujímavý článok. просте речення
Čítam článok, ktorý je veľmi zaujímavý. складнопідрядне речення
Aký článok? Článok, ktorý je veľmi zaujímavý.

Ми часто використовуємо такі речення в поясненнях, у різних визначеннях, описах тощо. Напр.:

 • Slovensko je krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.
 • Aká krajina? Krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.
 • Redaktor je človek, ktorý píše články na Wikipédii.
 • Aký človek? Človek, ktorý píše články na Wikipédii.

Порядок слів

Загалом порядок слів не змінюється (але напр. sa, si можуть змінювати позицію у реченні).

 • Wikipédia je encyklopédia. Je zadarmo.
 • Wikipédia je encyklopédia, ktorá je zadarmo.
 • To je program. Slúži na písanie textu.
 • To je program, ktorý slúži na písanie textu.
 • Slovensko je štát. Nachádza sa v Európe.
 • Slovensko je štát, ktorý sa nachádza v Európe.