O stránke

Slovenčina online – ľahko a rýchlo

(Portál na výučbu slovenského jazyka)

Ide o projekt podporený Európskou komisiou v rámci programu KA2 – languages – program celoživotného vzdelávania. Koordinátorom projektu je občianske združenie Edukácia@Internet (E@I) so sídlom v Partizánskom.

E-learning je v súčasnosti bežným a častým spôsobom učenia sa. Žiaľ, neplatí to pre slovenčinu, ktorá stále nemá adekvátny priestor na poli internetu a elektronickej výučby. Mnoho záujemcov o tento jazyk preto doteraz nemalo možnosť bližšie sa s ním oboznámiť – buď ostali odkázaní na letné kurzy (pomerne drahé a časovo i miestom obmedzené), alebo museli od svojho zámeru upustiť.

Navyše, v súčasnej dobe využívania a pokroku informačných a komunikačných technológií je vytvorenie jazykového kurzu omnoho jednoduchšie a ľahšie zrealizovateľné, a to ako po technickej, tak aj po obsahovej stránke.

Pre koho?

O slovenský jazyk sa v súčasnosti zaujímajú predovšetkým:

  • cudzinci žijúci na území Slovenska
  • partneri v zmiešaných manželstvách
  • obyvatelia v pohraničných oblastiach
  • zahraniční Slováci
  • slovakisti a slavisti
  • imigranti
  • študenti
  • turisti

Všetkým týmto skupinám záujemcov poskytuje portál možnosť oboznámiť sa so slovenčinou už doma – vo svojej krajine, prípadne sa jej základy môžu naučiť ešte pred príchodom na Slovensko. Online vzdelávanie umožňuje ľuďom naučiť sa jazyk rýchlejšie, flexibilnejšie (vo svojom voľnom čase) a zábavnou formou (hry, testy, súťaže).

Prečo?

Projekt výučbovej platformy pre slovenčinu vznikol na základe medzinárodného projektu „lernu!“ - internetového portálu na učenie sa esperanta.

Lernu! www.lernu.net funguje od decembra 2002 a v súčasnosti je najväčšou stránkou na učenie sa esperanta na svete. Je preložená do 40 jazykov a má vyše 150 dobrovoľných spolupracovníkov (prekladateľov, učiteľov, korektorov atď.).

Skúsenosti s tvorbou internetového kurzu pre esperanto (po technickej aj obsahovej stránke) nás priviedli k myšlienke rozšíriť tento projekt aj o národné jazyky. Usilujeme sa zviditeľniť najmä menšie jazyky Európy, ktoré zatiaľ nemajú vytvorené možnosti výučby cez internet. A keďže sídlo E@I je práve na Slovensku, bola slovenčina dobrým kandidátom.

Informačné materiály

Budeme radi, ak nám pomôžete spropagovať tento projekt a rozšíriť informácie o ňom. Na tejto stránke nájdete informačné materiály, ktoré môžete na takýto účel voľne použiť.

Vopred ďakujeme za vašu pomoc pri informovaní o projekte!