Rhythmic rule

An aspect of Slovak that differs from other Slavic languages is the rhythmic rule: two long syllables cannot occur consecutively.

Long syllables are syllables containing a long vowel (á, é, í, ó, ú), a long syllable-forming consonant (ŕ, ĺ), or a diphthong (ia, ie, iu, ô). This rule is often applied to adjectives.

 • pekná ruža (pretty rose)
 • červená ruža (red rose)
 • krásna ruža (beautiful rose)

As the root of the word krásn- is already long, the ending -ý, -á, -é must be shortened: krásny, krásna, krásne. The word roots pekn- and červen- are short, so the ending can remain "normal", i.e. long (pekná, červená).

When shortened, long vowels change into short vowels. Diphthongs change as follows:

 • ia – a
 • ie – e
 • iu – u
 • ô – o

There are many exceptions to the rhythmic rule.

Exemptions from the rhythmic rule

For nouns:

 • declension of vysvedčenie, e.g.: lístie, prútie, skálie
 • feminine nouns (genitive plural), e.g.: básní, tlačiarní, piesní
 • declensions of žena, ulica, mesto (genitive plural), e.g.: výhier/výher, hospodárstiev
 • with the endings -iar, -iareň, e.g.: múčiar, bieliareň
 • with the prefixes ná-, zá-, sú-, e.g.: nátierka, zásielka, súčiastka

For adjectives:

 • declension of páví, e.g.: líščí, kohútí

For pronouns:

 • indefinite pronouns, e.g.: niekým, niečím, bárským, bohviečie, čertviečím, ktoviekým, neviemčiu

For verbs:

 • repetitive verbs, e.g.: chválievať, strážievať
 • conjugation of rozumieť, e.g.: zmúdrieť
 • participle, e.g.: chváliac, súdiac
 • present active participle, e.g.: chváliaci, súdiaci
 • past active participle (archaism), e.g.: vyliavší, zakliavší

For different compound words, e.g.:

 • prvýkrát, tisícnásobne, viacmiestny