Sloveso byť

Minulý čas

Singulár Plurál
ja som bol(a)
já jsem byl(a)
my sme boli
my jsme byli/y
ty si bol(a)
ty jsi byl(a)
vy ste boli
vy jste byli/y
on bol / ona bola / ono bolo
on byl / ona byla / ono bylo
oni/ony boli
oni/ony byli/y

Přítomný čas

Singulár Plurál
ja som
já jsem
my sme
my jsme
ty si
ty jsi
vy ste
vy jste
on/ona/ono je
on / ona / ono je
oni/ony sú
oni / ony jsou

Budoucí čas

Singulár Plurál
ja budem
já budu
my budeme
my budeme
ty budeš
ty budeš
vy budete
vy budete
on/ona/ono bude
on / ona / ono bude
oni/ony budú
oni / ony budou