Cercetare

Limba națională slovacă este cercetată în principal în Academia Slovacă de Științe, care a fost creată/fondată ca Academia Slovacă de Științe și Arte. Unul dintre primele institute academice care a fost fondat era Institutul Lingvistic ,care era implicat în/avea activitățile:

  • cercetare fundamentală a limbii slovace,
  • Creare de dicționare de definiții, de traducere și de specialitate;
  • Popularizarea culturii lingvistice și a educației limgvistice.

În timpul celor 65 de ani de existență institutul s-a concentrat pe probleme/chestiuni teoretice și metodologice ale cercetării lingvistice precum și pe cercetarea limbii lovace(scrise), a sistemului acesteia, a dinamicii ca și pe mediul acestui sistem, asupra cercetării dialectale și sociale a limbii slovace, istoria internă și externă a limbii, sincronia și diacronia. Mai târziu, și-a extins preocuparea/activitatea asupra cercetării etimologice a limbii slovace și a contactelor și relațiilor între slovacă și alte limbi (particular înrudite). În conformitate cu așa numitele întoarceri comunicativ-pragmatice s-a întărit esențial din anii 90 ai secolului XX problematica sociolingvistică și culturologică, unde s-a impus mai nou cu succes lingvistica computațională/informatică și cea de corpus ( baza de date a corpusului național slovac cuprinde mai multe de 700 de milioane de unități textuale).

În prezent Institutul este împărțit în 7 secțiuni/domenii: 1. Secțiunea/Departamentul de lexicologie contemporană și lexicografie, 2. Departamentul de cultură lingvistică și terminologie, 3. Departamentul de dialectologie, 4.Departamentul de istorie a limbii slovace, 5. Departamentul de limbă contemporană, 6. Departamentul de procesare a datelor lingvistice și 7. Departamentul corpusului național slovac.

Studiile slovace sunt, de asemenea incluse în cursul de limbă slovacă la universitățile din Bratislava, Prešov, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Trnava și Ružomberok. Din 1941, Societatea lingvistică slovacă reunește oamenii de știință și specialiștii în domeniile de studii slovace și slave, de lingvistică generală și de discipline înrudite.