Sloveso byť

Minulý čas

Singulár Plurál
ja som bol(a)
ja som bol(a)
my sme boli
my sme boli
ty si bol(a)
ty si bol(a)
vy ste boli
vy ste boli
on bol / ona bola / ono bolo
on bol / ona bola / ono bolo
oni/ony boli
oni/ony boli

Prítomný čas

Singulár Plurál
ja som
ja som
my sme
my sme
ty si
ty si
vy ste
vy ste
on/ona/ono je
on/ona/ono je
oni/ony sú
oni/ony sú

Budúci čas

Singulár Plurál
ja budem
ja budem
my budeme
my budeme
ty budeš
ty budeš
vy budete
vy budete
on/ona/ono bude
on/ona/ono bude
oni/ony budú
oni/ony budú