Negation

Byť, a či nebyť?
  • For the verb byť:
    ja nie som, ty nie si, my nie sme ...
  • All other verbs
    ja nemám, ty nemusíš, my nemôžeme, vy nechcete, oni nebývajú ...
1:
Ste* zo Slovenska?
Are you from Slovakia?
2:
Nie, nie som zo Slovenska, ale z Nemecka.
No, I'm not from Slovakia, I'm from Germany.
1:
Bývate v Poľsku?
Do you live in Poland?
2:
Nie, nebývam v Poľsku, ale v Litve.
No, I don't live in Poland, I live in Lithuania.
1:
Máš dvadsať (20) rokov?
Are you twenty (20) years old?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov. Mám dvadsaťjeden (21) rokov.
No, I'm not twenty years old. I'm twenty-one (21) years old.

Pay attention:

* In the Slovak language, we don't have to include a subject in every sentence: Som študent. = Ja som študent.