Negacija

Byť, a či nebyť?
  • Za glagol byť:
    ja nie som, ty nie si, my nie sme ...
  • Za sve ostale glagole:
    ja nemám, ty nemusíš, my nemôžeme, vy nechcete, oni nebývajú ...
1:
Ste* zo Slovenska?
Jeste li iz Slovačke?
2:
Nie, nie som zo Slovenska, ale z Nemecka.
Ne, nisam iz Slovačke, iz Njemačke sam.
1:
Bývate v Poľsku?
Stanujete u Poljskoj?
2:
Nie, nebývam v Poľsku, ale v Litve.
Ne, ne stanujem u Poljskoj, staniujem u Litvi.
1:
Máš dvadsať (20) rokov?
Imaš dvadeset (20) godina?
2:
Nie, nemám dvadsať rokov. Mám dvadsaťjeden (21) rokov.
Ne, nemam dvadeset godina. Imam dvadeset i jednu godinu.

Obratite pažnju:

* u slovačkom jeziku subjekt u rečenici može biti skriven: Som študent. = Ja som študent.