Punti cardinali, direzioni

dopredu
dritto
doprava
a destra
dozadu
indietro
doľava
a sinistra
Kde je...? dove si trova…?
Zmenáreň je vpravo. L'ufficio di cambio si trova sulla destra.
Vlaková stanica je vľavo. La stazione dei treni si trova a sinistra.
Centrum je vpredu. Il centro si trova di fronte.
Novinový stánok je vzadu. L'edicola si trova dietro.
Kam musím ísť? Dove devo andare?
Musíte ísť doprava. Devi andare a destra.
Musíte ísť doľava. Dobbiamo andare a sinistra.
Musíte ísť dopredu. Deve andare dritto.
Musíte ísť dozadu. Deve tornare indietro.
S
sever nord
J
juh sud
V
východ est
Z
západ ovest
SV
severovýchod nord est
JV
juhovýchod sud est
JZ
juhozápad sud ovest
SZ
severozápad nord ovest