Team

Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Simony (Partizánske), Szlovákia | www.ikso.net

Az Edukácia@Internet (E@I) egy nemzetközi ifjúsági szervezet, amelyet 2005-ben hoztak létre Szlovákiában. A szervezet a nemzetek közötti kommunikációt és együttműködést támogatja különböző oktatási projektek segítéségével. A projektek az interkulturális képzésre, azon belül is legfőképpen a nyelvoktatásra és az internetes technológiák használatára összpontosítanak. A szervezet a céljait különböző weboldalak fejlesztésével, CD-k, DVD-k, könyvek illetve PR anyagok kiadásával és szemináriumok szervezésével igyekszik elérni. Az E@I az állandó munkatársak mellett 493 önkéntest is foglalkoztat (2012. január 25-i adat szerint). A szervezet eddigi legsikeresebb projektje a „lernu!“ (www.lernu.net), az eszperantó nyelvtanulást szolgáló portál, amelyet 2002-ben hozták létre. A weboldalnak 37 különböző nyelvű verziója van és több mint 130 000 regisztrált felhasználóval rendelkezik. A szlovák nyelv elsajátítására szolgáló hasonló e-learning oldal (www.slovake.eu) az egész életen át tartó tanulás programja (LLP) finanszírozásával jött létre 2009-2011 között, ma 6000 regisztrált felhasználót számlál. A harmadik weboldal, www.deutsch.info, jelenleg fejlesztés alatt áll (a munka 2013 májusában kezdődött el).

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlin, Németország | www.studiogaus.com

A Studio GAUS egy német webes stúdió, amely főleg internetes tartalmak grafikai tervezésével, illetve webdizájnnal foglalkozik. A szervezet tapasztalt, a világ különböző tájairól származó, dizájnerekkel és programozókkal működik együtt, így tehát minden projektjüknél garantált a professzionális munka. A stúdió jelentős tapasztalattal rendelkezik a többnyelvű, nagy látogatottságú oldalak dizájnjának kialakításában a keresőoptimalizálás területén (SEO), valamint a különböző, nemzetközi szervezetekkel való együttműködésben. Az elmúlt években a stúdió fókuszában elsősorban az oktatási projektek állnak. A Studio Gaus számos online nyelvi projektekben vett már részt, és több CALL típusú vagy általános képzést kínáló honlapot hozott létre. Amellett, hogy a lernu! portált szerkeszti, a www.slovake.eu teljes programozását a stúdió végezte el, beleértve a tervezést, a CMS-t, az adminisztrációs rendszert, a fordító rendszert,a szótárakat, gyakorlatokat, stb. Továbbá foglalkozik a www.deutsch.info és más nyelveket népszerűsítő új weboldalak programozásával.

UJOP

UJOP

Pozsony, Szlovákia | cdv.uniba.sk

A Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, a pozsonyi Comenius Egyetem különálló egysége. A külföldi diákok, valamint a külföldi és a hazai érdeklődők számára szlovák nyelvoktatást, tematikus nyelvtanfolyamokat kínál. A Központ az oktatási programok megvalósítása mellett saját tankönyvek és multimediális oktatási segédanyagok kiadásával is foglalkozik, illetve a szlovák mint idegen nyelv oktatási módszertanának kidolgozásában is részt vesz. Az oktatási programokat sikeresen elvégzők nemzetközileg elismert oklevelet kapnak az adott szintnek megfelelő szlováknyelv-tudásukról. Az oklevelek „A nyelvi kompetenciák tesztelése” (Testovanie jazykových kompetencií) projekt keretein belül megállapított kritériumok alapján kerülnek kiállításra. A nevezett projekt 2003-ban elnyerte az Európai Nyelvi Díjat (Council of Europe´s Common European Framework of Reference for Languages).

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Pozsony, Szlovákia | korpus.juls.savba.sk

A JÚĽŠ Szlovákia legfőbb nyelvészeti intézménye, amelynek már sokéves tapasztalata van a különböző szótárak, nyelvészeti atlaszok és egyéb nyelvtudományi publikációk kiadása terén. Nemrég fogtak bele a Szlovák Nemzeti Adattár (Slovenský národný korpus) kialakításába, amely tartalmazza már a különböző NLP (Natural language processing) kutatások eredményeit is. A projekt magában foglalja a mai szlovák nyelven írt szövegek összességét, ami összesen kb. 700 millió szövegrészt jelent. A szintén az intézet által készített Szlovák morfológiai analizátor több mint 60 000 szó paradigmáját tartalmazza, az egyes szavakhoz kapcsolódó egyéb részletes nyelvtani információkkal együtt. A morfológiai analizátor szerkezete kompatibilis az újabb generációs e-szótárakkal is. Az intézet több, online is elérhető, egynyelvű szótárat, nyelvtani kézikönyvet illetve egyéb segédeszközt is kidolgozott.

AhojSlovakia

AhojSlovakia

Krakkó, Lengyelország | www.ahojslovakia.com

Az AhojSlovakia lengyel cég elsődleges célja szlovák nyelv-tanfolyamok szervezése Krakkóban és más városokban. Szlovák oktatók együttműködésével különböző nyelvi szintű, két féléves képzésből álló tanfolyamokat, egyéni képzéseket, online tanfolyamokat – Skype-on keresztül –, kommunikációs gyakorlatokat és tematikus tanfolyamokat biztosít, elsősorban vállalati alkalmazottak számára. A cég nyelv és kultúra témakörben nyári iskolát is szervez a szlovák Árvában. A cél nemcsak a szlovák nyelv elsajátítása, hanem Szlovákia felfedezése közvetlenül az árvai régióban. A nyári iskola lehetőséget nyújt kulturális és oktatói partnerintézmények látogatására is. Az AhojSlovakia több projektben is részt vett, mint például a ’Poznajme sa lepšie’, amely a zakopanei városháza együttműködésével jött létre, s olyan városházak munkatársai részére biztosított szlovák nyelvoktatást, mint a zakopanei és az újszandeci (Nowy Sącz). A cég szlovák-lengyel és lengyel-szlovák fordítással is foglalkozik.

MTA Nyelvtudományi Intézet

MTA Nyelvtudományi Intézet

Budapest, Magyarország | www.nytud.mta.hu

A Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete) élen jár a magyar nyelvtechnológiában és szociolingvisztikában. A Nyelvtudományi Intézet számos EU által támogatott projektben részt vett a két- és többnyelvűség, valamint a nyelvtechnológia területén. Az Intézet számos értékes nyelvi erőforrást és nyelvfeldolgozó eszközt készített, emellett meghatározó kutatásokat folytat a magyarországi nyelvi kisebbségek, köztük a szlovák beszélők, nyelvhasználatának vizsgálatában.

AhojSlovakia

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

Dalj, Horvátország | www.porc.opcina-erdut.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut (Erdut Község Vállalkozói-fejlesztő Közösségi Központja Kft.) a horvát és európai piacon tevékenykedik 2007. november 1-jétől. A Központnak egy régi iskola épülete ad otthont, amely az Európai Unió valamint Erdut község társfinanszírozásának köszönhetően került felújításra. A PORC Erdut egy eredményes intézmény, amely felelősségteljesen törekszik megfelelni a különböző kihívásoknak, folyamatosan figyeli a piac történéseit, és alkalmazkodik a változásokhoz. A jövőben szeretnénk egy olyan platformot kialakítani, amely képes a lehető legnagyobb számú információ, forrás és tudás befogadására, emellett szeretnénk olyan új együttműködési formákat létrehozni, amelyek a vállalkozások, a helyi önkormányzatot és a lakosok között teremtenek kapcsolatot. Szeretnénk előmozdítani a fenntartható fejlődést és kihasználni az Európai Unió adta lehetőségeket, hangsúlyt fektetve az oktatásra, a már meglévő munkahelyek védelmére, valamint a munkahelyteremtésre Erdut községben. Portfóliónk a következő tevékenységi területeket fedi le: üzleti tanácsadás (kivéve jogi tanácsadás), népszerűsítés (reklám), piac- és közvélemény-kutatás, áruvétel, -eladás (kivéve fegyverekkel, lőszerekkel, kábítószerrel és mérgekkel való kereskedés), közvetítés a hazai és külföldi piacokon, valamint kiadói és nyomdai tevékenység.

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Vilnius, Litvánia | www.vu.lt

A Vilnius University Európa legrégibb tudományos-oktatási intézményei közé tartozik (1579-ben alapították). Az egyetem arra törekszik, hogy a több évszázados kulturális hagyományait összeegyeztesse a modern kor gondolataival és innovációival. Nemzetközileg elismert kutatásai sok tudományterületet fednek le. Az egyetem a képzési formák és szintek széles választékát kínálja. A Filológiai Tanszék célja a felsőfokú filológiai képzés biztosítása és ezáltal a litván, illetve más nyelvek magas szintű oktatása. Az egyetem teljes mértékben támogatja a nyelvtanítás és a filológiai kutatások terén végrehajtott különböző innovációkat.

INALCO

INALCO

Párizs, Franciaország | www.inalco.fr

INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales – A (Langues O’ néven is ismert) INALCO – állami egyetemi intézmény, amely a francia Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium védnöksége alatt áll. Az intézményben Közép- és Kelet-Európa, Ázsia, Óceánia, Afrika és Amerika nyelveinek, történelmének, civilizációjának, valamint politikájának, gazdaságának és társadalmi életének oktatása folyik. Az INALCO a 93 nyelvi képzés mellett más szakterületekkel is foglalkozik, ilyenek a nemzetközi gazdaságtan, kommunikáció- és médiatudomány, francia mint idegen nyelv, nemzetközi tanulmányok és az automatizált nyelv-adatfeldolgozás.