Члени речення

Присудок

Присудок є найважливішою частиною речення, одним із головних членів речення. Зазвичай він виражений дієсловом у певній формі.

Питання: Čo robí + підмет?

 • Dnes večer ideme do kina.
 • Karl je v Nemecku.
 • Chcete ísť s nami?
 • Spite osem hodín!

Підмет

Підмет є другим головним членом речення. Найчастіше є у формі називного відмінка.

Питання: Kto/čo + присудок?

 • Žiak píše úlohu.
 • Dieťa plače.
 • Dievčatá tancujú.
 • Moja rodina býva na Slovensku.
 • Auto je pokazené.

У словацькій мові підмет (виражений займенником) може, але не мусить бути виражений у реченні:

 • Som Zuzana./Ja som Zuzana.
 • Bývaš v Bratislave./Ty bývaš v Bratislave.

Обидва варіанти є правильними. Другий варіант використовуємо зазвичай тоді, коли хочемо акцентувати підмет:

 • JA bývam v Bratislave, TY v Trnave.

Деякі речення не мають підмета (так звані односкладні речення).

 • Prší.
 • Sneží.
 • Hrmí.
 • Je teplo.

Додаток

Другорядний член речення, який доповнює дієслово. Додаток означає об'єкт, на який спрямована дія.

Знаємо:

 • прямий додаток (у знахідному відмінку без прийменника)
  Питання: koho? čo?
  • Mama varí večeru.
  • Žiak píše úlohu.
  • Dieťa kreslí obrázok.
  • Peter číta knihu.
 • непрямий додаток (в інших відмінках або з прийменником)
  • Karol podal spolužiakovi knihu.
  • Rozprávali sa o prázdninách.
  • Deti pomáhajú rodičom.
  • Idem so sestrou do školy.

Обставина

Другорядний член речення, підпорядковується, насамперед, дієслову. Виражає за яких обставин відбувається дія:

 • місце
  Питання: kde? kam? a pod.
  • Bývame v Košiciach.
  • Sú tvoji rodičia doma?
  • Cestoval som do Nemecka.
  • Deti sa hrajú vonku.
 • час
  Питання: kedy? ako dlho? a pod.
  • Dnes máme voľno.
  • Večer musím pracovať.
  • O tretej idem zo školy.
  • Autobus ide o deviatej.
 • спосіб
  Питання: ako? a pod.
  • Cestoval som električkou.
  • Môžem platiť kreditnou kartou?
  • Žiaci usilovne pracujú.
  • Hovorím po slovensky.
 • причину
  Питання: prečo? a pod.
  • Neprišiel pre chorobu.
  • Plače od radosti.
  • Urobila to z lásky.

Означення

Другорядний член речення, який доповнює іменник.

Питання: aký?

 • узгоджене означення (узгоджується з іменником у роді, числі і відмінку) - стоїть перед іменником
  • To je môj nový počítač.
  • Prvý deň v týždni je pondelok.
  • Rozprávali sa o letných prázdninách.
  • Kúpila som si pekné tričko.
 • неузгоджене означення - стоїть за іменником
  • To je auto môjho otca.
  • Eva dostala kyticu kvetov.
  • Cesta autom je pohodlná.
  • Slovenčina je jazyk Slovákov.