Szabályok és feltételek

Üdvözöljük a slovake.eu többnyelvű honlapon a szlovák nyelv tanulásához! A slovake.eu portál (a továbbiakban: "portál", a "szolgáltatás", "szolgáltató") eléréséhez szükséges, hogy az alábbi használati feltételeket elolvassa, megértse, és egyetértsen velük, függetlenül attól, hogy a slovake.eu regisztrált tagja-e vagy sem. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szöveget!

2. Regisztráció

 1. Egyes szolgáltatásainkat bejelentkezés nélkül használhatja a portálon. Ahhoz, hogy valamennyi szolgáltatást használatba tudjon venni, egy személyes felhasználói fiókot szükséges létrehozni. A regisztráció ingyenes.
 2. Regisztrációra csak egyszer van lehetőség, és egyszerre csak egy felhasználó profilt hozhat létre.
 3. A regisztráció a 13 éves kórtól megengedett. Kiskorúak a portált kizárólag szülői vagy törvényes képviselői beleegyezéssel használhatják.
 4. A beírt információ pontosságát és helyességét, valamint azok gyakori firssítését biztosítja a regisztráció során
 5. A regisztrációs során tilos olyan adatokat megadni (pl. felhasználónév, keresztnév, profilkép), amelyek sértik harmadik személyek jogait, különösen a védjegyek és névjogokat. Tilos továbbá az illegális adatok megadása, vagy jelen Felhasználási Feltételek megszegése.
 6. Regisztrációkor olyan jelszót használjon, melyet titokban tart.
 7. Ön egyetért azzal, hogy a felhasználói fiókjában közölt adatok mások számára is megjelenjenek (pl. felhasználónév, tanulási folyamat, "bejelentkezett" státusz, kiválasztott nyelv, regisztráció napja és az utolsó bejelentkezés időpontja, valamint egyéb önként felvitt adat, a profilképet beleértve). Az e-mail cím és a jelszó nem jelenik meg nyilvánosan.
 8. A regisztrációt az aktiváló linkre kattintva véglegesíti. A regisztráció után a portál szolgáltatója automatikusan visszaigazoló e-mailt küld, amely tartalmazza az aktivációs linket.
 9. Hiányos regisztráció esetében a szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje a nem aktivált felhasználói fiókot.
 10. A portál szolgáltatója nem garantálja, hogy a felhasználók személyazonossága valódi. A másik felhasználó személyazonosságáról minden felhasználónak meg kell győződnie. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a felhasználók személyazonosságáról és életkoráról releváns kérdéseket tegyen fel a megadott információk ellenőrzése érdekében. Ha a releváns bizonyítékok meghatározott határidőn belül nem kerülnek felmutatásra, a portál szolgáltatója törli a felhasználói fiókot.

2. Adatvédelem

A portál szolgáltatója nagy hangsúlyt fektet a személyes adatok védelmére. A portál szigorúan betartja a a személyes adatok védelmének törvényben lefektetett jogszabályait. A felhasználók adatainak feldolgozását a Pravidlami ochrany osobných údajov szabályozza.

3. Felhasználó kötelezettségei

 1. A portál használata kizárólag nem törvénysértő célból megengedett.
 2. Mint felhasználó, Ön köteles:
  • saját fiókjában, valamint más felhasználókkal folytatott kommunikációkor igaz és nem félrevezető információkat közölni;
  • a bejelentkezéshez szükséges adatokat bizalmasan kezelni, és azokat harmadik fél számára nem kiadni;
  • haladéktalanul tájékoztatni a szolgáltatót, ha felmerül annak a gyanúja, hogy egy harmadik fél hozzáférést nyer a felhasználói adatokhoz és/vagy visszaélnek felhasználói fiókjával.
 3. Ön felel az Ön által közzétett tartalomért, valamint más felhasználókkal fennálló (nyilvános vagy nem nyilvános) kommunikációért. Más felhasználók vagy harmadik személy jogait és érdekeit is köteles védeni, különösen a személyhez fűződő jogokat.
 4. A következő tartalom (képek, linkek, fotók, a fórum vitaanyagainak vagy más formájában, ideértve a magán-üzenetek és profil fényképeket) feltöltése a portálra, közzététele, terjesztése, a rá való hivatkozás, közvetítésének elősegítése, a honlapon vagy más módon való felajánlása szigorúan tilos:
  • a törvény által védett tartalom, amely pl. szerzői vagy releváns jogok által védett, mint a név-, védjegy-, szabadalom-, design jog, a használati minták joga, a saját vagy személyes jogok, amennyiben Ön nem jogosult használatukra;
  • pornográf tartalom, az erőszakot propagáló, obszcén, szexista, becsületsértő, rágalmazó, rasszista tartalom, a kisebbséghez vagy valláshoz tartozókat sértő tartalom, valamint a kiskorúak védelmét sértő tartalom;
  • promóciós anyagok és alkotmányellenes szervezetek megjelölése;
  • zaklató, rágalmazó, gyalázkodó, fenyegető tartalom és diszkriminatív nyilatkozatokat;
  • más felhasználók személyes adatai (pl. cím, telefonszám, banki adatok), esetlegesen más felhasználókkal, szolgálati/portál adminisztrátorral vagy harmadik személyekkel való kommunikációból származó idézetek;
  • jogellenes tartalommal rendelkező weboldalakra mutató hivatkozások;
  • ismétlődő vagy kéretlen reklám, promóciós anyag, "junk mail", spam, lánc üzenetek, piramisjáték vagy bármilyen más típusú fogyasztói reklám;
  • bármilyen vírusokat, férgeket, trójai lovakat tartalmazó anyagok vagy más programok, amelyek veszélyeztethetik e vagy bármely más honlap üzemeltetését vagy állapotát;
 5. A felhasználó számára tilos a következő:
  • egy másik felhasználói fiók vagy a rendszer használata, használatának megkísérlése a szolgáltató engedélye nélkül;
  • magát más személynek kiadni, valamint személyéről hamis információkat feltüntetni;
  • A honlap funkcióinak blokkolása, a tartalom, programkód és/vagy a webhelyadatok felülírása, módosítása vagy másolása, valamint a tartalom automatikus lehívása, kivéve, ha utóbbi szükséges a megfelelő szolgáltatások igénybevételéhez;
 6. A portál szolgáltatója fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül törölje a nem megengedett hozzájárulásokat (beleértve a privát üzeneteket és képeket), illetve azon felhasználói fiókokat, amelyek nem felelnek meg a Felhasználási Feltételeknek.

4. Szolgáltatások változása

A szolgáltatónak továbbá jogában áll a kínált szolgáltatásokat bármikor, saját belátása szerint, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatni és működését leállítani.

5. Jogok megadása

 1. A szolgáltató Önnek mint felhasználónak megadja a személyes, világszerte érvényes, nem átruházható, nem kizárólagos jogot a szolgáltatások jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelő használatához.
 2. Mint felhasználó, Ön elismeri a portál globális, nem kizárólagos, ingyenes, átruházható, időben, tartalomban és térben korlátlan használati jogát az Ön által közzétett nyilvános tartalom használatát a szolgáltató által használt valamennyi médiában. A szolgáltató jogosult a tartalmat valamennyi médiában használni, nyilvánosságra hozni, másolni, reprodukálni vagy terjeszteni, és azt ebből a célból megváltoztatni és módosítani.
 3. Mint felhasználó Ön biztosítja, hogy az Ön által közzétett tartalom nem védett harmadik felek szerzői joga által, így használható a 5.2. pont szerint. Ön garantálja, hogy Ön illet meg valamennyi jog, meghatalmazás és hatáskör, mely szükséges ahhoz, hogy a portál fent leírtak szerint végezhesse a tartalomszolgáltatást.
 4. A jogok, amelyeket Ön a portálnak tulajdonít, a fent leírt jogi követelések hatályban maradnak a portál használatának befejezését követően is.

6. Tulajdonjogok

Eltérő rendelkezés hiányában a honlapon közzétett valamennyi szöveg, kép és más tartalom, a felhasználok által közzétett tartalom kivételével, slovake.eu által jogvédett, és írásos jóváhagyás nélkül nem használható a portálon kívül a felhasználók, illetve harmadik fél által online vagy offline módban.

7. Érvényesség ideje és lejárata

 1. A tagság érvényességi ideje a regisztrációval, valamint jelen Felhasználási Feltételekkel és az Adatkezelési Szabályzattal való egyetértés pillanatában kezdődik el, és határozatlan időre szól.
 2. Bármikor indoklás nélkül felmondhatja a szolgáltatást az alábbi linkre kattintva: https://slovake.eu/user/settings. Felmondás esetén a szolgáltatás elérhetetlenné válik az Ön számára, mint ahogy valamennyi olyan információ, amelyet töröl szolgáltató. Ön elfogadja, hogy bizonyos tartalmak (például kommentek, hozzászólások a fórumon, vagy üzenetek), amely közvetlenül nem profiljához kapcsolódnak, fenntarthatók. Nem tartja fenn a jogot az Ön által közzétett tartalom visszatérítésére.
 3. A jogviszony rendkívüli megszüntetésének joga komoly okok miatt érinthetetlen marad ezáltal. Komoly oknak lehet tekinteni különösen azt a helyzetet, amikor az egyik fél megszegi jelen Felhasználási Feltételeket. Rendkívüli felmondás esetén a szolgáltató véglegesen kizárja a további felhasználás alól a portál, és új regisztráció sem megengedett.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználói fiók törlésére, amennyiben a felhasználó nem használja a portált több, mint 6 hónapig.

8. Felelősségi körök meghatározása

 1. Szolgáltató igyekszik fenntartani a portál rendes, hibamentes és biztonságos működését, de nem garantálja, hogy a honlap biztonságos, megbízható és hibamentes mindenkor, vagy hogy folyamatosan és megszakítás, késések vagy hibák nélkül működik.
 2. Szolgáltató nem vonható felelősségre a könnyebb kötelezettségszegésért, amennyiben a jogsértés következtében élet, testi épség vagy egészség nem kerül megsértésre, és ha a hibás termékek által okozott kártérítési felelősségről szóló jogszabály ("Produkthaftungsgesetz") szerinti semmilyen garanciát vagy követelést nem érint. A kötelezettségek megszegésének felelőssége, amelyek teljesítése a megfelelő végrehajtás előfeltétele felhasználói tekintetben, és amelynek betartásában a felhasználó megbízik, érintetlen marad. Ez képviselőink kötelességszegésére is érvényes.
 3. Jogi rendelkezések alapján a portál szolgáltatója mint szolgáltató nem köteles nyomon követni a közvetített vagy tárolt információkat, vagy feltárni az illegális tevékenység körülményeit. Nem vállal felelősséget a felhasználók által közzétett tartalomért, adatokért és/vagy információkért, sem a külső internetes oldalakért, amelyekre a weboldalon hivatkoznak.
 4. Annak ellenére, hogy a szolgáltató a tartalmat gondosan ellenőrzi, nem vállal felelősséget a külső linkek tartalmáért. A külső internetes oldalak tartalmáért, amelyekre a portálon hivatkoznak, kizárólagosan azok szolgáltatója felel.
 5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a reklám tartalmáért és pontosságáért. A hirdetések tartalmáért kizárólagosan a szerző a felelős. Ez a reklámozott internetes oldalak tartalmára is vonatkozik. A hirdetések honlapon való megjelenítésével a szolgáltató nem ért egyet az illegális tartalmakkal. Felelős ebben az esetben mindig az ügyfél, aki elrendelte a hirdetések megjelenítését.
 6. Mint felhasználó, Ön mentesíti a szolgáltatót valamennyi követelés alól, ideértve a kártérítési igényeket, amelyeket más felhasználók vagy harmadik felek alkalmaznak a szolgáltató felé, amennyiben megszegi jogaikat az Ön által közzétett tartalom által. A tartalmat közzétevő felhasználó vállalja a szolgáltató valamennyi felmerülő költségét harmadik személyek jogainak megsértése esetén, beleértve a jogi védelem ésszerű költségeit. Minden egyéb jog vagy a szolgáltató érintő kártérítési követelése érintetlen marad.

9. Záró rendelkezések

 1. Jelen Felhasználási Feltételek, valamint jelen Felhasználási Feltételek kapcsán felmerülő esetleges viták a Németországi Szövetségi Köztársaság jogi hatálya alá tartoznak. Amennyiben a jogszabályok megengedik, a rendezés és a kizárólagos bírói illetékesség helye Berlin.
 2. A Felhasználási Feltételek jogilag kötelező megfogalmazása a német nyelvű változat.
 3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor és minden ok nélkül megváltozhassa jelen Felhasználási Feltételeket. Az aktuális verzió mindig az alábbi linken található meg https://slovake.eu/terms. A felhasználók nem kerülnek tájékoztatásra a Feltételek módosítása alkalmával, a Felhasználási Feltételek jelenlegi változatának megjelenítése és elolvasása minden felhasználó felelőssége. A portál használatának folytonosságával a felhasználó kifejezi egyetértését a változásokkal.
 4. Szolgáltató jogosult részben vagy egészben átruházhatja jogait és kötelezettségeit harmadik fél részére a felhasználói jogviszonyból adódóan, méghozzá az e-mailben való kiértesítést követően négy héten belül.
 5. A szolgáltató vagy adminisztrátor elérhetősége megtalálható a Kontakt oldalon.

Utolsó frissítés: 2015. november 1.