Određeni i neodređeni član

Slovački jezik nema članove; ne postoji ni određeni ni neodređeni član. Ako je potrebno, u funkciji određenog člana možemo koristiti pokazne zamjenice taj, ta, to. Kao neodređeni član može se koristiti neodređene zamjenice neki, neka, neko.

Muški rod To je nejaký muž. Ten muž je vysoký. To je neki muškarac. Taj muškarac je visok.
Ženski rod To je nejaká kniha. kniha je veľmi dobrá. To je neka knjiga. Ta je knjiga jako dobra.
Srednji rod To je nejaké auto. To auto je nové. To je neki auto. Taj je auto nov.