Come scrivere cartoline

Vážený pán Oslovenie Titolo
Jožko Mrkvička Meno a priezvisko Nome e cognome
Dlhá ulica 5 Ulica a číslo domu Via e numero civico
811 07 Bratislava 4 PSČ a mesto Città e codice postale
Slovensko Krajina Paese

Titolo

Vážený pán
Vážená pani
list Lettera
pohľadnica postale
odosielateľ mittente
adresát destinatario