Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovacia | www.ikso.net

Edukácia@Internet (E@I) este o organizație de tineret internațională care susține colaborarea și comunicarea internațională în toată lumea, în timp ce promovează proiecte de educație interculturală și de învățarea a limbilor. Proiectele sunt orientate spre . învățarea interculturală, limbi, utilizarea tehnologiilor informatice, dezvoltarea site-urilor , publicarea de CD-uri, DVD-uri și cărți, producția de materiale educative și organizarea de seminare. Pe lângă colaboratorii stabili, apelează E@I la o bază largă de voluntari de 493 de oameni(situație ianuarie 2012). Cel mai de succes proiect al lui E@I este "lernu!" (www.lernu.net), un site pentru învățarea limbii Esperanto, care este activ din 2002. Acest site este disponibil în 37 de limbi și are peste 130 000 de utilizatori înregistrați/înscriși. Dezvoltarea unei platforme E-learning asemănătoare pentru slovacă/limba slovacă (www.slovake.eu) a fost susținută prin Lifelong Learning Programme (LPP) al Comisiei Europene din 2009-2011. Al treilea portal de învățare a limbii este www.deutsch.info, pentru învățarea limbii germane, care a intrat online în 2013.

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlin, Germania | www.studiogaus.com

Studio Gaus este o agenție de publicitate cu sediul în Germania, Berlin. De ani buni, Studio Gaus lucrează activ cu designeri experimentați și dezvoltatori din toată lumea, pentru a se asigura că provocările fiecărui proiect, calitatea acestora va fi garantată. Agenția are experiențe cuprinzătoare în conceperea și realizarea de platforme educative multilingve de învățare a limbii cu o bază largă de utilizatori pe internet precum și în optimizarea pentru motoare de căutare (SEO) , precum și experiență în colaborarea cu diverse organizații și întreprinderi la nivel internațional. Ultimii ani, studioul s-a concentrat cu precădere pe proiecte educative. Studio Gaus a participat deja la numeroase proiecte lingvistice și a creat numeroase site-uri dedicate învățării limbilor asistate de calculator, precum și site-uri educative generale. Administrează portalul lernu!, a dezvoltat complet www.slovake.eu inclusiv concepția grafică, sistemul de administrare/gestionare a continutului, sistemul de administrare, sistemul de traducere, dicționarele, exercițiile, etc. Continuă să dezvolte www.deutsch.info și alte site-uri noi care vizează promovarea limbilor.

UJOP

UJOP

Bratislava, Slovacia | cdv.uniba.sk

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (Formare lingvistică și de specialitate pentru străini și autohtoni – Centrul de perfecționare al Universității Comenius) este un institut independent care se ocupă cu predarea limbii slovace și a anumitor materii studenților străini, străinilor și compatrioților. UJOP public atât propriile manuale, suporturi multi media și ia parte la cercetarea din domeniul didacticii limbii slovace ca limbă străină. Studenții obțin certificate cu o valabilitate internațională a nivelului lor de stăpânire a limbii slovace unde criteriile se bazează pe proiectul Testovanie jazykových kompetencií, premiat în 2003 cu Recunoașterea europeană pentru inovație în formarea lingvistică (Council of Europe's Common European Framework of Reference for Languages)..

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Bratislava, Slovacia | korpus.juls.savba.sk

JULS este Institutul Central de Lingvistică din Republica Slovacă care are o lungă tradiție în elaborarea de dicționare pentru publicul general precum publicul academic, producerea de atlase lingvistice și de publicații specializate care prezintă diferite aspecte ale cercetării în lingvistică. Recent, munca institutului în cercetarea în NLP (National Language Processing) a dat naștere proiectului corpus-ului național slovac, un corpus reprezentativ de texte scrise în limba slovacă contemporană, care conține în jur de 550 de milioane de cuvinte cu o analiză morfologică, analizator de morfologie slovacă conținând paradigma declinării complete/cuprinzând în jur de 60 000 de cuvinte cu informații detaliate legate de morfologia lor și structurat ca un dicționar electronic modern. Institutul de Lingvistică Ľudovít-Štúr are in mod egal mai multe dicționare monolingve tradiționale slovace, cărți de gramatică și alte resurse disponibile în format numeric.

AhojSlovakia

AhojSlovakia

Cracovia, Polonia | www.ahojslovakia.com

AhojSlovakia este o firmă poloneză, al cărei principal scop este organizarea de cursuri de limbă slovacă pentru străini cu precădere în orașul polonez Cracovia, dar și în alte orașe. În colaborare cu lectori slovaci desfășoară cursuri constând în două semestre pentru diferite niveluri de performanță, cursuri individuale, cursuri online via Skype, exerciții de conversație și cursuri tematice, care sunt destinate, în principal angajaților de la firme. O altă activitate este Școala de Vară pentru limba slovacă și cultura slovacă în regiunea Orava. Scopul este nu numai predarea/orele/cursurile de slovacă, ci și pregătirea/oferirea de informații despre Slovacia direct de la fața locului , cu orientare spre regiunea Orava. Vizitele instituțiilor culturale și pedagogice partenere fac parte din școala de vară. AhojSlovakia a participat la mai multe proiecte comune ca, de exemplu, Poznajme sa lepšie, în partenariat cu orașul Zakopane, un curs de limbă slovacă pentru angajații primăriilor din Nowy Sącz și Zakopane și altele. Firma se ocupă în mod egal de traducerea din polonă în slovacă și invers/vice-versa..

MTA Nyelvtudományi Intézet

MTA Nyelvtudományi Intézet

Budapeste, Ungaria | www.nytud.mta.hu

Das Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (Institutul de Lingvistică al Academiei Ungare de Științe) a jucat un rol cheie în lingvistica aplicată și în sociolingvistica limbii maghiare. RILHAS participă la numeroase proiecte europene în domeniul bilingvismului și al lingvisticii aplicate. Activitățile lui sunt orientate spre dezvoltarea instrumentelor și resurselor pentru utilizatorii limbii și către cercetarea minorităților lingvistice în ungaria, care cuprind , de asemenea și pe utilizatorii limbii slovace.

AhojSlovakia

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

Dalj, Croația | www.porc.opcina-erdut.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut (Centru de dezvoltare și antreprenoriat din comuna Erdut) este prezent pe piața croată și europeană din 1 noiembrie 2007. Centrul își are sediul în clădirea unei școli vechi care a fost reabilitată cu sprijinul/fonduri ale Uniunii Europene și ale comunei Erdut. PORC Erdut este cunoscută ca o instituție foarte performantă/eficientă și care se raportează responsabilă la sarcinile și provocările contemporane, permanent urmărește piața și se adaptează schimbărilor. Pe viitor, noi vrem să realizăm o platformă care să poată recepta/aduna cel mai mare număr posibil de informații, resurse și cunoștințe, să aibă legături ale antreprenorilor cu administrația locală și să exploateze potențialul Uniunii Europene punând accentul pe formarea, prezervarea/păstrarea locurilor de muncă existente și identificarea posibilităților de creare de locuri de muncă pe teritoriul comunei Erdut. Centrul asigură consiliul antreprenorial ( cu excepția/fără consiliu juridic). promovare(publicitate), studiu de piață și al opiniei publice, cumpărarea și vânzarea de bunuri (fără arme, muniții, medicamente și otrăvuri), punerea în relație pe piața națională și internațională și activitate editorială și presă.

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Vilnius, Lituania | www.vu.lt

Universitatea Vilnius este una dintre cele mai vechi instituții educative și științifice din Europa (creată în 1579). Universitatea combină prezervarea continuității culturale și deschiderea către idei moderne și inovații. Universitatea promovează cercetarea în numeroase domenii și este recunoscută internațional. Ea oferă toate tipurile de niveluri de studii. Activitățile facultății de filologie au ca scop predarea filologiei la nivel academic și pun un accent pe nivelul ridicat de cunoaștere a limbii lituaniene și a limbilor străine, promovarea inovațiilro în metodele și metodologiile de predare a limbilor și a cercetării filologice.

INALCO

INALCO

Paris, Franța | www.inalco.fr

INALCO - Institutul național de limbi și civlizații orientale - INALCO (cunoscut mai ales sub numele de Limbi O) este un institut universitar de stat sub patronajul Ministerului Francez pentru instituții de învățământ superior și cercetare, la care se predau limbi, istorrie, civilizație precum și viața socială, economică și politică a țărilor din Europa Centrală și de Est, din Asia, Oceania, Africa și America. La INALCO se predau în afară de 93 de limbi , și alte discipline - comerț exterior, comunicare, francwza ca limbă străină, relații internaționale și procesarea limbajului automat.