Komanda

Edukácia@Internet

Edukácia@Internet

Partizánske, Slovakija | www.ikso.net

E@I{/1} (Education@Internet) yra tarptautinė jaunimo organizacija, įsteigta 2005 metais Slovakijoje. Įgyvendindama švietimo projektus, ji skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir bendravimą. Organizacija didelį dėmesį skiria tarpkultūriniam švietimui ir kalbų bei internetinių technologijų naudojimui. Organizacija siekia savo tikslų kurdama internetines svetaines, leisdama kompaktinius bei DVD diskus, knygas, informacinius leidinius bei organizuodama mokomuosius seminarus. Sėkmingiausias E@I projektas yra „Lernu!“ ({2}www.lernu.net{/2}). Tai yra 2002 metais sukurta svetainė, skirta mokytis esperanto kalbos. Šiuo metu ši svetainė jau yra išversta į 33 kalbas ir turi daugiau nei 6000 registruotų vartotojų. Esperanto joje mokoma pasitelkus interaktyvius ir patrauklius kursus bei mokymo priemones.

Studio GAUS

Studio GAUS

Berlynas, Vokietija | www.studiogaus.com

Studio GAUS yra Vokietijoje įsikūrusi interneto dizaino studija, kurios pagrindinė veikla yra internetinių svetainių kūrimas ir apipavidalinimas. Studija bendradarbiauja su dizaineriais ir programuotojais iš viso pasaulio, tai padeda kiekvienam projektui suburti geriausių specialistų komandą. Kampanija turi daug patirties ne tik kurti ir apipavidalinti daugiakalbes, gausiai lankomas internetines svetaines, bet ir įgyvendinti tarptautinius projektus kartu su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ar kampanijomis.

UJOP

UJOP

Bratislava, Slovakija | cdv.uniba.sk

Kalbinis ir profesionalus užsieniečių ir tautiečių parengimas – Komenskio universiteto {/ 1} nepertraukiamo švietimo Centras yra savarankiška sudėtinė Bratislavos Komenskio universiteto dalis. Jis užtikrina slovakų kalbos ir profilinį mokymą užsienio šalių studentams, visiems norintiems mokytis užsieniečiams, taip pat ir tautiečiams. Tuo pat metu Centras rengia mokymo programas, leidžia vadovėlius, multimedijos mokomąją medžiagą ir dirba slovakų kalbos kaip užsienio kalbos dėstymo metodikos srityje. Lavinamųjų programų absolventai gauna tarptautiniu mastu pripažįstamus slovakų kalbos mokėjimo lygį patvirtinančius sertifikatus. Jie išduodami projekto „Kalbinių kompetencijų testavimas“ , kuris 2003 metais buvo pripažintas Europoje už novatoriškas iniciatyvas mokant kalbų 2003 metais, pagrindu (Council of Europe´s Common European Framework of Reference for Languages).

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra

Bratislava, Slovakija | korpus.juls.savba.sk

JÚĽŠ yra pagrindinė Slovakijos Respublikos kalbotyros institucija, turinti ilgametes tradicijas rengiant akademinius bei platesnei auditorijai skirtus žodynus, kalbinius atlasus bei kalbinių tyrimų specializuotas publikacijas. Institucijos dalyvavimo NLP tyrime rezultatai leido pradėtį naują slovakų kalbos nacionalinio korpuso projektą. Tai yra šiuolaikinės slovakų kalbos rašytinių tekstų sankaupa, apimanti apie 700 milijonų žodžių ir jų morfologines analizes. Slovakų kalbos morfologinis analizatorius apima 60 000 žodžių visas formas bei jų išsamią morfologinę informaciją bei turi naujausios kartos elektroninio žodyno struktūrą. Institucija taip pat parengė keletą tradicinių aiškinamųjų slovakų kalbos žodynų, gramatikos žinynų bei kitų mokslinių leidinių, kurie yra prieinami internete.

AhojSlovakia

AhojSlovakia

Krokuva, Lenkija | www.ahojslovakia.com

AhojSlovakia – Lenkijos bendrovė, kurios pagrindinis tikslas yra organizuoti slovakų kalbos kursus užsieniečiams daugiausia Krokuvoje (Lenkijoje), taip pat ir kituose Lenkijos miestuose. Kartu su dėstytojais iš Slovakijos organizuoja du semestrus trunkančius skirtingų lygių kalbos kursus, individualias pamokas, pamokas „online“ per „Skype“, kalbėjimo pratimus bei temines pamokas, skirtas daugiausiai įmonių darbuotojams. Bendrovė taip pat organizuoja slovakų kalbos ir kultūros vasaros stovyklą Oravoje. Jos tikslas ne tik išmokyti slovakų kalbos, bet ir padėti atrasti Slovakiją būnant pačioje šalyje, o tiksliau – Oravos regione. Vasaros stovyklos metu taip pat lankomos kultūrinės ir edukacinės bendradarbiaujančios institucijos. „AhojSlovakia“ dalyvavo tokiuose projektuose kaip „Poznajme sa lepšie“ („Susipažinkime geriau“), bendradarbiaujant su Zakopanės miestu, „Kurz slovenského jazyka“ (slovakų kalbos kursai) savivaldybių darbuotojams Naujajame Sonče ir Zakopanėje bei daugelyje kitų. Bendrovė taip pat užsiima vertimais iš slovakų kalbos į lenkų kalbą bei atvirkščiai.

MTA Nyelvtudományi Intézet

MTA Nyelvtudományi Intézet

Budapeštas, Vengrija | www.nytud.mta.hu

Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Science (Vengrijos mokslo akademijos lingvistikos tyrimų institutas) vaidina svarbų vaidmenį vengrų taikomojoje kalbotyroje ir sociolingvistikoje. RILHAS bendradarbiauja įvairiuose europiniuose dvikalbystės ir taikomosios kalbotyros projektuose. Veikla orientuota į įrankių ir šaltinių plėtojimą kalbos vartotojams ir į Vengrijos kalbinių mažumų tyrimus, kurie apima ir slovakų kalbos kalbėtojus.

AhojSlovakia

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut

Dalj, Kroatija | www.porc.opcina-erdut.hr

Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut (Erduto savivaldybės Plėtros ir verslo centras) dirba Kroatijos ir Europos rinkose nuo 2007 m. lapkričio 1 d. Centras įsikūręs buvusios mokyklos pastate, kurio rekonstrukciją parėmė Europos Sąjunga ir Erduto savivaldybė. PORC Erdut institucija pasižymi veiklos efektyvumu bei profesionalumu priimant iššūkius. Ji be paliovos stebi rinką ir prisiderina prie jos pokyčių. Ateityje mes norėtume sukurti platformą, kuri galėtų sukaupti didžiausią įmanomą informacijos, šaltinių ir žinių kiekį, sujungti verslininkus su vietine valdžia bei gyventojais pasitelkiant naujas bendradarbiavimo formas. Norime paskatinti plėtrą ir išnaudoti Europos Sąjungos potencialą susitelkiant į darbuotojų mokymą, esamų darbo vietų išsaugojimą, į naujų darbo vietų kūrimo Erduto savivaldybės teritorijoje galimybes. Centras gali patarti verslo (išskyrus teisines konsultacijas), reklamos, rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės, pirkimų ir pardavimų (išskyrus ginklus, amuniciją, vaistus ir nuodus), komercinių ryšių nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje mezgimo, leidybos bei spaudos klausimais.

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas

Vilnius, Lietuva | www.vu.lt

Vilniaus universitetas yra viena seniausių mokslo ir švietimo institucijų Europoje (įkurtas 1579 metais). Universitetas siekia sujungti kultūrinio paveldo apsaugą su moderniomis idėjomis ir inovacijomis. Jis remia įvairių sričių tyrimus ir yra pripažįstamas tarptautiniu lygiu. Universitete siūlomos visų formų ir pakopų studijos. Filologijos fakulteto veikla ir tikslai apima lietuvių ir užsienio kalbų mokymą universitetiniu lygiu. Universitetas remia inovacijas kalbų mokymo metodų srityje, filologinius bei kalbinius tyrimus.

INALCO

INALCO

Paryžius, Prancūzija | www.inalco.fr

INALCO – Institut national des langues et civilisations orientales (Nacionalinis rytų kalbų ir civilizacijų institutas, taip pat vadinamas „Langues O'“) – valstybinio universiteto institutas, prižiūrimas Prancūzijos aukštojo mokslo bei tyrimų ministerijos. Jame mokoma Centrinės ir Vakarų Europos, Azijos, Okeanijos, Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos kalbų, istorijos, civilizacijos, taip pat politinio, ekonominio bei socialinio gyvenimo ypatumų. Be 93 mokomų kalbų, taip pat galima mokytis kitų specialybių, pvz., tarptautinio verslo, komunikacijos, prancūzų kaip užsienio kalbos, tarptautinių ryšių ir kalbų automatizavimo.