Soukromí

Vítáme vás na slovake.eu a jsme rádi, že používáte náš portál! Na ochranu vašich osobních údajů klademe velký důraz a na tomto místě bychom vás rádi informovali o způsobu a rozsahu získávání, šíření a využívání vašich osobních údajů v souvislosti s používáním našeho portálu.

S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně ve smyslu platných předpisů na ochranu údajů Spolkového zákona na ochranu dat (BDSG) a v duchu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Nezveřejňujeme je, ani je neposkytujeme třetím stranám.

Dovolujeme si vás upozornit, že přenos dat prostřednictvím internetu (např. v rámci e-mailové komunikace) může být zatížen bezpečnostními nedostatky. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetími osobami bohužel není možná.

Kontaktní údaje zveřejněné v rámci informační povinnosti nesmí být použity třetími stranami k zasílání informačních materiálů a reklamních sdělení, pokud tyto nebyly výslovně vyžádány. V případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. v podobě spamu, si vyhrazujeme právo na právní kroky.

1. Informace, které získáváme

1.1. Osobní údaje

Některé z našich služeb můžete bez problémů používat i bez přihlášení se na stránkách. Pokud však chcete využívat všechny funkce stránek, musíte si vytvořit vlastní účet.

Aby naše služby fungovaly, potřebujeme od vás při registraci získat určité osobní údaje a zpracovat je. Jde především o následující údaje:

 • uživatelské jméno
 • e-mailová adresa
 • heslo

Vaše e-mailová adresa ani heslo se v žádném případě nikdy nezobrazují ostatním uživatelům. Tyto údaje neprodáváme dále třetím stranám, ani je třetím stranám jakýmkoli jiným způsobem neposkytujeme.

Následující registrační údaje jsou vždy a bez omezení viditelné i pro ostatní uživatele:

 • uživatelské jméno
 • datum registrace na portálu
 • datum posledního přihlášení
 • jazyk uživatele

V určitých případech se o vás ukládají i jiné informace, např. když ve svém osobním profilu uvedete dodatečné údaje nebo když komunikujete s administrátory portálu. Zadání těchto údajů je dobrovolné.

Následující osobní údaje, v případě, že je vedle povinných údajích rovněž uvedete ve svém osobním profilu, jsou viditelné ostatním uživatelům:

 • jméno
 • datum narození
 • pohlaví
 • země
 • informace o mně
 • fotografie
 • odkazy na profily na sociálních sítích

Zveřejnění těchto dodatečných údajů můžete kdykoliv zakázat na adrese {1}.

Tento portál obsahuje různé učební materiály: kurzy, cvičení, seznamy slovíček, testy, mediatéku a jiné. Na serveru portálu se shromažďují a ukládají údaje o studijním pokroku registrovaných uživatelů, např. o již prostudovaných lekcích, nastudovaných slovíčkách či vyplněných testech. Účelem získávání těchto údajů je pomoci uživatelům ve studiu němčiny, např. zobrazovat učební materiály ve správném pořadí, poskytovat rady pro další studium nebo zobrazovat na portálu studijní pokroky každého uživatele. Některé z těchto údajů mohou být viditelné i ostatním uživatelům, např. ve formě nasbíraných bodů.

Jako zaregistrovaný uživatel můžete ostatním uživatelům posílat soukromé zprávy. Tyto soukromé zprávy mezi uživateli se ukládají na serverech portálu a za žádných okolností se nezpřístupňují ostatním uživatelům. Zprávy se automaticky vymažou, jakmile je ze svých poštovních schránek vymažou všichni účastníci konverzace. Veřejné zprávy v diskuzních fórech se ukládají natrvalo, dokud jejich nevymaže jejich autor nebo webmaster. Data zůstávají uložena i v případě vypovězení služby. Pokud se účastníte aktivit v diskusním fóru, mohou se o tom dozvědět ostatní uživatelé.

Svým uživatelům zasíláme z různých důvodů e-maily, např. potvrzení o přihlášení nebo informace o nových přijatých zprávách. E-maily od pracovníků portálu se ukládají. Tyto e-maily, na něž lze pohlížet jako na obchodní korespondenci, nebudou vymazány před uplynutím zákonné lhůty pro jejich uchování. Systém navíc zaznamenává i ty e-mailové adresy, na které nemohl být doručen e-mail, aby bylo možno uživatele požádat o aktualizaci jeho e-mailové adresy. E-maily zasílané uživatelům obsahují rovněž grafiku, jejímž zobrazením dojde k zaznamenání skutečnosti, že byl daný e-mail otevřen. Toto probíhá anonymně a bez přiřazení ke konkrétní osobě či uživateli. Totéž platí při kliknutí na odkaz v e-mailu od slovake.eu. Námi zasílané zprávy mohou obsahovat i informace o našich službách (informační e-mail – newsletter). Souhlas se zasíláním informačních e-mailů můžete kdykoliv odvolat na adrese https://slovake.eu/user/settings. Každý informační e-mail od slovake.eu obsahuje jednoznačný odkaz, kterým lze odběr dalších informačních e-mailů zrušit.

1.2. Protokolové údaje

Při každé návštěvě našeho portálu a při každém vyžádání souboru shromažďuje náš server o těchto procesech protokolové informace (např. typ prohlížeče, datum a čas volání). Toto nejsou osobní údaje. Proto není možné zaznamenané údaje přiřadit ke konkrétní osobě.

Všechny tyto údaje vyhodnocujeme výlučně pro statistické účely a za účelem identifikace neplatných odkazů a softwarových chyb. Neposkytujeme tyto údaje třetím stranám. Nepropojujeme je s jinými údaji. Po statistickém vyhodnocení jsou navíc tyto údaje pravidelně jednou týdně mazány.

1.3. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které prohlížečem navštívené stránky ukládají v počítači uživatele, aby mohly být informace o uživateli poskytnuty serveru i při příští návštěvě.

Tento portál používá dva druhy cookies:

 • Dočasné cookies: Aby se zjednodušila navigace na stránce, používají se tzv. cookies relace (session cookies). Tyto cookies obsahují náhodně vygenerovaný jednoznačný identifikátor, tzv. session ID, a po ukončení relace jejich platnost automaticky vyprší.
 • Trvalé cookies: Umožňují lokálně na vašem počítači ukládat uživatelské jméno a heslo v šifrované podobě. Funkcí "Pamatovat si mě" můžete toto cookie uložit natrvalo, aby bylo umožněno automatické přihlašování. Platnost tohoto cookie vyprší automaticky po 30 dnech, může být však smazáno i tím, že se uživatel odhlásí.

Součástí cookies relace i trvalých cookies jsou navíc i uživatelská nastavení, jako je výběr jazyka, nastavení rozpoznávání jazyka a identifikátor uživatele, s cílem zjednodušit vám používání portálu.

Používání cookies můžete zakázat buď cíleně pro tento portál, nebo i pro všechny internetové stránky, a to v nastaveních vašeho internetového prohlížeče. Informace o tom naleznete na stránkách jednotlivých internetových prohlížečů. Po deaktivaci cookies však již nebude možné využívat některé funkce, např. automatické přihlašování na portálu.

1.4. Google Analytics

Tento portál využívá Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics používá cookies, tj. datové soubory, které se ukládají na vašem počítači, aby se pomocí nich mohlo analyzovat používání tohoto portálu.

Informace o vašem používání tohoto portálu získané prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Jelikož jsme aktivovali anonymizaci IP-adres, Google před dalším zpracováním zkracuje IP-adresy uživatelů nacházejících se v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší plná IP-adresa a až tam se zkracuje. Na naši žádost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání portálu a k sestavení zpráv pro nás o aktivitách na portálu, jakož i k poskytování služeb souvisejících s používáním portálu jeho provozovateli. Vaši IP-adresu, kterou internetový prohlížeč poskytne v rámci Google Analytics, společnost Google nespojuje s jinými údaji.

Ukládání cookies můžete zakázat v příslušných nastaveních svého internetového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že po tomto zákazu nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto portálu. Můžete také zakázat, aby společnost Google získávala údaje z cookies, které se vážou na vaše používání portálu (včetně vaší IP-adresy), jakož i jejich zpracovávání společností Google tak, že si na adrese {1} stáhnete a nainstalujete dostupné doplňky pro váš internetový prohlížeč.

1.5. Google AdSense

Tento portál využívá Google AdSense, službu na zobrazování reklamních inzerátů společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Také služba Google AdSense používá cookies, která se ukládají ve vašem počítači, aby pomocí nich bylo možné analyzovat používání portálu uživateli. Vedle cookies se ve službě Google AdSense používají i malé neviditelné grafické prvky, pomocí kterých se zaznamenávají další informace o komunikaci uživatelů se serverem. Informace shromážděné z cookies a z grafických prvků se ukládají na serveru společnosti Google v USA a používají se k dalšímu vyhodnocování vašeho používání portálu. Vedle toho mohou provádět vyhodnocování a tím i převzít vaše údaje smluvní partneři společnosti Google. Společnost Google však nespojuje vaši IP-adresu s jinými o vás uloženými údaji.

Ukládání cookies můžete zakázat v nastaveních svého internetového prohlížeče. Po tomto kroku však nebude možné plně využívat některé funkce portálu. Používáním tohoto portálu souhlasíte se zpracováním údajů získaných o vás společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedeným účelům.

2. Používání sociálních sítí

2.1. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání sociální sítě Facebook

Tento portál má integrované doplňky sociální sítě Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), které poznáte podle loga Facebook nebo tlačítek "Like" („To se mi líbí“) a "Share" („Sdílet“) umístěných na portálu. Přehled všech doplňků pro Facebook najdete na následující stránce Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

V průběhu vaší návštěvy portálu navazuje tento doplněk přímé spojení vašeho prohlížeče se serverem Facebooku, jehož prostřednictvím Facebook obdrží informaci, že někdo z vaší IP-adresy přistupuje na náš portál. Pokud jste přitom přihlášeni do svého účtu na Facebooku a kliknete na tlačítko "Like" nebo "Share", můžete obsah našeho portálu propojit se svým profilem na Facebooku. Facebook tímto způsobem může vaši návštěvu portálu spojit s vaším uživatelským účtem. Zdůrazňujeme, že nedostáváme informace o obsahu sdílených údajů ani o jejich využívání Facebookem. Podrobnější informace naleznete v prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů: http://www.facebook.com/about/privacy/

Pokud si nepřejete, aby Facebook spojoval vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

2.2. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání sociální sítě Twitter

Tento portál má integrované doplňky služby Twitter, kterou nabízí společnost Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Při používání Twitteru a především funkce "Re-Tweet" se tento portál propojuje s vaším účtem na Twitteru. S tímto propojením jsou seznámeni i ostatní uživatelé. Navíc se přitom také odesílají údaje na Twitter. Zdůrazňujeme, že nedostáváme informace o obsahu sdílených údajů ani o jejich používání Twitterem. Podrobnější informace naleznete v prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů: https://twitter.com/privacy

Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru si můžete změnit v nastavení svého účtu na http://twitter.com/account/settings.

2.3. Prohlášení o ochraně osobních údajů pro používání služby Google+

S využitím ikonky Google +1 můžete zveřejňovat informace celému světu. Prostřednictvím ikonky Google +1 získáváte vy a ostatní uživatelé personalizovaný obsah společnosti Google a jejích partnerů. Google ukládá informaci, že jste udělili nějakému obsahu +1, stejně jako informace o stránce, kterou jste si při kliknutí na +1 prohlíželi. Vaše +1 se jako poznámka může společně s vaším profilovým jménem a vaší fotografií zobrazit ve službách od Google, jako např. ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu na Google, případně jinde na internetových stránkách nebo v inzerátech na internetu. Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1 s cílem zlepšit služby Google pro vás a pro ostatní uživatele. Abyste mohli používat ikonku +1, potřebujete celosvětově viditelný veřejný profil na Google, který obsahuje přinejmenším vámi vybrané jméno profilu. Toto jméno se používá ve všech službách Google. V některých případech může být tímto jménem nahrazeno jiné jméno, které jste použili při sdílení obsahu přes své konto Google. Identita profilu na Google se může zobrazit těm uživatelům, kteří znají vaši e-mailovou adresu nebo jiné informace, kterými vás mohou identifikovat.

Vedle výše vypsaných účelů použití údajů jsou informace od vás používány v souladu s platnými nařízeními společnosti Google o ochraně údajů. Google může zveřejnit souhrnné statistiky o aktivitách uživatelů služby +1 nebo je může předat uživatelům a svým partnerům, jako např. vydavatelům, inzerentům nebo propojeným internetovým stránkám.

3. Nezletilé osoby

Cílovou skupinou tohoto portálu jsou ze zásady osoby, které již dosáhly věku 18 let. Nezletilé osoby smějí portál používat výhradně se souhlasem zákonného zástupce. V případě, že zákonný zástupce svolení neudělí, vyhrazujeme si právo vymazat všechny údaje dotyčného nezletilého. Rodiče nebo jiné osoby pověřené dohledem jsou zodpovědni za ochranu soukromí svých dětí.

4. Informace o údajích, korekce, zablokování a vymazání údajů

4.1. Informace o uložených údajích

Jako uživatel portálu máte právo bezplatně se informovat o tom, jaké osobní údaje byly o vás uloženy. V případě potřeby zašlete prosím e-mail na adresu info@slovake.eu. Abychom vám tuto informaci mohli poskytnout, potřebujeme k vaší identifikaci následující údaje: uživatelské jméno, jméno a příjmení, příp. rodné jméno, e-mailovou adresu a datum narození.

4.2. Korekce údajů

Jako uživatel portálu máte právo kdykoliv požádat o korekci nesprávných údajů, které se o vás ukládají na serveru. Nejsnadnějším řešením však je, pokud si uživatel změní příslušné záznamy sám. Osobní údaje je možné měnit na adrese https://slovake.eu/user/settings.

4.3. Zablokování a vymazání údajů

Abychom mohli vymazat vaše uživatelské údaje, potřebujeme k vaší identifikaci následující údaje: uživatelské jméno, jméno a příjmení, příp. rodné jméno, e-mailovou adresu a datum narození. V případě potřeby nám pošlete e-mail na následující e-mailovou adresu: info@slovake.eu Pokud pro požadované vymazání údajů platí zákonné, smluvní, obchodněprávní, příp. daňověprávní lhůty nebo důvody, údaje se namísto vymazání zablokují.

5. Změny

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být příležitostně měněno; vaše práva, která zaručuje toto prohlášení, však nebudeme bez vašeho výslovného souhlasu omezovat. Veškeré změny v prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. O případných významných změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů budou uživatelé předem informováni (včetně informování e-mailem v obzvlášť závažných případech).

6. Platnost německého znění

Upozorňujeme, že v případě pochybností platí znění našeho prohlášení o ochraně osobních údajů v německém jazyce.

7. Kontakt

Důvěra uživatelů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme vám v případě dotazů o zpracování vašich osobních údajů kdykoliv k dispozici. Pokud máte otázku, na kterou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nenajdete odpověď, nebo pokud si přejete podrobnější informace k některému z těchto bodů, obraťte se prosím e-mailem na následující kontaktní adresu: info@slovake.eu

Datum poslední aktualizace: 1. listopadu 2015