Súkromie

Vítame vás na slovake.eu a sme radi, že používate náš portál! Na ochranu vašich osobných údajov kladieme veľký dôraz a na tomto mieste by sme vás radi informovali o spôsobe a rozsahu získavania, šírenia a použitia osobných údajov v súvislosti s používaním nášho portálu.

S vašimi osobnými údajmi nakladáme dôverne v zmysle platných ustanovení na ochranu údajov Spolkového zákona na ochranu údajov (BDSG) a v zmysle tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov. Nezverejňujeme ich, ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Upozorňujeme na to, že prenos dát na internete (napr. pri e-mailovej komunikácii) môže vykazovať bezpečnostné nedostatky. Dokonalá ochrana údajov pred prístupom tretích strán žiaľ nie je možná.

Kontaktné údaje zverejnené v rámci informačnej povinnosti nesmú byť použité tretími stranami na preposielanie informačných materiálov a reklám, pokiaľ neboli výslovne vyžiadané. V prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napr. prostredníctvom spamu si vyhradzujeme právo na právne kroky.

1. Informácie, ktoré získavame

1.1. Osobné údaje

Niektoré z našich služieb môžete bez problémov používať aj bez prihlásenia sa na stránke. Ak však chcete využívať všetky funkcie stránky, môžete si vytvoriť vlastné konto.

Aby naše služby fungovali, potrebujeme od vás získať pri registrácii určité osobné údaje a spracovať ich. Ide predovšetkým o nasledovné údaje:

 • používateľské meno
 • e-mailová adresa
 • heslo

Vaša e-mailová adresa, ako aj heslo sa v žiadnom prípade nikdy nezobrazujú iným používateľom. Tieto údaje nepredávame ďalej tretím stranám, ani ich tretím stranám neposkytujeme akýmkoľvek iným spôsobom.

Nasledovné registračné údaje sú vždy a bez obmedzení viditeľné aj pre ostatných používateľov:

 • používateľské meno
 • dátum registrácie na portáli
 • dátum posledného prihlásenia
 • jazyk používateľa

V určitých prípadoch sa o vás ukladajú aj iné informácie, napr. keď vo svojom osobnom profile uvediete dodatočné údaje, alebo keď komunikujete s administrátormi portálu. Zadanie týchto údajov je dobrovoľné.

Nasledovné osobné údaje, v prípade že ich popri povinných údajoch tiež uvediete vo svojom osobnom profile, sú viditeľné pre ostatných používateľov:

 • meno
 • dátum narodenia
 • pohlavie
 • krajina
 • informácie o mne
 • fotografia
 • odkazy na profily na sociálnych sieťach

Zverejnenie týchto dodatočných údajov môžete kedykoľvek zakázať na adrese https://slovake.eu/user/settings.

Tento portál obsahuje rôzne učebné materiály: kurzy, cvičenia, zoznamy slovíčok, testy, médiatéku a iné. Na serveri portálu sa zhromažďujú a ukladajú údaje o pokroku registrovaných používateľov v učení, napr. o už prejdených lekciách, slovíčkach, vyplnených testoch atď. Účelom získavania týchto údajov je pomôcť používateľom v učení nemčiny, napr. zobraziť učebné materiály v správnom poradí, dávať rady o ďalšom vzdelávaní sa, alebo zobraziť na portáli učebný pokrok každého používateľa. Niektoré z týchto údajov môžu byť viditeľné aj pre ostatných používateľov, napr. vo forme nazbieraných bodov.

Ako zaregistrovaný používateľ môžete ostatným používateľom posielať súkromné správy. Tieto súkromné správy medzi používateľmi sa ukladajú na serveroch portálu a za žiadnych okolností sa nesprístupňujú ostatným používateľom. Správy sa automaticky vymažú, akonáhle ich zo svojich poštových schránok vymažú všetci účastníci konverzácie. Verejné správy v diskusných fórach sa ukladajú natrvalo, pokým ich nevymaže ich autor alebo webmaster. Ukladanie prebieha aj pri vypovedaní služby. Pokiaľ sa účastníte aktivít v diskusnom fóre, môžu sa o tom dozvedieť ostatní používatelia.

Našim používateľom zasielame z rôznych dôvodov e-maily, napr. potvrdenia o prihlásení, informácie o nových prijatých správach atď. E-maily od pracovníkov portálu sa ukladajú. E-maily, na ktoré možno pozerať ako na obchodnú korešpondenciu, nebudú vymazané počas zákonnej lehoty uschovania. Systém okrem toho zaznamenáva aj tie e-mailové adresy, na ktoré nemohol byť doručený e-mail, s cieľom požiadať o aktualizáciu e-mailovej adresy. Okrem toho, e-maily zasielané používateľom obsahujú grafiku, pri zobrazení ktorej sa zaznamená, že bol daný e-mail otvorený. Toto prebieha anonymne a bez priradenia ku konkrétnej osobe či používateľovi. To isté platí pri kliknutí na odkaz v e-maili od slovake.eu. Pri správach od nás však môže ísť aj o informácie o našich službách (informačný e-mail - newsletter). Súhlas so zasielaním informačného e-mailu môžete kedykoľvek odvolať na adrese https://slovake.eu/user/settings. Každý informačný e-mail od slovake.eu obsahuje jednoznačný odkaz, ktorým je možné zrušiť odber ďalších informačných e-mailov.

1.2. Protokolové údaje

Pri každej návšteve nášho portálu a pri každom zavolaní súboru zbiera náš server o týchto procesoch protokolové informácie (napr. typ prehliadača, dátum a čas zavolania). Toto nie sú žiadne osobné údaje. Nie je pre nás preto možné priradiť zaznamenané údaje ku konkrétnej osobe.

Všetky tieto údaje vyhodnocujeme výlučne na štatistické účely a za účelom rozpoznávania neplatných odkazov a programových chýb. Neposkytujeme tieto údaje tretím stranám. Neprepájame ich s inými údajmi. Navyše, po štatistickom vyhodnotení sa tieto údaje pravidelne každý týždeň vymazávajú.

1.3. Cookies

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré stránky navštívené cez prehliadač ukladajú v počítači používateľa, aby mohli informácie o používateľovi poskytnúť serveru aj pri budúcej návšteve.

Tento portál používa dva druhy cookies:

 • Dočasné cookies: aby sa zjednodušila navigácia na stránke, používajú sa session-cookies. Tieto cookies ukladajú náhodne vygenerované jednoznačné identifikačné číslo, takzvané session-ID a po ukončení relácie ich platnosť automaticky vyprší.
 • Trvalé cookies: umožňujú ukladať lokálne na vašom počítači používateľské meno a heslo v šifrovanej podobe. Funkciou „Zostať prihlásený“ môžete tento cookie uložiť natrvalo, aby bolo možné prihlasovať sa automaticky. Platnosť tohto cookie vyprší automaticky po 30 dňoch, môže byť však zmazaný aj tak, že sa používateľ odhlási.

V session-cookies, ako aj v trvalých cookies sa popri tom ukladajú aj nastavenia používateľa, ako výber jazyka, nastavenia rozpoznávania reči a identifikačné meno používateľa, s cieľom zjednodušiť vám používanie portálu.

Používanie cookies môžete zakázať buď cielene pre tento portál, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Informácie o tomto nájdete na stránkach jednotlivých internetových prehliadačov. Po deaktivácii cookies však nebude už možné využívať niektoré funkcie, napr. automatické prihlasovanie na portáli.

1.4. Google-Analytics

Tento portál využíva Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics používa cookies, t.j. dátové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie tohto portálu.

Informácie o vašom používaní tohto portálu získané cez cookie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Nakoľko sme aktivovali anonymizáciu IP-adries, Google vašu IP-adresu v rámci štátov Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o založení Európskeho hospodárskeho priestoru najskôr skráti.

Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenáša plná IP-adresa a až tam sa skracuje. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie vášho používania portálu a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním portálu jeho prevádzkovateľovi. Vašu IP-adresu, ktorú internetový prehliadač poskytne v rámci Google Analytics, spoločnosť Google nespája s inými údajmi.

Ukladanie cookies môžete zakázať v príslušných nastaveniach vášho internetového prehliadača; upozorňujeme však na to, že po tomto zákaze nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tohto portálu. Môžete tiež zakázať, aby spoločnosť Google získavala údaje z cookies, ktoré sa viažu na vaše používanie portálu (vrátane vašej IP-adresy), ako aj ich spracovávanie spoločnosťou Google tak, že si na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de stiahnete a nainštalujete dostupné doplnky pre váš internetový prehliadač.

1.5. Google-AdSense

Tento portál využíva Google AdSense, službu na zobrazovanie reklamných inzerátov spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Služba Google AdSense tiež používa cookies, ktoré sa ukladajú na vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie portálu používateľmi. Popri cookies sa v službe Google AdSense používajú aj malé neviditeľné grafické prvky, pomocou ktorých sa zaznamenávajú ďalšie informácie o komunikácii používateľov so serverom. Informácie zozbierané z cookies, ako aj z grafických prvkov sa ukladajú na serveri spoločnosti Google v USA a používajú sa na ďalšie vyhodnocovanie vášho používania portálu. Popri tom môžu vyhodnocovanie vykonávať a tým aj prevziať vaše údaje zmluvní partneri spoločnosti Google. Spoločnosť Google však nespája vašu IP-adresu s inými uloženými údajmi o vás.

Ukladanie cookies môžete zakázať v nastaveniach vášho internetového prehliadača Po tomto zákaze však nebude možné plne využívať niektoré funkcie portálu. Používaním tohto portálu súhlasíte so spracovaním údajov získaných o vás spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely.

2. Používanie sociálnych sietí

2.1. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používanie sociálnej siete Facebook

Tento portál má integrované doplnky sociálnej siete Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidiel "Like" ("Páči sa mi to") a "Share" ("Zdieľať") umiestnených na portáli. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Počas vašej návštevy na portáli vytvára tento doplnok priame spojenie vášho prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z vašej IP-adresy pristupuje na náš portál. Ak ste popritom prihlásení na svojom konte na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Like“ alebo „Share“, môžete obsah nášho portálu prepojiť so svojím profilom na Facebooku. Facebook tak môže vašu návštevu portálu priradiť vášmu používateľskému kontu. Zdôrazňujeme, že nedostávame informácie o obsahu zdieľaných údajov, ako aj o ich používaní Facebookom. Podrobnejšie informácie nájdete vo vyhlásení spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov: http://www.facebook.com/about/privacy/

Ak si neželáte, aby Facebook priraďoval návštevu našich stránok k vášmu používateľskému kontu na Facebooku, odhláste sa prosím z vášho používateľského účtu na Facebooku.

2.2. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používanie sociálnej siete Twitter

Tento portál má integrované doplnky služby Twitter, ktorú ponúka spoločnosť Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Pri používaní Twitteru a predovšetkým funkcie „Re-Tweet“ sa tento portál prepája s vaším kontom na Twitteri. S týmto prepojením sú oboznámení aj ostatní používatelia. Popri tom sa tiež odosielajú údaje na Twitter. Zdôrazňujeme, že nedostávame informácie o obsahu zdieľaných údajov, ako aj o ich používaní Twitterom. Podrobnejšie informácie nájdete vo vyhlásení spoločnosti Twitter o ochrane osobných údajov: https://twitter.com/privacy

Nastavenia ochrany osobných údajov na Twitteri si môžete zmeniť v nastaveniach vášho konta na http://twitter.com/account/settings.

2.3. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre používanie služby Google +

Ikonkou Google +1 môžete zverejňovať informácie po celom svete. Cez ikonku Google +1 získavate vy a ostatní používatelia personalizovaný obsah spoločnosti Google a jej partnerov. Google ukladá informáciu, že ste udelili nejakému obsahu +1, ako aj informácie o stránke, ktorú ste si pri kliknutí na +1 prezerali. Vaše +1 sa ako poznámka môže spolu s vaším profilovým menom a vašou fotografiou zobraziť v službách od Google, ako napr. vo výsledkoch vyhľadávania alebo vo vašom profile na Google, alebo inde na internetových stránkach a v inzerátoch na internete. Google zaznamenáva informácie o vašich aktivitách +1 s cieľom vylepšiť pre vás a pre ostatných služby Google. Na to, aby ste mohli používať ikonku +1, potrebujete celosvetovo viditeľný verejný profil na Google, ktorý obsahuje aspoň vybrané meno profilu. Toto meno sa používa vo všetkých službách Google. V niektorých prípadoch môže byť týmto menom nahradené iné meno, ktoré ste použili pri zdieľaní obsahu cez svoje konto Google. Identita vášho profilu na Google sa môže zobraziť tým používateľom, ktorí poznajú vašu e-mailovú adresu alebo iné informácie, ktorými vás môžu identifikovať.

Popri vyššie popísaných účeloch použitia údajov sa informácie od vás používajú v súlade s platnými nariadeniami spoločnosti Google o ochrane údajov. Google môže zverejniť súhrnné štatistiky o aktivitách používateľov služby +1, príp. ich môže posunúť ďalej používateľom a svojim partnerom, ako napr. vydavateľom, inzerentom alebo prepojeným internetovým stránkam.

3. Neplnoleté osoby

Cieľovou skupinou tohto portálu sú zásadne osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov. Neplnoleté osoby smú portál používať výlučne so súhlasom zákonného zástupcu. V prípade, že zákonný zástupca súhlas neudelí, vyhradzujeme si právo vymazať všetky údaje danej neplnoletej osoby. Rodičia alebo iné osoby poverené dohľadom sú zodpovední za ochranu súkromia svojich detí.

4. Informácia o údajoch, korekcia, zablokovanie a vymazanie údajov

4.1. Informácia o uložených údajoch

Ako používateľ portálu máte právo bezplatne sa informovať o tom, aké osobné údaje boli o vás uložené. V prípade potreby pošlite prosím e-mail na adresu info@slovake.eu. Aby sme vám túto informáciu mohli poskytnúť, potrebujeme na vašu identifikáciu nasledovné údaje: používateľské meno, meno a priezvisko, príp. rodné meno, e-mailovú adresu a dátum narodenia.

4.2. Korekcia údajov

Ako používateľ portálu máte právo kedykoľvek požiadať o korekciu nesprávnych údajov, ktoré sa o vás ukladajú na serveri. Najľahšou možnosťou však je, ak používateľ zmení príslušné záznamy sám. Osobné údaje je možné meniť na adrese https://slovake.eu/user/settings.

4.3. Zablokovanie a vymazanie údajov

Aby sme mohli vymazať vaše používateľské údaje, potrebujeme na vašu identifikáciu nasledovné údaje: používateľské meno, meno a priezvisko, príp. rodné meno, e-mailovú adresu a dátum narodenia. V prípade potreby nám pošlite e-mail na nasledovnú e-mailovú adresu: info@slovake.eu Pokiaľ pre požadované vymazanie údajov platia zákonné, zmluvné či obchodnoprávne lehoty alebo dôvody, údaje sa namiesto vymazania zablokujú.

5. Zmeny

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže príležitostne zmeniť, vaše práva, ktoré zaručuje toto vyhlásenie, však nebudeme bez vášho výslovného súhlasu obmedzovať. Všetky zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. O prípadných významných zmenách vo vyhlásení o ochrane osobných údajov budú používatelia vopred informovaní (týka sa aj informovania prostredníctvom e-mailu v obzvlášť závažných prípadoch).

6. Platnosť nemeckého znenia

Upozorňujeme, že v prípade pochybností platí znenie nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov v nemeckom jazyku.

7. Kontakt

Dôvera používateľov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme vám v prípade otázok o spracovaní vašich osobných údajov kedykoľvek k dispozícii. Ak máte otázku, na ktorú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, obráťte sa prosím e-mailom na nasledovnú kontaktnú adresu: info@slovake.eu

Dátum poslednej aktualizácie: 1. novembra 2015