How to write a postcard

Vážený pán Oslovenie Address format
Jožko Mrkvička Meno a priezvisko Name and surname
Dlhá ulica 5 Ulica a číslo domu Street and house number
811 07 Bratislava 4 PSČ a mesto Postal code and city
Slovensko Krajina Country

Address format

Vážený pán
Vážená pani
list letter
pohľadnica postcard
odosielateľ sender
adresát addressee