O stránce

Slovenština Online – snadno a rychle

(Portál pro výuku slovenského jazyka)

Jde o projekt podpořený Evropskou komisí v rámci programu KA2 - languages - program celoživotního vzdělávání. Koordinátorem projektu je občanské sdružení Edukácia@Internet (E@I) se sídlem v Partizánském.

E-learning je v současnosti běžným a častým způsobem učení. To bohužel neplatí pro slovenštinu, která stále nemá adekvátní prostor na poli internetu a elektronické výuky. Mnoho zájemců o tento jazyk proto dosud nemělo možnost blíže se s ním seznámit – buď byli odkázáni na letní kurzy (poměrně drahé a časově i místem omezené), nebo museli od svého záměru upustit.

V současné době využívání a pokroku informačních a komunikačních technologií je navíc vytvoření jazykového kurzu mnohem jednodušší a snáze proveditelné, a to jak po technické, tak obsahové stránce.

Pro koho?

O slovenský jazyk se v současnosti zajímají především:

  • cizinci žijící na území Slovenska
  • partneři ve smíšených manželstvích
  • obyvatelé příhraničních oblastí
  • zahraniční Slováci
  • slovakisté a slavisté
  • přistěhovalci
  • studenti
  • turisté

Všem těmto skupinám zájemců nový internetový portál poskytne možnost seznámit se se slovenštinou už doma – ve své zemi, případně se její základy mohou naučit ještě před příchodem na Slovensko. Online vdzělávání umožňuje lidem naučit se jazyk rychleji, flexibilněji (ve svém volném čase) a zábavnou formou (hry, testy, soutěže).

Proč?

Projekt výukové platformy pro slovenštinu vznikl na základě mezinárodního projektu „lernu!“ – internetového portálu pro studium esperanta.

Lernu! www.lernu.net běží od prosince 2002 a v současnosti jde o největší stránku pro studium esperanta na světě. Je přeložená do 40 jazyků a má přes 150 dobrovolných spolupracovníků (překladatelů, učitelů, korektorů atd.).

Zkušenosti s tvorbou internetového kurzu pro esperanto (po technické i obsahové stránce) nás přivedly k myšlence rozšířit tento projekt i o národní jazyky. Rádi bychom zviditelnili zejména menší jazyky Evropy, které zatím nemají vytvořeny možnosti výuky přes internet. A protože sídlo E@I je právě na Slovensku, byla slovenština dobrým kandidátem.

Informační materiály

Budeme rádi, pokud nám pomůžete propagovat tento projekt a šířit informace o něm. Na této stránce naleznete informační materiály, které můžete pro tento účel volně použít.

Předem děkujeme za vaši pomoc při informování o projektu!