Pisanje velikih slova

U slovačkom pišemo velika slova u ovim slučajevima:

 1. Na početku rečenice
  • Hovoríte po slovensky?
  • Ako sa voláte?
  • Moja rodina býva v Bratislave.
 2. Osobna imena (imena osoba, zemljopisni nazivi, nazivi institucija, umjetničkih djela, časopisa i dr.)
  • Jano, Lucia, Slovenská republika, Dunaj, Vysoké Tatry, Bratislava, Hviezdoslavovo námestie, Slovenské národné divadlo, Hájnikova žena, Hamlet, Slovenské pohľady
 3. Kratice i oznake
  • SR (Slovenská republika)
  • SNP (Slovenské národné povstanie)
  • SEČ (stredoeurópsky čas)
  • O (oxygenium - kyslík)
  • kW (kilowatt)
 4. U znak poštovanja ( npr. u korespondenciji)
  • Dostal som Tvoj list.
  • Ďakujeme za Vašu objednávku.
  • Milujem Ťa.

Napomena: Opće imenice u slovačkom jeziku pišemo malim početnim slovom, ne velikim (kao što je to npr. na njemačkom jeziku).