Grammatical genders

Kto je to? (Who is it?)

Masculine
To je muž.
Aký je muž?
Ten muž je vysoký.
Feminine
To je žena.
Aká je žena?
žena je pekná.
Neuter
To je dieťa.
Aké je dieťa?
To dieťa je malé.

Čo je to? (What is it?)

Masculine
To je dom.
Aký je dom?
Ten dom je veľký.
Feminine
To je kniha.
Aká je kniha?
kniha je dobrá.
Neuter
To je auto.
Aké je auto?
To auto je modré.
  • Ten: chlapec, strom, dom, lístok, autobus, vlak, hotel, pes, hokejista, stôl ...
  • Tá: stanica, ulica, kniha, ruža, ruka, noha, hlava, skriňa, izba, mačka, ceruzka, reštaurácia, tvár, pieseň ...
  • To: mesto, dievča, auto, parkovisko, srdce, okno, centrum, pero, lietadlo, letisko ...

Pay attention:

  • The following question is used for people Kto je to?
  • The following question is used for animals, plants, objects, and events: čo je to