Cardinal and ordinal numbers

Cardinal Ordinal
0 nula nultý, -á, -é
1 jeden prvý, -á, é
2 dva druhý, -á, -é
3 tri tretí, -ia, -ie
4 štyri štvrtý, -á, -é
5 päť piaty, -a, -e
6 šesť šiesty, -a, -e
7 sedem siedmy, -a, -e
8 osem ôsmy, -a, -e
9 deväť deviaty, -a, -e
10 desať desiaty, -a, -e
11 jedenásť jedenásty, -a, -e
12 dvanásť dvanásty, -a, -e
13 trinásť trinásty, -a, -e
14 štrnásť štrnásty, -a, -e
15 pätnásť pätnásty, -a, -e
16 šestnásť šestnásty, -a, -e
17 sedemnásť sedemnásty, -a, -e
18 osemnásť osemnásty, -a, -e
19 devätnásť devätnásty, -a, -e
20 dvadsať dvadsiaty, -a, -e
21 dvadsaťjeden dvadsiaty prvý
dvadsiata prvá
dvadsiate prvé
22 dvadsaťdva dvadsiaty druhý
dvadsiata druhá
dvadsiate druhé
23 dvadsaťtri dvadsiaty tretí
dvadsiata tretia
dvadsiate tretie
30 tridsať
40 štyridsať
50 päťdesiat
60 šesťdesiat
70 sedemdesiat
80 osemdesiat
90 deväťdesiat
100 sto
1000 tisíc
1000 000 milión