Use of the sound ä

The vowel ä (široké e, "broad e") is only used after the consonants b, p, m, v.

Examples:

  • bábätko in words conjugated like dievča (holúbä, žriebä...)
  • päta, päsť, päť, opäť, späť
  • mäso, mäta, pamäť, smäd, mäkký
  • deväť, väčší, obväz, zväz

In contemporary speech we pronounce this letter using with the vowel sound "e".

  • bábätko [ba:betko]
  • päť [peť]