Hangsúly

A szlovák nyelvben a hangsúly szinte mindig az első szótagon van. A kivételek legtöbbször az egy szótagú szavak közül kerülnek ki.

  • slovenský jazyk
  • moja rodina
  • mama a otec
  • Učím sa slovenčinu.
  • kreslil som si
  • Dal som jej knihu.

Figyelem: Az ékezet (az á, é, í, ó, ú, ý, ĺ és ŕ betűk esetében használt diakritikus jel) nincs hatással a hangsúlyra! Az ékezet csak azt jelenti, hogy az adott szótagot kétszer hosszabban ejtjük ki, mint egy rövid szótagot. Pl.:

mama /mama/
ja mám /ja ma:m/

A hangsúlyt írásban nem jelöljük.