Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovensko | www.ikso.net

Edukácia@Internet (E@I) je mezinárodní mládežnická organizace, která podporuje mezinárodní spolupráci a komunikaci po celém světě tím, že připravuje vzdělávací projekty, podporuje interkulturní učení a používání jazyků a internetových technologií. V společných projektech se zaměřuje na interkulturní učení, jazyky a využití IT, vývoj webových stránek, CD / DVD / vydávání knih, produkci školících materiálů a pořádání seminářů. Vedle stálých zaměstnanců disponuje E@I sítí 493 dobrovolníků (údaj z 25. ledna 2012). Nejúspěšnějším projektem E@I je "lernu!" (www.lernu.net), portál na výuku esperanta, který byl spuštěn v roce 2002. Webové stránky, které mají v současnosti více než 130 000 registrovaných uživatelů, fungují v 37 jazykových variantách. Vývoj podobného online nástroje pro e-learning slovenštiny (www.slovake.eu) byl financován z Programu celoživotního učení (LLP) v letech 2009-2011 a nyní má 6000 registrovaných uživatelů. Třetí webový portál, {Link3}, se v současnosti vyvíjí (začátek prací v květnu 2013).

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlín, Německo | www.studiogaus.com

Studio Gauss je ateliér působící v oblasti nových médií se sídlem v Německu. Společnost aktivně spolupracuje se zkušenými designéry a programátory z celého světa, aby v každém projektu zajistila odborníky schopné nejlépe splnit konkrétní projektové výzvy. Agentura má rozsáhlé zkušenosti v oblasti navrhování a vytváření složitých vícejazyčných webových stránek se širokou uživatelskou základnou a v oblasti optimalizace pro vyhledávače (SEO), stejně jako zkušenosti ve spolupráci s různými organizacemi a podniky na mezinárodní úrovni. V posledních letech se studio zaměřuje především na vzdělávací projekty. Studio Gaus se již podílelo na mnoha online jazykových projektech a vytvořilo několik webových stránek využívajících CALL, několik všeobecně vzdělávacích stránek apod. Spravuje portál lernu !, kompletně naprogramovalo www.slovake.eu včetně designu, CMS, administračního systému, překládacího systému, slovníků, cvičení atd. Dále programuje www.deutsch.info a nové webové stránky sloužící k propagaci jazyků.

UJOP

UJOP

Bratislava, Slovensko | cdv.uniba.sk

Jazyková a odborná příprava cizinců a krajanů - Centrum dalšího vzdělávání Univerzity Komenského je samostatnou součástí Univerzity Komenského v Bratislavě. Zabezpečuje výuku slovenského jazyka a profilových předmětů pro zahraniční studenty, zahraniční zájemce a krajany. Vedle studijních programů vydává UJOP vlastní učebnice, multimediální studijní materiály a angažuje se v oblasti tvorby metodiky výuky slovenštiny jako cizího jazyka. Absolventům vzdělávacích programů jsou udělované mezinárodně platné certifikáty o úrovni znalosti slovenského jazyka vydávané na základě projektu Testování jazykových kompetencí, oceněného v roce 2003 Evropskou značkou pro inovační iniciativy v jazykovém vzdělávání 2003 (Council of Europe´s Common European Framework of Reference for Languages).

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Bratislava, Slovensko | korpus.juls.savba.sk

JÚĽŠ je hlavní jazykovědnou institucí Slovenské republiky, která má dlouholetou tradici v sestavování slovníků pro odborníky i širokou veřejnost, produkci jazykovědných atlasů a specializovaných publikací o jazykovědných výzkumech. Nedávno započatý projekt Slovenského národního korpusu využívá výsledky výzkumu v oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka. Jde o souhrn psaných textů současného slovenského jazyka, který obsahuje okolo 700 milionů textových jednotek. Slovenský morfologický analyzátor obsahuje paradigma 60 000 slov s detailními informacemi o gramatických kategoriích každého slova. Struktura morfologického analyzátoru odpovídá moderní generaci elektronických slovníků. Instituce vypracovala i několik tradičních jednojazyčných slovenských slovníků, gramatických příruček a jiných zdrojů, které jsou dostupné v elektronické podobě.

AhojSlovakia

AhojSlovakia

Krakov, Polsko | www.ahojslovakia.com

AhojSlovakia je polská firma, jejímž hlavním cílem je organizování kurzů slovenského jazyka pro cizince především v Krakově, ale i v jiných městech. Ve spolupráci se slovenskými lektory vede dvousemestrální kurzy pro různé vědomostní stupně, individuální kurzy, kurzy online – přes Skype, konverzační cvičení a tématické kurzy určené především pro zaměstnance firem. Další aktivitou je Letní škola slovenského jazyka a kultury na Oravě. Cílem je nejen výuka slovenského jazyka, ale i zpřístupnění informací o Slovensku přímo v terénu, se zaměřením na region Orava. Součástí Letní školy jsou návštěvy partnerských kulturních a vzdělávacích institucí. AhojSlovakia spolupracovala na více projektech, jako např. Poznajme sa lepšie, ve spolupráci s Městským úřadem v Zakopaném, Kurz slovenského jazyka pro pracovníky Městského úřadu ve městě Nowy Sącz a v Zakopaném, aj. Věnuje se i překladatelské činosti – z polského jazyka do slovenského jazyka a naopak.

MTA Nyelvtudományi Intézet

MTA Nyelvtudományi Intézet

Budapešť, Maďarsko | www.nytud.mta.hu

Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (Jazykovědná instituce Maďarské akademie věd) je klíčovým hráčem v aplikované lingvistice a sociolingvistice v maďarském jazyce. RILHAS přispívá k několika projektům financovaným EU v takových oblastech, jako jsou dvojjazyčnost a aplikovaná lingvistika. Její aktivity jsou zaměřeny na vývoj nástrojů a zdrojů pro uživatele jazyka a výzkum jazykových menšin v Maďarsku, který zahrnuje i uživatele slovenského jazyka.

AhojSlovakia

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

Dalj, Chorvatsko | www.porc.opcina-erdut.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut (Podnikatelsko-rozvojové centrum obce Erdut s.r.o.) podniká na chorvatském a evropském trhu. Společnost je aktivní od 1. listopadu 2007. Centrum sídlí v budově staré školy, která byla zrekonstruována s podporou Evropské unie a obce Erdut. PORC Erdut je známá jako velmi výkonná instituce, která zodpovědně přistupuje k výzvám, neustále sleduje trh a přizpůsobuje se změnám, které doba přináší. V budoucnu chceme zajistit platformu pro příjem co největšího počtu informací, zdrojů a znalostí, spojit podnikatele, lokální samosprávu a obyvatele, a to pomocí nových forem spolupráce. Chceme podpořit udržitelný rozvoj a využít potenciál Evropské unie, s důrazem na vzdělávání, ochranu stávajících pracovních míst a identifikaci možností vytváření nových pracovních míst na území obce Erdut. Do portfolia společnosti patří poradenství o podnikání (kromě právnického poradenství), propagace (reklama), průzkum trhu a veřejného mínění, koupě a prodej zboží (kromě zbraní, munice, léků a jedů), obchodní zprostředkování na domácím i zahraničním trhu a vydavatelská činnost a tisk.

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Vilnius, Litva | www.vu.lt

Vilniuská univerzita je jednou z nejstarších vědeckých a vzdělávacích institucí v Evropě (byla založena v roce 1579). Univerzita se snaží skloubit ochranu kulturní kontinuity s moderními myšlenkami a inovacemi. Podporuje výzkum v mnoha oblastech a je mezinárodně uznávaná. Nabízí všechny formy a stupně studia. Cíly a aktivitami Filologické fakulty jsou výuka filologie na univerzitní úrovni a důraz na vysoký stupeň ovládání litevštiny i cizích jazyků. Univerzita podporuje inovace ve výukových metodách jazyků a filologický výzkum.

INALCO

INALCO

Paříž, Francie | www.inalco.fr

INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO (známé zejména pod názvem Langues O’) je státní univerzitní institut pod záštitou francouzského Ministerstva vysokého školství a výzkumu, kde se vyučují jazyky, historie, civilizace, jako i politický, ekonomický a sociální život zemí střední a východní Evropy, Asie, Oceánie, Afriky a Ameriky. Na INALCO se kromě 93 jazyků vyučují i jiné obory - zahraniční obchod, komunikace, francouzština jako cizí jazyk, mezinárodní vztahy a automatické zpracování jazyků.