Greetings and getting acquainted

Meeting

Ahoj! Čau! * Hi! Ciao!
Dobrý deň. Hello.
Dobré ráno. Good morning.
Dobrý večer. Good evening.

Saying goodbye

Ahoj! Čau! * Bye! Ciao!
Dovidenia. Dovi. Goodbye. / Bye.
Dobrú noc. Good night.
Zbohom. Goodbye.

Dialog

1:
Kde bývaš?* / Kde bývate?
Where do you [sing.] live? / Where you [pl.] live?
2:
Bývam na Slovensku/v Nemecku/v Poľsku/v Anglicku/v Litve.
I live in Slovakia / Germany / Poland / England / Lithuania.
1:
Odkiaľ si?* / Odkiaľ ste?
Where are you [sing.] from? / Where are you [pl.] from?
2:
Som zo Slovenska/z Nemecka/z Poľska/z Anglicka/z Litvy.
I am from Slovakia / Germany / Poland / England / Lithuania.
1:
Kto si?* / Kto ste?
Who are you [sing.]? / Who are you [p.]?
2:
Som Slovák/Slovenka. Nemec/Nemka. Poliak/Poľka. Angličan/Angličanka. Litovec/Litovka.
I am Slovak [m]/[f]. German [m]/[f]. Polish [m]/[f]. English [m]/[f]. Lithuanian [m]/[f].
1:
Akým jazykom hovoríš?* / Akým jazykom hovoríte?
What language do you [sing.] speak? / What language do you [pl.] speak?
2:
Hovorím po slovensky/po nemecky/po poľsky/po anglicky/po litovsky.
I speak Slovak / German / Polish / English / Lithuanian.

Pay attention:

  • * tykanie - "ty" form, 2nd person singular (greeting forms used for children, friends, relatives, classmates...)
  • ** vykanie - "vy" form, 2nd person plural (greeting forms used for adults, strangers, teachers, at offices...)