What time is it?

1:00
Je jedna.
2:00.
dve.
5:00
Je päť.
1:15
Je štvrť na dve.
1:30
Je pol druhej.
1:45
Je tri štvrte na dve.

Pay attention:

1:00
Je jedna (hodina).
2:00 - 4:00
dve/tri/štyri (hodiny).
5:00 - 12:00
Je päť/.../dvanásť (hodín).
1:15 (2:15,...)
Je štvrť na jednu/dve/tri/.../dvanásť.
1:30 (2:30,...)
Je pol jednej/druhej/tretej/.../dvanástej.
1:45 (2:45,...)
Je tri štvrte na jednu/dve/tri/.../dvanásť.