Pronouns

Pronouns are substitutes for substantives, adjectives, numerals or adverbs. They do not directly name different objects, but only refer to them.

 • Žiak píše úlohu. - On píše úlohu.
 • Rád čítam zaujímavé knihy. - Rád čítam také knihy.

Pronouns are classified into the following categories:

 1. Personal:
  • a) Basic: ja, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony
  • b) Possessive: môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich
 2. Reflexive:
  • a) Basic: seba/sa (in Dative: sebe/si)
  • b) Possessive: svoj
 3. Demonstrative: ten, , to, , tie, tento, táto, toto, títo, tieto, onen, oné...
 4. Interrogative: kto? čo? aký? ktorý? kde? kedy? prečo? ako? koľký?
 5. Relative (in complex sentences): kto, čo, aký, ktorý, kde, kedy, prečo, ako, koľký...
 6. Indefinite: niečo, dakto, bárskoľko, všeličo, ktosi, kdekoľvek...
 7. Delimitating: ten istý, taký istý, iný, každý, všetci, nikto, nijaký, sám, samý...

Declension of pronouns

Declension of personal pronouns

For the pronouns ja, ty, on we distinguish between long (mňa, teba, jeho...) and short (ma, ťa, ho...) forms. The short form is never at the beginning of a sentence.

 • Vidím ťa. Ťa vidím.
 • Vidím teba. Teba vidím.

a) Basic

Singular Plural
N ja ty on ona ono my vy oni ony
G mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
-ňho/-ň
jej/nej jeho/neho/
nás vás ich/nich ich/nich
D mne/mi tebe/ti jemu/nemu/
mu
jej/nej jemu/nemu/
mu
nám vám im/nim im/nim
A mňa/ma teba/ťa jeho/neho/
ho/-ňho/
ju/ňu jeho/ho/
nás vás ich/nich ich/ne
L (o) mne (o) tebe (o) ňom (o) nej (o) ňom (o) nás (o) vás (o) nich (o) nich
I mnou tebou ním ňou ním nami vami nimi nimi

Note: The forms neho, nemu, nej, ňu, nim, ne etc. are only used in combination with prepositions.

 • Čakám na neho.
 • Idem k nemu.
 • Bez nich je smutný.

b) Possessive

Singular
Masculine Feminine Neuter
N môj moj-a moj-e
G môj-ho moj-ej môj-ho
D môj-mu moj-ej môj-mu
A
 • môj-ho ?
 • môj ?
moj-u moj-e
L moj-om moj-ej moj-om
I moj-ím moj-ou moj-ím
Plural
Masculine (living) Others
N moj-i moj-e
G moj-ich moj-ich
D moj-im moj-im
A moj-ich moj-e
L moj-ich moj-ich
I moj-imi moj-imi

Note: The pronouns tvoj, náš, váš and svoj are declined in the same way.

In questions about possessive pronouns, we use the interrogative pronouns čí, čia, and čie, depending on the gender of the noun associated with the pronoun.

 • Čí je to pes? To je môj pes.
 • Čia je to kniha? To je tvoja kniha.
 • Čie je to auto? To je naše auto.
 • Čí to rodičia? To moji rodičia.
 • Čie to knihy? To moje knihy.
 • Čie to autá? To moje autá.
Singular Plural
čí čia čie čí (masculine animate) čie (other)
JA môj dom moja mama moje dieťa moji rodičia moje deti
TY tvoj dom tvoja mama tvoje dieťa tvoji rodičia tvoje deti
MY náš dom naša mama naše dieťa naši rodičia naše deti
VY váš dom vaša mama vaše dieťa vaši rodičia vaše deti
ON, ONO jeho dom mama dieťa rodičia deti
ONA jej dom mama dieťa rodičia deti
ich dom mama dieťa rodičia deti

Possessive pronouns in the first (jamôj; my - náš) and second (tytvoj; vy - váš) person are declined according to the nouns they describe.

 • tvoja malá sestra
 • tvoju malú sestru
 • o tvojej malej sestre
 • ...

Possessive pronouns in the third person (onjeho; onajej; onojeho; oniich; ony - ich) are not declined! They remain unchanged in all genders, numbers and cases.

 • jeho dom, jeho domu, jeho domy...
 • jej mačka, jej mačky, jej mačke...
 • ich auto, ich auta, ich autá...

Declension of reflexive pronouns

a) Basic

 • N -
 • G - seba
 • D - sebe/si
 • A - seba/sa
 • L - (o) sebe
 • I - sebou

The reflexive pronoun sa can also be used with verbs that are not reflexive in English, and vice versa.

volať sa volám sa - my name is (I am named...)

The reflexive pronoun doesn't change form in conjugation!

 • Ako sa voláš?
 • Volám sa Kristína.
 • Oni sa volajú Karl a Tom.

b) Possessive

Singular
Masculine Feminine Neuter
N svoj svoj-a svoj-e
G svoj-ho svoj-ej svoj-ho
D svoj-mu svoj-ej svoj-mu
A
 • svoj-ho ?
 • svoj ?
svoj-u svoj-e
L svoj-om svoj-ej svoj-om
I svoj-ím svoj-ou svoj-ím
Plural
Masculine (living) Others
N svoj-i svoj-e
G svoj-ich svoj-ich
D svoj-im svoj-im
A svoj-ich svoj-e
L svoj-ich svoj-ich
I svoj-imi svoj-imi

When do we use the possessive pronoun svoj?

Jano mi požičal knihu. Čiu knihu? Svoju knihu. -> Jano mi požičal svoju knihu.
Jano has lent me a book. Whose book? His book. --> Jano has lent me his book.

Note: We cannot say: Svoja kniha je zaujímavá. This sentence makes no sense.

On mi požičal svoju knihu.
Peter mi požičal (Petrovu) knihu.
On mi požičal svoju knihu.
Jano mi požičal (Janovu) knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Peter mi požičal Janovu knihu.
On mi požičal jeho knihu.
Jano mi požičal Petrovu knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Martina mi požičala (Martininu) knihu.
Ona mi požičala svoju knihu.
Lucia mi požičala (Luciinu) knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Martina mi požičala Luciinu knihu.
Ona mi požičala jej knihu.
Lucia mi požičala Martininu knihu.

More examples:

 • Rodičia dali svoje deti do materskej školy.
 • Trénujte svoju pamäť!
 • Svoj mozog musíme cvičiť.
 • Deti ľúbia svojich rodičov.

Declension of demonstrative pronouns

Singular Plural
N ten to tie
G toho tej toho tých tých
D tomu tej tomu tým tým
A toho / ten ? to tých tie
L (o) tom tej tom tých tých
I tým tou tým tými tými

Declension of interrogative pronouns

Singular Plural
N aký? aká? aké? akí? aké?
G akého? akej? akého? akých? akých?
D akému? akej? akému? akým? akým?
A akého? / aký? ? akú? aké? akých? aké?
L (o) akom? akej? akom? akých? akých?
I akým? akou? akým? akými? akými?
Singular Plural
N čí? čia? čie? čí? čie?
G čieho? čej? čieho? čích? čích?
D čiemu? čej? čiemu? čím? čím?
A čieho? / čí? ? čiu? čie? čích? čie?
L (o) čom? čej? čom? čích? čích?
I čím? čou? čím? čími? čími?

Declension of interrogative pronouns kto (who, which), čo (what) (case questions)

N kto? čo?
G koho? čoho?
D komu? čomu?
A koho? čo?
L (o) kom? čom?
I kým? čím?

Difference between aký and ktorý

 • Do akého obchodu? asking about the properties of an object. For example:
  Do malého obchodu, do veľkého obchodu, do nového obchodu...
 • Do ktorého obchodu? asking about a particular object. For example:
  Do tohto obchodu, do toho nového obchodu na Dlhej ulici...
 • Aké tričko sa ti páči? biele, červené, dlhé, krátke, moderné....
 • Ktoré tričko sa ti páči? tamto, toto biele, to červené...

Difference between radi and rady

Chcete ísť s nami?

Veľmi radi! men or men + women, children masculine, living
Veľmi rady! only women or children all other genders
Oni radi. men or men + women, children masculine, living
Ony rady. only women or children all other genders

If there is at least one man or boy in a group, the noun must be masculine, and we have to use the form oni (radi).