Complex sentence

A complex sentence is a combination of two or more clauses in one sentence.

In the case of a combination of equivalent clauses, such complex sentence is called a compound sentence. A combination of principal clause and subordinate clause (i.e. clauses that are not equivalent) is called a complex sentence.

Compound sentence

A compound sentence is a combination of two or more clauses of the same sort.

principal clause + principal clause (+ principal clause + principal clause...)

There are several types of compound sentences:

 • copulative:
  Žiak sedí a píše úlohu.
 • disjunctive:
  Buď sa hrajte s kočíkom, alebo kreslite obrázky.
 • adversative:
  Chceli sme ísť na výlet, ale pršalo.
 • comparative:
  Deti poslúchali, ba aj hračky si upratali.

Complex sentence

A complex sentence is a combination of two or more clauses that are not equivalent.

principal clause + Subordinate clause

The subordinate clause always explicates the principal or superior clause.

Slovensko je stredoeurópska krajina. / Slovensko je krajina v strednej Európe.

These are simple, not complex sentences. In these sentences we have underlined the clause element - attribute (we use the question: aký?).

Slovensko je krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.

We have formed a complex sentence. The attribute from the previous sentence has been replaced by an attributive clause.

We ask using the principal clause, and answer using the subordinate clause.

Aká krajina je Slovensko? Taká, ktorá sa nachádza v strednej Európe.

We can also replace the object for an object clause, the subject for a subject clause, the adverbial of cause for a causative clause, etc.

Dievčatá sa rozprávali o prázdninách.
Object (o čom?)
simple sentence
Dievčatá sa rozprávali o tom, čo robili cez prázdniny.
Object clause (o čom?)
complex sentence
Neprišiel do školy pre chrípku.
Adverbial of cause (prečo?)
simple sentence
Neprišiel do školy, lebo mal chrípku.
Causative clause (prečo?)
complex sentence

Object clause

 • Povedz, čo...
 • Myslím si, že...
 • Vieš, že...

Now we will demonstrate how to form a complex sentence with an object clause. We ask using the question: o čom?, čo? na čo? etc. Examples:

Povedz, čo robíš dnes večer. Čo povedz? - Čo robíš dnes večer. Tell me what you're doing to night. What do you say? - What are you doing tonight?
Myslím si, že Jano nepríde. Čo si myslím? - Že Jano nepríde. I think that Jano won't come. What do I think? - That Jano won't come.
Vieš, že Bratislava je hlavné mesto Slovenska? Čo vieš? - Že Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Did you know that Bratislava is the capital city of Slovakia? What do you know? - That Bratislava is the capital city of Slovakia.
Teším sa, že sa zasa uvidíme. Na čo sa teším? - Že sa zasa uvidíme. I'm looking forward to seeing you again. What am I looking forward to? - To seeing you again.

In this type of sentence, we usually use the conjunction že.

 • Teším sa, že prídeš.
 • Povedal, že chodí na strednú školu.
 • Viem, že nič neviem.
 • Viete, že Peter teraz pracuje v Bratislave?

Word order

The word order doesn't usually change (but sa and si, for example, may move within the sentence).

 • Jano nie je doma.
 • Povedal, že Jano nie je doma.
 • Zuzka bola cez prázdniny na esperantskom kongrese.
 • Vieš, že Zuzka bola cez prázdniny na esperantskom kongrese?
 • Stretneme sa zajtra.
 • Dohodli sme sa, že sa stretneme zajtra.

Causal adverbial subclause

Prečo nemôže ísť Miško von? Why can't Miško go out?
Lebo je chorý. Because he is ill.
Miško nemôže ísť von, lebo je chorý. Miško can't go out because he is ill.

grammar.sentences.com..why4

Musíš ísť domov, lebo je veľa hodín. You have to go home because it is late.
Prečo musíš ísť domov? Lebo je veľa hodín. Why do you have to go home? Because it is late.
Prečo je Miško chorý? Lebo nebol teplo oblečený.
Miško je chorý, lebo nebol teplo oblečený.
Why is Miško ill? Because he wasn't warmly dressed.
Miško is ill because he was not warmly dressed.
Prečo teraz leží v posteli? Lebo má horúčku.
Teraz leží v posteli, lebo má horúčku.
Why is he lying in bed now? Because he has a fever.
He's lying in bed now because he has a fever.
Prečo má horúčku? Lebo prechladol.
Má horúčku, lebo prechladol.
Why does he have a fever? Because he caught a cold.
He has a fever because he caught a cold.
Ja som neprechladla. Teplo som sa obliekla.
Ja som neprechladla, lebo som sa teplo obliekla.
I did not catch a cold. I was warmly dressed.
I did not catch a cold because I was warmly dressed.
Tom nemôže pracovať. Bolí ho chrbát.
Tom nemôže pracovať, lebo ho bolí chrbát.
Tom can't work. His back is sore.
Tom can't work because his back is sore.

Word order

The word order doesn't usually change (but sa and si, for example, may move within the sentence).

 • Musím ísť domov. Je neskoro.
 • Musím ísť domov, lebo je neskoro.
 • Dnes nejdem do školy. Som chorý.
 • Dnes nejdem do školy, lebo som chorý.
 • Nejdem von. Učím sa.
 • Nejdem von, lebo sa učím.

Temporal adverbial subclause

Keď bolo teplo, išli sme sa kúpať.
Kedy sme sa išli kúpať? Keď bolo teplo.
When it was warm, we went swimming.
When did we go swimming? When it was warm.
Keď napadol sneh, deti sa išli sánkovať.
Kedy sa deti išli sánkovať? Keď napadol sneh.
When the snow fell, the children went sledging.
When did the children go sledging? When the snow fell.
Keď som mal desať rokov, otec mi kúpil nový bicykel.
Kedy mi otec kúpil nový bicykel? Keď som mal desať rokov.
When I was ten, my father bought me a new bike.
When did my father buy me a new bike? When I was ten.

We have formed a complex sentence with an adverbial clause of time. We ask using the questions: kedy? ako často? ako dlho? In this type of sentence we most often use the conjunction keď.

Word order

Usual word order:

Keď mal Jano čas, často sa lyžoval.
conjunction keď + predicate + subject + other constituents of the sentence

Of course, we can also change the order of clauses in a complex sentence:

Otec mi kúpil nový bicykel, keď som mal desať rokov.

Attributive clause

Now we will learn how to form a complex sentence with an attributive clause. We ask using the question: aký? ktorý? In this type of sentence, we usually join the clauses using the relative pronouns ktorý, ktorá, and v ktorom...

Slovensko je krásna krajina. simple sentence
Slovensko je krajina, ktorá je krásna. complex sentence
Aká krajina? Krajina, ktorá je krásna.
Vybral som si lacnejšie tričko. simple sentence
Vybral som si tričko, ktoré je lacnejšie. complex sentence
Aké tričko? Tričko, ktoré je lacnejšie.
Čítam veľmi zaujímavý článok. simple sentence
Čítam článok, ktorý je veľmi zaujímavý. complex sentence
Aký článok? Článok, ktorý je veľmi zaujímavý.

These complex sentences are used very frequently when giving explanations, definitions, descriptions, etc.

 • Slovensko je krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.
 • Aká krajina? Krajina, ktorá sa nachádza v strednej Európe.
 • Redaktor je človek, ktorý píše články na Wikipédii.
 • Aký človek? Človek, ktorý píše články na Wikipédii.

Word order

The word order doesn't usually change (but sa and si, for example, may move within the sentence).

 • Wikipédia je encyklopédia. Je zadarmo.
 • Wikipédia je encyklopédia, ktorá je zadarmo.
 • To je program. Slúži na písanie textu.
 • To je program, ktorý slúži na písanie textu.
 • Slovensko je štát. Nachádza sa v Európe.
 • Slovensko je štát, ktorý sa nachádza v Európe.