Ticket

Celý regular
Polovičný children up to 15 years of age
Žiacky / Študentský + student card, + ISIC card
Junior + Junior Railplus card
Jednosmerný e.g. Bratislava - Košice (one-way ticket)
Spiatočný e.g. Bratislava - Košice and back (return ticket)