Istraživanje

Slovački narodni jezik istražuje se prije svega u Slovačkoj akademiji znanosti koja je osnovana kao Slovačka akademija znanosti i umjetnosti 1943. godine. Jedan od prvih akademskih odjela bio je Institut za lingvistiku, koji u svom djelokrugu ima:

  • osnovno istraživanje (slovačkog) jezika,
  • stvaranje specijaliziranih rječnika,
  • popularizaciju jezične kulture i jezičnog odgoja.

U svom šezdesetpetogodišnjem djelovanju institut je usmjeren na teorijska i metodološka pitanja u lingvističkom istraživanju i na istraživanje slovačkog (književnog) jezika, njegovog sustava, dinamike i okoline ovog sustava, na istraživanje jezičnih socijalnih varijanti i narječja, vanjsku i unutarnju povijest slovačkog jezika, na sinhroniju i dijahroniju. Kasnije se započelo i sa istraživanjem etimologije slovačkog jezika, istraživanjem veza i kontakata slovačkog jezika sa drugim (naime susjednim) jezicima, a u skladu sa tzv. komunikacijsko-pragmatičnim preokretom od 90.tih godina 20. stoljeća pažnja se posvećuje sociolingvističkoj i kulturološkoj problematici pri čemu važno mjesto ima računalna i korpusna lingvistika ( baza podataka Slovačkog narodnog korpusa sadržava više od 700 miliona tekstualnih jedinica) .

Danas institut djeluje unutar sedam odjela i to: 1. odjel suvremene leksikologije i leksikografije, 2. odjel jezične kulture i terminologije, 3. odjel dijalektologije, 4. odjel povijesti slovačkog jezika, 5. odjel suvremenog jezika, 6. odjel obrade lingvističkih podataka i 7. odjel Slovačkog narodnog korpusa.

Slovakistička istraživanja na svojim katedrama slovačkog jezika provode i sveučilišta u Bratislavi, Prešovu, Košicama, u Banskoj Bistrici, Nitri i Ružomberku. Od 1941. godine djeluje Slovačko lingvističko društvo u kojemu su udruženi znanstvenici i stručnjaci iz područja slovakistike, slavistike, opće lingvistike i pripadajućih disciplina.