Pravila i uvjeti

Dobro došli na višejezičnu stranicu za učenje njemačkog jezika slovake.eu. Pristup i korištenje stranice slovake.eu (dalje "stranica", "usluga", "ponuđač") pretpostavlja da ste Vi ("korisnik") pročitali sljedeće Uvjete korištenja, razumjeli ih i prihvatili, neovisno o tome jeste li se registrirali na stranici ili ne. Stoga pažljivo pročitajte sljedeći tekst.

1. Registracija

 1. Neke od naših usluga možete koristiti i ako se niste prijavili na stranicu. Kako biste koristili sve funkcije naše stranice, potrebno je otvoriti personalizirani korisnički profil. Registracija je besplatna.
 2. Možete se samo jednom registrirati i postaviti samo jedan korisnički profil.
 3. Registracija je dopuštena osobama starijim od 13 godina. Maloljetnici smiju koristiti stranicu isključivo uz dopuštenje roditelja.
 4. Jamčite da su svi podaci koje ste naveli prilikom registracije točni i ispravni te da ćete se za njihovu točnost i ispravnost brinuti i ubuduće.
 5. Prilikom registracije nije dopušteno korištenje podataka kao što su npr. korisničko ime, ime, slike profila, itd. trećih strana, osobito ako bi se time povrijedila prava zaštićene marke ili naziva. Nezakoniti podaci i oni koji se protive navedenom u ovim Uvjetima korištenja su također nedopušteni.
 6. Prilikom registracije Vi odlučujete o lozinci i dužni ste je držati u tajnosti.
 7. Prihvaćate javnu objavu podataka Vašeg korisničkog profila (npr. Vaše korisničko ime, jezični napredak, mrežni status, odabrane verzije jezika, datum registracije i datum posljednje prijave, kao i drugi dobrovoljno dati podaci, uključujući sliku profila). Vaša e-mail adresa i lozinka neće biti javno prikazani.
 8. Registracija na stranicu zaključuje se linkom za aktivaciju. Po ulasku u proces registracije ponuđač stranice poslat će Vam automatsku potvrdu e-mailom, koja će sadržavati navedeni aktivacijski link.
 9. Ukoliko registracija nije zaključena aktivacijskim linkom, ponuđač zadržava pravo brisanja nepotpuno registriranog korisničkog profila.
 10. Ponuđač stranice ne jamči za istinitost identiteta korisnika. Svaki korisnik se treba samostalno uvjeriti u istinitost identiteta drugog korisnika. Ponuđač zadržava pravo zatražiti odgovarajuće dokaze navedenog identitea i starosti korisnika. Ukoliko se ponuđaču unutar zadanog vremenskog roka ne dostave zatraženi dokazi, ponuđač će profil navedenog korisnika izbrisati. .

2. Zaštita podataka

Ponuđač stranice je svjestan važnosti zaštite osobnih podataka. Zato se stranica izričito drži pravila Zakona o zaštiti podataka. Pojedinosti o obradi osobnih podataka korisnika regulirane su unutar Izjave o privatnosti.

2. Obaveze korisnika

 1. Korištenje stranice dopustivo je isključivo u pravno dopuštene svrhe.
 2. Kao korisnik stranice obvezujete se na:
  • davati isključivo istinite i nezavaravajuće navode u Vašem profilu i komunikaciji s drugim korisnicima;
  • čuvati tajnost pristupnih podataka i ne davati ih trećim stranama;
  • odmah obavijestiti ponuđača stranice ukoliko se pojavi sumnja da je treća strana došla u posjed Vaših pristupnih podataka te zloupotrebljava korisnički profil.
 3. Odgovorni ste za sadržaje koje postavljate te za bilo javnu bilo privatnu komunikaciju s drugima. Dužni ste štiti prava i interese drugih korisnika ili trećih strana, osobito osobna prava.
 4. Strogo je zabranjeno sljedeće sadržaje: slike, linkove, fotografije, priloge iz foruma i druge sadržaje, uključujući privatne poruke i slike korisnika postavljati na stranicu, slati, prenositi, reklamirati, nuditi ili na neki drugi način stavljati na raspolaganje:
  • zakonski zaštićene sadržaje koji su zaštićeni autorskim pravom, pravom na intelektualno vlasništvo, zaštićeni znak, zaštićeni patent, zaštićeni dizajn, pravom korištenja i posjedovanja ili osobnim pravom, ako za to niste ovlašteni;
  • pornografske, nasilne, opscene, seksističke, klevetničke, rasističke, sadržaje koji vrijeđaju maloljetnike ili religije te sadržaje koji krše Zakon o zaštiti djece i maloljetnika;
  • propagandne sadržaje i oznake Ustavom zabranjenih organizacija;
  • uznemirujuće, uvredljive, klevetničke, prijeteće sadržaje i diskriminirajuće izjave;
  • privatni podaci drugih korisnika (npr. potpis, broj telefona, podaci o bankovnom računu) odnosno citati iz privatne komunikacije s drugim korisnicima, ponuđačima/administratorima stranice ili trećom stranom;
  • Linkovi na internetske stranice s nezakonitim sadržajima;
  • svu nezatraženu ili neovlaštenu reklamu, reklamne materijale, "junk mail", spam, "lance sreće", piramidne sustave ili bilo koje druge vrste reklama;
  • sve materijale koji sadrže viruse, crve, trojance ili druge programe koji ugrožavaju ili utječu na funkcije ili sastav ove stranice ili druge stranice;
 5. Sljedeće radnje su zabranjene za korisnike:
  • koristiti ili pokušati koristiti korisnički profil drugog korisnika ili sustav bez dopuštenja ponuđača;
  • izdavati se za drugu osobu te davati neispravne informacije o sebi;
  • blokiranje funkcija stranice, prepisivanje, modificiranje ili kopiranje sadržaja, programskih kodova te podataka sa stranice kao i automatizirano preuzimanje sadržaja ukoliko to nije nužno u sklopu korektnog korištenja usluga stranice;
 6. Ponuđač stranice zadržava pravo nedopuštene unose (uključujući privatne poruke i slike) odnosno korisnički profil, koji ne poštuje pravila Uvjeta korištenja, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izbrisati.

4. Izmjena usluge

Ponuđač nadalje zadržava pravo izmjene ili obustave ponuđene usluge u bilo kojem trenutku prema vlastitoj procjeni bez najave.

5. Ustupanje prava

 1. Ponuđač stranice ustupa Vama kao korisniku osobno, u cijelom svijetu važeće, neprenosivo i neisključivo pravo korištenja usluga sukladno postojećim Uvjetima korištenja.
 2. Kao korisnik ustupate stranici u cijelom svijetu važeće, neisključivo, besplatno, prenosivo, vremenski ograničeno, sadržajno i prostorno neograničeno pravo korištenja sadržaja koje ste postavili u svim medijima koje ponuđač koristi. Ponuđač stranice ima osobito pravo ove sadržaje koristiti, objavljivati, kopirati, reproducirati i širiti u svim medijima te ih u tu svrhu prilagođavati, mijenjati i obrađivati.
 3. Kao korisnik jamčite da sadržaji koje ste postavili mogu biti korišteni bez opterećenja prava treće strane u okviru točke 5.2. Kako bi se omogućilo ustupanje prava na sadržaje koje ste postavili jamčite da posjedujete sva potrebna prava, punomoći i odobrenja za navedene sadržaje.
 4. Prava ustupljena ovoj stranici i gore objašnjena jamstvena potraživanja i zahtjevi za odštetu ne završavaju okončanjem korisničkog odnosa.

6. Pravo vlasništva

Svi tekstovi, slike i drugi sadržaji objavljeni na stranici, uz izuzetak sadržaja koje su postavili korisnici, podliježu - ukoliko nije drukčije označeno - autorskom pravu stranice slovake.eu te se bez pismenog dopuštenja ponuđača ne smiju koristiti niti od strane korisnika niti od trećih strana bilo da se radi o mrežnom ili vanmrežnom korištenju, osim na samoj stranici slovake.eu.

7. Rok trajanja i okončanje članstva

 1. Rok trajanja članstva na stranici počinje registracijom i prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja i Sporazuma o zaštiti podataka te traje na neodređeno vrijeme.
 2. Uslugu možete u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga na ovom linku https://slovake.eu/user/settings otkazati. Po otkazivanju nećete više imati pristup Vašem profilu, a sve tamo sadržane informacije bit će od strane ponuđača izbrisane. Suglasni ste da neki sadržaji (kao npr. komentari, objave ili poruke) koji nisu direktno povezani s Vašim profilom i po brisanju profila budu dostupni. Nemate pravo na izdavanje ili ostale načine prenošenja sadržaja koje ste postavili.
 3. Pravo na izvanredan otkaz zbog opravdanog razloga ostaje nepromijenjeno. Opravdani razlog postoji osobito onda kada jedna od strana prekrši obaveze iz ovih Uvjeta korištenja. U slučaju izvanrednog otkaza od strane ponuđača načelno Vam je trajno onemogućeno daljnje korištenje stranice, a ponovna registracija nije dopuštena
 4. Ponuđač stranice zadržava pravo brisanja profila korisnika ukoliko korisnik nije koristio ovu uslugu duže od 6 mjeseci.

8. Opća odgovornost

 1. Ponuđač će nastojati održavati aktivno stanje stranice te brinuti da bude sigurna i bez grešaka, ali ne jamči da će stranica u svakom trenutku biti sigurna i bez grešaka ili da će uvijek funkcionirati bez prekida, kašnjenja i nedostataka.
 2. Ponuđač je oslobođen odgovornosti za lakše povrede obveza ukoliko uslijed ovih povreda obveza ne nastanu štete po život, tijelo ili zdravlje te nije došlo do zahtjeva za odštetu zbog povrede jamstva proizvođača. To nema utjecaja na opću odgovornost za povredu obveza čije ispunjavanje omogućuje redovitu provedbu korisničkog odnosa u što se korisnik može i nadalje pouzdati. Isto vrijedi za povrede prava naših podugovarača.
 3. Prema zakonskim odredbama ponuđač stranice kao ponuđač usluga nije obavezan nadgledati prenešene i pohranjene podatke ili istraživati okolnosti koje upućuju na protuzakonite radnje. Stoga ne preuzima odgovornost za korisničke sadržaje, podatke i/ili informacije te date izjave kao ni sadržaje na vanjskim povezanim stranicama.
 4. Usprkos pažljivoj kontroli sadržaja ponuđač stranice ne preuzima odgovornost za sadržaje vanjskih linkova. Za sadržaj povezanih stranica odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica.
 5. Ponuđač nije odgovoran za sadržaj i ispravnost reklama. Za sadržaj reklamnih poruka isključivu i potpunu odgovornost ima njihov autor. Isto vrijedi i za sadržaj oglašenih stranica. Prikaz reklamnih poruka na stranici ponuđača ne znači da je ponuđač suglasan s mogućim protuzakonitim sadržajem. Stoga odgovornost za reklamne poruke isključivo preuzima oglašivački partner.
 6. Vi kao korisnik oslobađate ponuđača stranice od svih zahtjeva, uključujući zahtjeve za odštetu, koje drugi korisnici ili treće strane mogu zatražiti od ponuđača zbog povrede svojih prava, a do čega je došlo uslijed Vašeg korištenja i postavljanja sadržaja na stranici. Korisnik koji je dotične sadržaje objavio na stranici preuzima nastale troškove za ponuđača uslijed povreda prava trećih uključujući pripadajuće troškove pravne zaštite. Sva daljnja prava kao i zahtjevi za odštetu od strane ponuđača ostaju nedirnuta.

9. Završne odredbe

 1. Ovi Uvjeti korištenja i bilo koji spor proizišao iz ovih Uvjeta korištenja podliježu pravu Savezne Republike Njemačke. Isključiva mjesna nadležnost pripada sudu u Berlinu, ukoliko je to u zakonskim okvirima.
 2. Pravno obvezujuća verzija Uvjeta korištenja je verzija na njemačkom jeziku.
 3. Ponuđač internetske stranice zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. Najnovija verzija Uvjeta korištenja uvijek Vam je dostupna na https://slovake.eu/terms. Ponuđač nije dužan najaviti izmjene Uvjeta korištenja, već je obaveza korisnika pregledati aktualizirane Uvjete korištenja. Daljnjim korištenjem stranice nakon što su Uvjeti korištenja stranice izmijenjeni korisnik prihvaća učinjene izmjene.
 4. Nakon što je to prethodno unutar 4 tjedna e-mailom najavio, ponuđač ima pravo svoja prava i obveze iz ovog korisničkog odnosa reguliranog Uvjetima korištenja u potpunosti ili djelomično prenijeti na treću stranu.
 5. Kontaktne informacije o ponuđaču ili administratoru stranice nalaze se na stranici: Kontakti.

Posljednje ažuriranje: 1. studenoga 2015.