Oblikovanje pitanja

Izjavna rečenica ima uobičajen poredak riječi u rečenici:
subjekt + predikat + ostali rečenični dijelovi

 • (Ja) mám devätnásť rokov.
 • Zuzana dvadsať rokov.

U pitanju (upitnoj rečenici) poredak subjekta i predikata promijenimo:

  • Máš (ty) dvadsať rokov? Nie, ja nemám dvadsať rokov.
  • Zuzka dvadsať rokov? Áno, Zuzka dvadsať rokov.
  Na ovakva pitanja možemo odgovarati: áno – nie [da - ne]. Radi se o pitanjima za utvrđivanje informacija. Njihova je melodija uzlazna.
  • Máš dvadsať rokov?
  • Voláš sa Kristína?
  • Máš sa dobre?
  • Koľko máš (ty) rokov?
  • Koľko Zuzka rokov?
  Na ovakva pitanja ne možemo odgovarati sa áno – nie [da - ne], već moramo dopuniti informaciju koja nedostaje. Radi se o dopunskim pitanjima. Počinju sa upitnom zamjenicom (npr.. kto [tko], čo [što], koľko [koliko], kde [gdje] ...).
  • Koľko máš rokov?
  • Ako sa voláš?
  • Kde bývaš?