Rodzajnik określony i nieokreślony

W języku słowackim nie ma ani rodzajników określonych, ani nieokreślonych. Jeśli istnieje taka potrzeba można zamiast rodzajnika użyć zaimków wskazujących ten, tá, to. Funkcję rodzajnika nieokreślonego mogą pełnić zaimki nieokreślone nejaký, nejaká, nejaké.

Rodzaj męski To je nejaký muž. Ten muž je vysoký. To jest jakiś mężczyzna. Ten mężczyzna jest wysoki.
Rodzaj żeński To je nejaká kniha. kniha je veľmi dobrá. To jest jakaś książka. Ta książka jest bardzo dobra.
Rodzaj nijaki To je nejaké auto. To auto je nové. To jest jakieś auto. To auto jest nowe.