Wesprzyj nas

Slovake.eu jest dostępna bezpłatnie, ale nie jest bezpłatnie tworzona. Od 2009 roku eksperci z różnych krajów europejskich pracują nad najlepszym wielojęzycznym portalem internetowym do nauki języka słowackiego, aby każdy zainteresowany mógł nauczyć się słowackiego w nowoczesny i interaktywny sposób. Dotychczas pomógł on ponad milionowi użytkowników z całego świata, a liczba nowych użytkowników stale rośnie. Ponieważ również druga faza projektu Slovak Online była wsparta ze źródeł Unii Europejskiej, partnerzy byli zobligowani pokryć 25% wartości projektu z innych źródeł. Nie wszystkim udało się zdobyć tak wielkie sumy, aby ukończyć projekt, mimo to postanowiliśmy dalej utrzymywać ten unikalny portal i aktualizować go w przyszłości.

Wesprzyj Slovake.eu dowolną sumą i pomóż zachować ten portal, który pomaga ludziom na Słowacji i za granicą nauczyć się tego ładnie brzmiącego języka. Ponadto po każdym Twoim datku uśmiecha się słowacka owieczka:)

Możesz przesłać datek przez serwis PayPal lub przez przelew bankowy na konto koordynatora projektu, Edukacja@Internet.

Wpłaty ze Słowacji i zza granicy:

Nazwa konta: EAI
IBAN: SK7552000000000008887398
BIC/SWIFT: OTPVSKBX

Adres banku:
OTP Banka Slovensko, a.s.
Nám SNP 212/4
958 01 Partizánske
Slovensko

Wysyłając pieniądze, nie zapomnij o dopisku: "slovake.eu - dar".