Mundarten

Slowakische Mundarten stellen ein Verständigungsmittel der autochthonen Bevölkerung der jeweiligen mundartlichen Gebiete im alltäglichen Gesellschafts- und Arbeitskontakt mit der nächsten Umgebung dar. Sie werden von Generation zu Generation in mündlicher Form weiter vererbt, obwohl es auch hier im Vergleich mit der Vergangenheit allmählich zum Nivellierungsprozess kommt. Slowakische Mundarten werden in drei grundlegende Gruppen gegliedert:

Gebietsgliederung der slowakischen Mundarten

a) Westslowakische Mundarten

Die westslowakischen Mundarten sind in den Gebieten um Trenčín, Nitra, Trnava, Myjava und in weiteren Regionen verbreitet.

 1. Mundarten von Ober-Trenčín
 2. Mundarten von Nieder-Trenčín
 3. Mundarten der Region um den Fluss Váh [dt. Waag]
 4. Mundarten von Mittel-Nitra
 5. Mundarten von Nieder-Nitra
 6. Mundarten aus der Umgebung von Trnava
 7. Mundarten aus der Region Záhorie

Mittelslowakische Mundarten

Mittelslowakische Mundarten werden in den Regionen Liptov, Orava, Turiec, Tekov, Hont, Novohrad, Gemer und Zvolen gesprochen.

 1. Mundarten der Region Liptov
 2. Mundarten der Region Orava
 3. Mundarten der Region Turiec
 4. Mundarten von Ober-Nitra
 5. Mundarten von Zvolen
 6. Mundarten der Region Tekov
 7. Mundarten der Region Hont
 8. Mundarten der Region Novohrad
 9. Mundarten der Region Gemer

Ostslowakische Mundarten

Ostslowakische Mundarten finden sich in den Regionen Spiš, Šariš, Zemplín und Abov.

 1. Mundarten der Region Spiš
 2. Mundarten der Region Abov
 3. Mundarten der Region Šariš
 4. Mundarten der Region Zemplín
 5. Mundarten der Region Soták
 6. Mundarten der Region um den Fluss Uh [dt. Usch]
 7. Gebiet der Goralen-Mundarten
 8. Gebiet der ukrainischen Mundarten
 9. Gebiet mit verschiedenartigen Mundarten
 10. Gebiet der ungarischen Mundarten

Diese Gruppen verzweigen sich bunt in vielerlei Richtungen („Ein Dorf, eine Sprache“), wobei sich vor allem Mundarten in Berggebieten durch Mannigfaltigkeit kennzeichnen. Gerade die Gebirgigkeit der Landschaft verursachte in der Vergangenheit eine gewisse (sprachliche) Isolierung der Bevölkerung im Rahmen von einzelnen Gebieten. Für diese Spezifika waren außerdem auch die Überschichtung und Migration der Bevölkerung, Kolonisierungen, das Vermischen unterschiedlicher Mundarttypen, der Einfluss von benachbarten slawischen sowie nicht slawischen Sprachen, Veränderungen in den Berufen der Bevölkerung u.a. verantwortlich. Nach der Art der Mundarten und dem Vorkommen einzelner charakteristischer Erscheinungen kann man zu den erwähnten Gruppen auch slowakische Mundarten in Ungarn, Serbien, Kroatien, Rumänien, Bulgarien und anderen Ländern zuordnen, wohin in der Vergangenheit große kompakte Bevölkerungsgruppen umsiedelten. Neben einer kleineren Anzahl alter schriftlicher Denkmäler sind slowakische Mundarten eine grundlegende Quelle der slowakischen historischen Grammatik.

Westslowakische Mundart (Lozorno)

Über die Hochzeit

Nuž ale, ke com si ho vivoliua, no tak, teda bude že jako svadba. Tak, v Malackách bívali jarmaki, tak sem si k téj svadbje, on sa visuoviu, že ked aj svadba nebude z muzikú, ale nevjesta musí bid ovjenčená. No tag musela sem do tích Malaceg ít a pokúpit si to, co nevjestička potrebuje. Žeňichovi košilu a on zas prsté ki, ja péra do vjenca a paprika a rúžički a fšelico. Poščal mi štiri koruni na papriku, lebo už mi nezbili. A to mi bude vitíkat asi po celí život, že mi poščal štiri koruni na papriku.

Tak teda došua domú, našua si kerá mi uvjeje vjenec, kerá mi šati ušije, kerá mňa teda obleče. A mňeua sem ušetreních z Rakú z repi pjecto korún. Za to sem si robiua tú svadbičku. Nakúpiua, uš cukr, pekar ňeco upékeu. Roďičú sem mňeua v Jabuoňovém, museua sem ít bez žeňícha ich volat. A šecko zestaviua si sama.

Mittelslowakische Mundart (Vyšná Boca)

König Matthias und der Senner

Prišľi valasi, bača dau každímu robotu. Jeden navariu halušiek a potom si sadli gu večeri. Král museu ťie s ňimi.

Jedli, jedli a ako jedli, Maťiaž viličkou si vzau škvarku o druhího kraja, ďe bača jeu. A bača mu pac po ruki: „U ná si misí každí zo svojho kraja jesť.“ Maťiaž ňidž ňepovedau, ale nahau tak.

Keť potom král prišieu domou na svoj dvor, dau urobiď velkú hosťinu a zavolau i baču. Pekňe ho preobliekli, tag abi hosťia ňeveďeli chto je a keď už mali sadaď za stuol, Maťiaš král ho napomenú: „Vieš, čo si so mnou urobiu, ke com poblúďiu na polovački? Ak ťi to istuo ňeurobíš jednemu mojmu miňistrovi, čo tiež vždi druhímu spod úzd berie, buďeš sťaťí.“

Ostslowakische Mundart (Záhradné)

Erinnerungen an die Kindheit

No tag od maľučka, jak som bula, hej? Ja som rodzena f Sordoku. Virosla som, ta bulo... veľki valal, dvačislovi. Dva čisla buľi. A som bula najkrajša dzifka i najbriča dzifka. Bo vecej ňebulo f calim valaľe. No a potim uš som ta kuščičko začala dzifčic, pochodzila som. Britka som ňebula, šumna som ňebula, no aľe frajira som mohla mac. A hej, no ta uš, ve com dorosla, tag mi bulo ośemnac rokoch som śe vidala do Zahradneho, dakedi to bul Šedikart. No muža som dostala, on bul toten, ňe ťesar, aľe kolar. Koľesar, hej. Mala som potim dzeci...

No a tak som mala jedno, druhe, trece, štvarte, pijate, šeste, śidme, osme, dzevjate. Že som teľo. No kuščičko zme maľi źemoch, aľe to bulo slabo, tagže som muśela tote kravi chovadz na cherbece. Tak som, rano som porodzila a o tidzeň som bula v ľeśe. A tri kilometre som ňesla zajdu na sebe, ze stražu. Taku že mohla mac pejdześat kila. A tri kilometre som ju ňesla do Zahradneho a pul druha tižňa tag bulo dzifčecu. No, to bulo jedno, som śe trapila.