Zespół

Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Partizánske, Słowacja | www.ikso.net

E@I (Education@Internet) jest międzynarodową organizacją młodzieżową założoną w roku 2005 na Słowacji. Jej zadaniem jest wspieranie międzynarodowej współpracy i komunikacji za pomocą projektów edukacyjnych. Koncentrują się one na edukacji kulturowej i językowej przy wykorzystaniu technologii internetowych. Organizacja realizuje swoje cele poprzez tworzenie stron internetowych, wydawanie płyt CD, DVD, książek, materiałów PR oraz organizację seminariów. Najpopularniejszym projektem organizacji E@I jest „lernu!“. Platforma internetowa lernu! (www.lernu.net) powstała w 2002 roku i jest przeznaczona do nauki języka esperanto. Strona została przetłumaczona na 37 języki i ma ponad 130000 zarejestrowanych użytkowników. Nauka esperanto odbywa się za pośrednictwem interaktywnych, atrakcyjnych dla użytkowników narzędzi.

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlin, Niemcy | www.studiogaus.com

Studio Gaus jest atelier działającym w dziedzinie nowych mediów z siedzibą w Niemczech. Spółka aktywnie współpracuje z doświadczonymi grafikami komputerowymi i programistami z całego świata, aby przy każdym projekcie móc zapewnić specjalistów, którzy jak najlepiej zrealizują konkretne zlecenia. Atelier ma szerokie doświadczenie w dziedzinie projektowania oraz tworzenia złożonych wielojęzycznych stron internetowych dla dużej ilości użytkowników oraz w dziedzinie optymalizacji dla wyszukiwarek (SEO), jak również doświadczenie we współpracy z różnymi organizacjami i przedsiębiorstwami na poziomie międzynarodowym. Przez ostatnie lata studio skupia się głównie na projektach edukacyjnych. Studio Gaus wzięło udział w wielu online projektach językowych i stworzyło kilka stron internetowych, które korzystają z CALL, kilka ogólnorozwojowych stron i in. Obsługuje portal lernu!, kompletnie zaprogramowało www.slovake.eu łącznie z dizajnem, CMS, systemem administracyjnym, systemem tłumaczeniowym, słownikami, ćwiczeniami itd. Dalej programuje www.deutsch.info oraz nowe strony internetowe, które służą propagowaniu języka.

UJOP

UJOP

Bratysława, Słowacja | cdv.uniba.sk

Językowe i zawodowe przygotowanie obcokrajowców i krajanów - Centrum Edukacji Uniwersytetu Komeńskiego jest samodzielną częścią Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Zapewnia naukę języka słowackiego i przedmiotów profilowych wśród zagranicznych studentów, innych zainteresowanych i krajanów. Oprócz programów studyjnych UJOP wydaje własne podręczniki, multimedialne materiały do nauki oraz angażuje się się w dziedzinę przygotowania metodyki nauczania języka słowackiego jako obcego. Absolwenci programów edukacyjnych otrzymują międzynarodowo uznawane certyfikaty oceniające poziom znajomości języka słowackiego, które są wydawane na podstawie projektu Testowanie kompetencji językowych, wyróżnionego w 2003 r. Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych 2003 (Council of Europe´s Common European Framework of Reference for Languages).

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Bratysława, Słowacja | korpus.juls.savba.sk

Wydział Językoznawstwa Ľudovíta Štúra (JÚĽŠ ) jest najważniejszą instytucją językoznawczą Słowacji. JÚĽŠ ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu słowników akademickich oraz dla - ogółu społeczeństwa - atlasów językowych i publikacji naukowych z dziedziny lingwistyki. W najnowszym projekcie Slovak National Corpus (Słowacki Korpus Narodowy) wykorzystuje się NLP (Neurolingwiestyczne oprogramowanie). Celem jest zebranie tekstów pisanych współczesnego języka słowackiego. Zbiór zawiera 550 mln zanalizowanych morfologicznie słów. Słowacki analizator morfologiczny zawiera wszystkie formy deklinacyjne i koniugacyjne 60 000 wyrazów wraz ze szczegółową informacją na temat morfologii i struktury najnowszej generacji słowników elektronicznych. Instytucja przygotowała także kilka tradycyjnych słowackich słowników jednojęzycznych, przewodników gramatycznych i innych materiałów dostępnych w formie elektronicznej.

AhojSlovakia

AhojSlovakia

Kraków, Polska | www.ahojslovakia.com

AhojSlovakia jest polską firmą, której głównym celem jest organizacja kursów języka słowackiego dla obcokrajowców, głównie w Krakowie, ale też w innych miastach. We współpracy ze słowackimi lektorami prowadzi dwusemestralne kursy języka słowackiego na wszystkich poziomach kompetencji językowej. Ponadto prowadzi zajęcia indywidualne, online przez Skype, kursy konwersacyjne i tematyczne, skierowane przede wszystkim do pracowników firm. Kolejną atrakcją jest Letnia Szkoła Języka Słowackiego i Kultury Słowackiej na Orawie. Jej celem jest nie tylko nauczanie języka słowackiego, ale również udostępnienie informacji o Słowacji prosto w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Orawa. Częścią Letniej Szkoły jest zwiedzanie partnerskich kulturowych i edukacyjnych instytucji. AhojSlovakia pracowała przy licznych projektach, np. Poznajme sa lepšie (Poznajmy się lepiej), we współpracy z Urzędem Miasta w Zakopanem. Dodatkowo zajmuje się działalnością tłumaczeniową, tłumacząc teksty z języka polskiego na język słowacki i na odwrót.

MTA Nyelvtudományi Intézet

MTA Nyelvtudományi Intézet

Budapeszt, Węgry | www.nytud.mta.hu

Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (Instytut Językoznawstwa Węgierskiej Akademii Nauk) - odgrywa decydującą rolę w lingwistyce stosowanej oraz socjolingwistyce w języku węgierskim. RILHAS bierze udział w niektórych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w takich dziedzinach, jak lingwistyka dwujęzyczna i lingwistyka stosowana. Jej czynność jest ukierunkowana na rozwój narzędzi i źródeł dla użytkowników języka oraz na badania nad językami mniejszości narodowych na Węgrzech, wśród których znajdziemy również użytkowników języka słowackiego.

AhojSlovakia

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

Dalj, Chorwacja | www.porc.opcina-erdut.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut (Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Erdut) działa na rynku chorwackim i europejskim. Spółka jest aktywna od 1 listopada 2007. Centrum siedziby znajduje się w budynku starej szkoły, która była zrekonstruowana przy wsparciu Unii Europejskiej oraz gminy Erdut. PORC Erdut jest znane jako aktywnie działająca instytucja, która odpowiedzialnie podejmuje wyzwania, zawsze obserwuje rynek i dostosowuje się do pojawiających się zmian. W przyszłości chcemy zapewnić platformę przyjmującą jak największą liczbę informacji, źródeł i wiadomości, połączyć przedsiębiorców, lokalny samorząd oraz mieszkańców za pomocą nowych form współpracy. Chcemy wesprzeć zrównoważony rozwój oraz wykorzystać potencjał Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia, ochrony istniejących miejsc pracy oraz identyfikacji możliwości tworzenia nowych miejsc pracy na terytorium gminy Erdut. Portfolio organizacji obejmuje doradztwo w przedsiębiorczości (oprócz doradztwa prawnego), reklamę, obserwację rynku oraz opinii publicznej, kupno i sprzedaż towaru (oprócz broni, amunicji, leków i trucizn), pośrednictwo handlowe na rynku wewnętrznym i zewnętrznym oraz działalność publikacyjna i druk.

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Wilno, Litwa | www.vu.lt

Uniwersytet Wileński jest jedną z najstarszych instytucji naukowych i edukacyjnych w Europie (został założony w 1579 r.). Uniwersytet łączy w swoich działaniach naukowych pielęgnowanie tradycji i utrzymanie ciągłości kultury z nowoczesną myślą oraz innowacjami. Wspiera badania naukowe w wielu dziedzinach. Działania te cieszą się międzynarodową renomą. Uczelnia kształci na wszystkich typach studiów. Cele Wydziału Filologicznego uniwersytetu skupiają się wokół kształcenia filologicznego na poziomie uniwersyteckim, utrzymania wysokiego poziomu języka litewskiego oraz nauczania języków obcych. Uczelnia wspiera innowacyjność w procesie nauczania języków i prowadzenia badań naukowych.

INALCO

INALCO

Paryż, Francja | www.inalco.fr

INALCO - Institut national des langues et civilisations orientales - INALCO (znane głównie pod nazwą Langues O’) jest państwowym instytutem uniwersyteckim pod patronatem francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Badań, w których naucza się języków obcych, historii oraz o politycznym, ekonomicznym i społecznym życiu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Azji, Oceanii, Afryki i Ameryki. Na INALCO oprócz 93 języków naucza się również na kierunkach: handel zagraniczny, komunikacja, francuski jako język obcy, stosunki międzynarodowe.