Putnička karta

Celý obična
Polovičný djeca do 15 godina
Žiacky / Študentský + pokaz, + ISIC karta
Junior + Junior Railplus karta
Jednosmerný npr. Bratislava - Košice (u jednom smjeru)
Spiatočný npr. Bratislava - Košice i nazad (povratna)