Dialectes

Les dialectes slovaques représentent un moyen de communication entre les habitants autochtones des régions des dialectes respectifs dans les relations sociales et de travail quotidiennes dans l’environnement immédiat. Les dialectes slovaques se transmettent jusqu’aujourd’hui de génération en génération sous forme orale, bien qu’on observe dans ce domaine un procédé de nivellement. Les dialectes slovaques se répartissent en trois grands groupes :

Classification territoriale des dialectes slovaques

a) Dialectes slovaques occidentaux

Les dialectes occidentaux sont répandus dans les régions de Trenčín, Nitra, Trnava, Myjava et d’autres régions.

 1. Dialectes de Trenčín supérieurs
 2. Dialecte de Trenčín inférieur
 3. Dialecte de Považie
 4. Dialectes de Nitra centraux
 5. Dialectes de Nitra inférieurs
 6. Dialectes des environs de Trnava
 7. Dialecte de Záhorie

b) Dialectes slovaques centraux

Les dialectes centraux sont parlés dans les régions de Liptov, Orava, Turiec, Tekov, Hont, Novohrad, Gemer et dans la région de Zvolen.

 1. Dialectes de Liptov
 2. Dialectes de l’Orava
 3. Dialecte de Turiec
 4. Dialectes de Nitra supérieurs
 5. Dialectes de Zvolen
 6. Dialectes de Tekov
 7. Dialecte de Hont
 8. Dialectes de Novohrad
 9. Dialectes de Gemer

c) Dialectes slovaques orientaux

Les dialectes orientaux se rencontrent dans les régions Spiš, Šariš, Zemplín et Abov.

 1. Dialectes de Spiš
 2. Dialectes d’Abov
 3. Dialectes de Šariš
 4. Dialecte de Zemplín
 5. Dialectes de Soták
 6. Dialectes d’Už
 7. Dialectes de Goral
 8. Dialectes ukrainiens
 9. Dialectes divers
 10. Dialectes hongrois

Ces groupes sont eux-mêmes divisés en sous-dialectes (Čo dedina, to reč iná : chaque village a son dialecte) ; les régions montagneuses en particulier ont de nombreux dialectes. Dans le passé, le caractère montagneux du pays a causé une certaine isolation des population dans les différentes provinces. Ces caractéristiques ont été causées également par la réorganisation et la migration des populations, la colonisation, le mélange de différents dialectes, l’influence des langues slaves et non slaves voisines, le changement d’activité de la population, etc. Selon la nature des dialectes et certaines de leurs caractéristiques, on peut aussi inclure dans ce groupe les dialectes slovaques de Hongrie, Serbie, Croatie, Roumanie, Bulgarie et d’autres pays dans lesquels de grands groupes compacts ont émigré. À cause du petit nombre d’anciennes traces écrites, les dialectes slovaques sont la source principale de la grammaire historique du slovaque.

Dialecte slovaque occidental (Lozorno)

À propos d’un mariage

Nuž ale, ke com si ho vivoliua, no tak, teda bude že jako svadba. Tak, v Malackách bívali jarmaki, tak sem si k téj svadbje, on sa visuoviu, že ked aj svadba nebude z muzikú, ale nevjesta musí bid ovjenčená. No tag musela sem do tích Malaceg ít a pokúpit si to, co nevjestička potrebuje. Žeňichovi košilu a on zas prsté ki, ja péra do vjenca a paprika a rúžički a fšelico. Poščal mi štiri koruni na papriku, lebo už mi nezbili. A to mi bude vitíkat asi po celí život, že mi poščal štiri koruni na papriku.

Tak teda došua domú, našua si kerá mi uvjeje vjenec, kerá mi šati ušije, kerá mňa teda obleče. A mňeua sem ušetreních z Rakú z repi pjecto korún. Za to sem si robiua tú svadbičku. Nakúpiua, uš cukr, pekar ňeco upékeu. Roďičú sem mňeua v Jabuoňovém, museua sem ít bez žeňícha ich volat. A šecko zestaviua si sama.

Dialecte slovaque central (Vyšná Boca)

Le roi Matthias et le berger

Prišľi valasi, bača dau každímu robotu. Jeden navariu halušiek a potom si sadli gu večeri. Král museu ťie s ňimi.

Jedli, jedli a ako jedli, Maťiaž viličkou si vzau škvarku o druhího kraja, ďe bača jeu. A bača mu pac po ruki: „U ná si misí každí zo svojho kraja jesť.“ Maťiaž ňidž ňepovedau, ale nahau tak.

Keť potom král prišieu domou na svoj dvor, dau urobiď velkú hosťinu a zavolau i baču. Pekňe ho preobliekli, tag abi hosťia ňeveďeli chto je a keď už mali sadaď za stuol, Maťiaš král ho napomenú: „Vieš, čo si so mnou urobiu, ke com poblúďiu na polovački? Ak ťi to istuo ňeurobíš jednemu mojmu miňistrovi, čo tiež vždi druhímu spod úzd berie, buďeš sťaťí.“

Dialecte slovaque oriental (Záhradné)

Souvenirs d’enfance

No tag od maľučka, jak som bula, hej? Ja som rodzena f Sordoku. Virosla som, ta bulo... veľki valal, dvačislovi. Dva čisla buľi. A som bula najkrajša dzifka i najbriča dzifka. Bo vecej ňebulo f calim valaľe. No a potim uš som ta kuščičko začala dzifčic, pochodzila som. Britka som ňebula, šumna som ňebula, no aľe frajira som mohla mac. A hej, no ta uš, ve com dorosla, tag mi bulo ośemnac rokoch som śe vidala do Zahradneho, dakedi to bul Šedikart. No muža som dostala, on bul toten, ňe ťesar, aľe kolar. Koľesar, hej. Mala som potim dzeci...

No a tak som mala jedno, druhe, trece, štvarte, pijate, šeste, śidme, osme, dzevjate. Že som teľo. No kuščičko zme maľi źemoch, aľe to bulo slabo, tagže som muśela tote kravi chovadz na cherbece. Tak som, rano som porodzila a o tidzeň som bula v ľeśe. A tri kilometre som ňesla zajdu na sebe, ze stražu. Taku že mohla mac pejdześat kila. A tri kilometre som ju ňesla do Zahradneho a pul druha tižňa tag bulo dzifčecu. No, to bulo jedno, som śe trapila.