Adverbs

Adverbs express the different circumstances of an action. They are classified into the following categories:

1. adverbs of location kde? kam? doma, vonku, blízko, ďaleko, hore, dolu, severne
2. adverbs of time kedy? ako často? dnes, včera, zajtra, ráno, minule, nedávno, často
3. adverbs of manner ako? akým spôsobom? pekne, dobre, zle, rýchlo, pomaly
4. adverbs of cause prečo? úmyselne, bezdôvodne