발음

A a E e L l R r X x
Á á É é Ĺ ĺ Ŕ ŕ Y y
Ä ä F f Ľ ľ S s Ý ý
B b G g M m Š š Z z
C c H h N n T t Ž ž
Č č CH Ch ch Ň ň Ť ť ia
D d I i O o U u ie
Ď ď Í í Ó ó Ú ú iu
DZ Dz dz J j P p V v Ô ô
DŽ Dž dž K k Q q W w

전체 알파벳 듣기:

철자

(IPA에 따른) 발음

주의:

강세 - 항상 첫 음절에 강세:

  • slovenský jazyk
  • ahoj
  • dobré no

연자음 d, t, n

d + e, i, í, ia, ie, iu = [ďe, ďi, ďi:, ďia, ďie, ďiu] dobrý deň [dobri: ďeň] , rodina [roďina] , dieťa [ďieťa]
t + e, i, í, ia, ie, iu = [ťe, ťi, ťi:, ťa, ťi̯e, ťi̯u] deti [ďeťi] , pitie [piťi̯e] , platí [plaťi:]
n + e, i, í, ia, ie, iu = [ňe, ňi, ňi:, ňi̯a, ňi̯e, ňi̯u] nedeľa [ňeďeľa] , niekto [ňi̯ekto] , dovidenia [doviďeňi̯a]

예외: jeden [jeden] , ten [ten] , tamten [tamten] , sveter [sveter] , tip [tip] , 그 외 외래어 등

자세한 내용은 여기에서 확인하세요.