Dialectos

Los dialectos eslovacos son las lenguas vernáculas que hablan las poblaciones indígenas en las diferentes regiones de Eslovaquia en situaciones cotidianas. Los dialectos eslovacos se pasan de generación a generación en forma oral, aunque se puede observar un proceso de asimilación en este campo. Los dialectos eslovacos están divididos en tres grupos básicos.

Clasificación geográfica de los dialectos eslovacos.

Los dialectos eslovacos occidentales

Los dialectos eslovacos occidentales se encuentran repartidos en las regiones de Trenčín, Nitra, Trnava, Myjava y otras áreas.

 1. Dialectos de Trenčín alto
 2. Dialecto de Trenčín bajo
 3. Dialecto del río Váh
 4. Dilectos de Nitra central
 5. Dialectos de Nitra baja
 6. Dialectos del área de Trnva
 7. Dialecto de Záhorie

b) Dialectos de Eslovaquia central

Dialectos de Eslovaquia central se hablan en las regiones de Liptov, Orava, Turiec, Tekov, Hont, Novohrad, Gemer y el área de Zvolen.

 1. Dialectos de Liptov
 2. Dialectos de Orava
 3. Dialecto Turčian
 4. Dialectos de Nitra alto
 5. Dialectos de Zvolen
 6. Dialectos de Tekov
 7. Dialecto Hont
 8. Dialecto de Novohrad
 9. Dialectos de Gemer

c) Dialectos de Eslovaquia Oriental

Dialectos de Eslovaquia Oriental se encuentran en las regiones de Spiš, Šariš, Zemplín y Abov.

 1. Dialectos de Spiš
 2. Dialectos de Abov
 3. Dialectos de Šariš
 4. Dialectos de Zemplín
 5. Dialectos de Soták
 6. Dialectos de Už
 7. Dialectos de Goral
 8. Dialectos Ukranianos
 9. Dilectos de áreas variadas
 10. Dialectos húngaros

Estos grupos se encuentran divididos en una serie sub-dialectos (cada pueblo tiene su propio dialecto); en especial zonas montañosas tiene dialectos que varian mucho. En el pasado el carácter montañoso del país aumentaba el aislamiento lingüístico de la población en las provincias individuales. El desarollo de los varios dialectos también se vió influenciado por muchos factores, tales como: las migraciones de la población, la colonización, la mezcla de tipos de dialectos diferentes, la influecia de otras lenguas eslavas y no eslavas, cambios en los oficios de la población, etc. Dependiendo en la naturaleza de los dilectos y la ocurrencia de ciertas carácteristicas de ellos, los dialectos eslovacos en Hungría, Serbia, Rumania, Bulgaria y otros paises con comunidad eslovacas grandes se pueden incluir a estos grupos. Ya que hay pocos récords escritos en monumentos y documentos, los dialectos eslovacos forman la base de información sobre la historia de la gramatica eslovaca.

Dialecto de Eslovaquia Occidental (Lozorno)

Sobre una boda

Nuž ale, ke com si ho vivoliua, no tak, teda bude že jako svadba. Tak, v Malackách bívali jarmaki, tak sem si k téj svadbje, on sa visuoviu, že ked aj svadba nebude z muzikú, ale nevjesta musí bid ovjenčená. No tag musela sem do tích Malaceg ít a pokúpit si to, co nevjestička potrebuje. Žeňichovi košilu a on zas prsté ki, ja péra do vjenca a paprika a rúžički a fšelico. Poščal mi štiri koruni na papriku, lebo už mi nezbili. A to mi bude vitíkat asi po celí život, že mi poščal štiri koruni na papriku.

Tak teda došua domú, našua si kerá mi uvjeje vjenec, kerá mi šati ušije, kerá mňa teda obleče. A mňeua sem ušetreních z Rakú z repi pjecto korún. Za to sem si robiua tú svadbičku. Nakúpiua, uš cukr, pekar ňeco upékeu. Roďičú sem mňeua v Jabuoňovém, museua sem ít bez žeňícha ich volat. A šecko zestaviua si sama.

Dialecto de Eslovaquia Central (Vyšná Boca)

El Rey Matías y el pastor

Prišľi valasi, bača dau každímu robotu. Jeden navariu halušiek a potom si sadli gu večeri. Král museu ťie s ňimi.

Jedli, jedli a ako jedli, Maťiaž viličkou si vzau škvarku o druhího kraja, ďe bača jeu. A bača mu pac po ruki: „U ná si misí každí zo svojho kraja jesť.“ Maťiaž ňidž ňepovedau, ale nahau tak.

Keť potom král prišieu domou na svoj dvor, dau urobiď velkú hosťinu a zavolau i baču. Pekňe ho preobliekli, tag abi hosťia ňeveďeli chto je a keď už mali sadaď za stuol, Maťiaš král ho napomenú: „Vieš, čo si so mnou urobiu, ke com poblúďiu na polovački? Ak ťi to istuo ňeurobíš jednemu mojmu miňistrovi, čo tiež vždi druhímu spod úzd berie, buďeš sťaťí.“

Dialectos de Eslovaquia Oriental (Záhradne)

Recuerdos de niñez.

No tag od maľučka, jak som bula, hej? Ja som rodzena f Sordoku. Virosla som, ta bulo... veľki valal, dvačislovi. Dva čisla buľi. A som bula najkrajša dzifka i najbriča dzifka. Bo vecej ňebulo f calim valaľe. No a potim uš som ta kuščičko začala dzifčic, pochodzila som. Britka som ňebula, šumna som ňebula, no aľe frajira som mohla mac. A hej, no ta uš, ve com dorosla, tag mi bulo ośemnac rokoch som śe vidala do Zahradneho, dakedi to bul Šedikart. No muža som dostala, on bul toten, ňe ťesar, aľe kolar. Koľesar, hej. Mala som potim dzeci...

No a tak som mala jedno, druhe, trece, štvarte, pijate, šeste, śidme, osme, dzevjate. Že som teľo. No kuščičko zme maľi źemoch, aľe to bulo slabo, tagže som muśela tote kravi chovadz na cherbece. Tak som, rano som porodzila a o tidzeň som bula v ľeśe. A tri kilometre som ňesla zajdu na sebe, ze stražu. Taku že mohla mac pejdześat kila. A tri kilometre som ju ňesla do Zahradneho a pul druha tižňa tag bulo dzifčecu. No, to bulo jedno, som śe trapila.