Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovača | www.ikso.net

Edukacia@Internet (E@I) je međunarodna organizacija mladih, koja podržava međunarodnu suradnju i komunikaciju širom svijeta pripremanjem edukativnih projekata, podržavanjem međukulturnog učenja i korištenjem jezika i internetskih tehnologija. U zajedničkim projektima usmjerena je na međukulturno obrazovanje i korištenje jezika i internetskih tehnologija, razvoj web stranica, CD/DVD/ izdavanje knjiga, produkciju materijala za obrazovanje i organiziranje seminara. Osim stalno zaposlenih E@I ima 493 dobrovoljca (podatak od 25. siječnja 2012.). Najuspješniji projekt organizacije E@I je „lernu!“(www.lernu.net), portal za učenje esperanta koji postoji od 2002.godine. Stranica ima više od 130 000 registriranih korisnika i dostupna je na 37 jezika. Razvoj sličnog alata za učenje putem interneta (www.slovake.eu) financiran je iz Programa cijeloživotnog učenja ( LLP) u razdoblju od 2009.-2011. godine i sada ima 6000 registriranih korisnika. Treći portal www.deutsch.info je u nastanku (početak u svibnju 2013).

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlín, Njemačka | www.studiogaus.com

Studio GAUS sa sjedištem u Njemačkoj je studio koji djeluje u području novih medija. Studio aktivno surađuje sa iskusnim dizajnerima i programatorima iz cijelog svijeta, što omogućava angažiranje profesionalaca za svaki njihov projekt. Studio ima bogato iskustvo u stvaranju i dizajniranju složenih višejezičnih web stranica e velike posjećenosti te u području optimalizacije pretraživača (SEO), kao i iskustvo u međunarodnoj suradnji sa raznim organizacijama i tvrtkama. U posljednjih nekoliko godina studio je svoje djelovanje usmjerio na obrazovne projekte. Studio Gaus sudjelovao je na više on line jezičnih projekata i osmislio nekoliko web stranica koje koriste CALL, nekoliko stranica za opće obrazovanje i sl. Studio uređuje portal lernu!, pripremio je program www.slovake.eu za ovu stranicu u čemu je uključen i dizajn, CMS, administrativni sustav, sustav za prevođenje, rječnici, vježbe i dr. I dalje programira www.deutsch.info nove web stranice koje služe za promociju jezika.

UJOP

UJOP

Bratislava, Slovačka | cdv.uniba.sk

Jezična i stručna priprema stranaca i iseljenika - Centar za daljnje obrazovanje Sveučilišta Komenskoga samostalan je dio Sveučilišta Komenskoga u Bratislavi. Osigurava učenje slovačkog jezika i stručnih predmeta za strane studente, zainteresirane strance i iseljenike. Osim studijskih programa UJOP nudi vlastite udžbenike, multimedijske edukativne materijale i aktivan je u području metodike učenja slovačkog jezika kao stranog jezika. Apsolventima obrazovnih programa dodijeljivani su međunarodno priznati certifikati o razini znanja slovačkog jezika izdani na osnovi projekta Testiranje jezičnih kompetencija, koji je 2003. godine dobio Europsko priznanje za inovacijske inicijative u jezičnom obrazovanju 2003 (Council of Europe´s Common European Framework of Reference for Languages).

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Bratislava, Slovačka | korpus.juls.savba.sk

JÚĽŠ je jezikoslovna institucija Slovačke republike, koja ima dugogodišnju tradiciju u sastavljanju rječnika za akademike i široku javnost, izdavanju jezikoslovnih atlasa i specijaliziranih publikacija o jezikoslovnih istraživanja. Nedavno započet projekt Slovački nacionalni korpus koristi rezultate NLP (National Language Processing) istraživanja. Radi se o zbiru pisanih tekstova suvremenog slovačkog jezika, koji sadržava oko 700 miliona tekstualnih jedinica. Slovački morfološki analizator sadržava paradigmu 60 000 riječi sa detaljnim informacijama o gramatičkim kategorijama svake riječi. Struktura morfološkog analizatora odgovara modernoj generaciji elektronskih rječnika. Institucija je pripremila i nekoliko tradicijskih jednojezičnih slovačkih rječnika, gramatičkih priručnika i drugih izvora, koji su dostupni u elektronskom obliku.

AhojSlovakia

AhojSlovakia

Krakov, Poljska | www.ahojslovakia.com

AhojSlovakia je poljska firma kojoj je glavni cilj organiziranje tečajeva slovačkog jezika za strance prije svega u Krakowu, ali i drugim gradovima. U suradnji sa slovačkim lektorima provodi dvojsemestralne tečajeve različitih razina znanja, individualne tečajeve, on line tečajeve - korištenjem Skype, vježbe konverzacije te tematske tečajeve namijenjene najčešće zaposlenicima pojedinih firmi. Sljedeća aktivnost je Ljetna škola slovačkog jezika i kulture na Oravi. Cilj nije samo učenje slovačkog jezika, već i dobivanje informacija o Slovačkoj na terenu sa fokusom na regiju Orava. Dio Ljetne škole čine posjete partnerskih kulturnih i obrazovnih institucija. AhojSlovakia surađivala je na više projekata, kao napr. Upoznajmo se bolje, u suradnji sa gradskim uredom u Zakopanom, Tečaj slovačkog jezika za zaposlene u gradskom uredu grada Nowy Sącz i Zakopanog i dr. Bavi se i prijevodom - sa poljskog jezika na slovački i obrnuto.

MTA Nyelvtudományi Intézet

MTA Nyelvtudományi Intézet

Budimpešta, Mađarska | www.nytud.mta.hu

Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (Istraživački institut za lingvistiku, Mađarska akademija znanosti) važan je sudionik na području aplicirane lingvistike i sociolingvistike u mađarskom jeziku. RILHAS je dionik nekoliko projekata financiranih od strane EU u području dvojezičnosti i aplicirane lingvistike. Njegove aktivnosti usmjerene su na razvoj alata i izvora za korisnike jezika te na istraživanje manjinskih jezika u Mađarskoj kojim su obuhvaćeni i korisnici slovačkog jezika.

AhojSlovakia

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

Dalj, Hrvatska | www.porc.opcina-erdut.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut d.o.o. djeluje na hrvatskom i europskom tržištu. Društvo je aktivno od 1. studenog 2007. Centar ima sjedište u objektu stare škole, koja je rekonstruirana uz financijsku podršku Europske unije i općine Erdut. PORC Erdut poznat je po vrlo uspješnom poduzetništvu te kao institucija koja odgovorno pristupa izazovima, neprestano prati tržište i prilagođava se promjenama, koje vrijeme donosi. U budućnosti želimo osigurati platformu za povećan broj ideja, resursa i znanja između poduzetnika, jedinice lokalne samouprave i opće populacije područja kroz nove oblike suradnje, održivi razvoj i potencijale fondova Europske unije, s posebnim naglaskom na edukaciju, zaštitu postojećih radnih mjesta i identifikaciju mogućnosti kreiranja novih radnih mjesta na području općine Erdut. U portfelju društvo ima savjetovanje o poduzetništvu (osim pravnog savjetovanja), propaganda (reklama), istraživanje tržišta i javnog mijenja, kupovina i prodaja roba (osim oružja, municije, lijekova i otrova), posredovanje u trgovini na domaćem i stranom tržištu, izdavačka djelatnost i tisak.

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Vilnius, Litva | www.vu.lt

Vilnius University je jedna od najstarijih znanstvenih i obrazovnih institucija u Europi (osnovana je 1579. godine). Sveučilište nastoji povezati zaštitu kulturnog kontinuiteta sa modernim stajalištima i inovacijama. Podržava istraživanje u mnogim poljima i međunarodno je priznata. Nudi sve oblike i stupnjeve studija. Ciljevi i aktivnosti Filološkog fakulteta jesu učenje filologije na sveučilišnoj razini i naglasak na visok stupanj poznavanja litvanskog i stranih jezika. Sveučilište podržava inovacije u metodama učenja jezika i filološko istraživanje.

INALCO

INALCO

Pariz, Francuska | www.inalco.fr

INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO (poznat pod nazivom Langues O’) je državni sveučilišni institut pod pokroviteljstvom francuskog Ministarstva visokoškolskog obrazovanja i istraživanja na kojemu se proučavaju jezici, povijest, civilizacija, kao i politički, ekonomski i socijalni život zemalja srednje i istočne Europe, Azije, Oceanije, Afrike a Amerike. Na INALCO se osim 93 jezika studiraju i druga područja - vanjska trgovina, komunikacija, francuski kao strani jezik, međunarodni odnosi i automatska obrada jezika.